Föreningen besökte Kungsträdgården

Lördagen och söndagen 11-12 april anordnades en medeltidsmarknad i Stockholm, närmare bestämt i Kungsträdgården. Mellan Karl XII och Karl XIII statyer fanns det mer eller mindre medeltida kläder, smycken och annat smått och gott att köpa. Föreningen lyckades få med några personer och allt som allt så blev det sju damer och herrar som för några timmar lekte medeltid.

Många medeltidmarknader finns det och denna marknad var väl inte vare sig den största eller den bästa men att arrangera en sådan marknad i Stockholm är ändå ett bra initiativ. tyvärr är Kungsträdgården lite för liten för en sådan marknad. Trångt var det. Men det positiva överväger och vi får hoppas att det blir en ny medeltidmarknad nästa år.

Karl XII staty

Karl XII fick uppleva medeltiden.

Är Loke densamme som Jesus?

Är Loke densamme som Jesus?

I äldre tider då folk började intressera sig för våra fäders tro gjorde många liknelser med Balder och Jesus. De flesta på 1800-talet som intresserade sig för mytologin var kristna och de tyckte förmodligen att de kunde känna igen Jesus i Balder och Baldersmyten.  Men så enkelt är det inte. Balder dör och det gör han inte för att sona någon skuld. Balder som är gift vilket Jesus inte var kommer först tillbaka efter världens undergång och nyskapelse. Odens son är fortfarande död medan Jesus ska ha dött med återuppstått. Balder leder det nya gudsriket i tiden efter vår tid men det innebär inte att det blir något kristet paradis. Tvärtom världen fortsätter och gör så intill dess ett nytt ragnarök kommer som ligger så långt bortom vår tid att det inte är lönt att tala om det. Balder har föga eller intet med Jesus att göra.

Men Jesus är inte han mer lik gudarnas fiende Loke? Han är först gudarnas vän, men sedan deras fiende. Hedningarna lät de kristna till en början missionera men när de kristna fick vind i seglen så tvingade sedan hedningarna att omvändas.

Jätten Farbaute befruktade jättinnan Laufey med en åskvigg, och de tre sönerna Loke, Byleist och Helblinde föddes ur förödelsen. Jämför med bibelns tro att Maria blev mor genom ”den obefläckade avlelsen.” En del kristna menar på att Jesus hade bröder.

När Jesus ska straffas så dödas han inte omedelbart utan plågas. Loke får se sina en av sina söner dödas av den andre som blir till en varg.

Jesus spikas upp på korset, Loke binds med sin sons tarmar.

Jesus får hjälp av Maria Magdalena som står vid hans kors och samlar upp blodet som rinner ur hans sår. Lokes hustru Sigyn samlar upp giftormens etter i en skål.

Jesus är död i tre dagar, ragnarök inleds med tre vintrar utan någon sommar emellan.

Jesus ska komma tillbaka vid tidens slut, Loke kommer tillbaka vid ragnarök. Båda leder härskaror. Döda kristna kommer vara de som kommer från Hel och sluter upp sida vid sida med gudarnas fiender.

Visst finns det skillnader också, Loke har barn men det har inte Jesus. Farbaute kanske inte riktigt stämmer in med beskrivningen på den kristne guden. Men nog är det troligt att Jesus dyker upp vid ragnarök, vid fel sida?

Jesus på korset med kvinnor

Loke och Sigyn

Är det samma person? Det vet vi först vid ragnarök.

Pervers religion

Ja nog är det märkvärdigt att de ”riktiga” religionernas anhängare får bete sig hur dumt som helst. Här kommer en bild från årets korsfästelse från Filipinerna. En bild säger mer än 1000 ord, en bild av en kristen tok säger 1000000000000 ord! De som sysslar med sådana blodriter är katoliker, katoliker ägnar sig även åt likdyrkan då de tror att döda katolikers ben kan påverka vardagen. De döda kallas för helgon. Sådant ofog sysslar inte alla kristna med ska tilläggas.

Men för att vi inte ska anklagas för ”hets mot folkgrupp” kristna får väl sägas vara en folkgrupp så visar vi en bild på en shia muslim som tycker om att slå sig själv.

Som hedningar tar vi förstås avstånd av blodsriter, vi blotar istället!

Korsfästa

Shia smärta

Får hedningar fira påsk?

Kan en hedning fira påsk? Frågan dyker upp varje år. Och svaret är ja. Men påsken är ju en kristen högtid, ja inte bara kristen, den har rötterna i judendomen och har väl inget med hedendomen att göra? Riktigt, men kom i håg två saker. Först av allt så bör vi komma ihåg att hedningarna firade en högtid till vårens gudinna. Fortfarande på sina håll kommer man i håg Ostara eller Ostra. Minnet av en vårfest finns även hos oss i Sverige. Men i Sverige innfaller våren olika beroende på var man bor. Våren är inte den samma i Lappland som i Skåne. Medan det på kontinenten inte råder stora skillnader mellan olika landsändar så är skillnaderna i Skandinavien stora. Minnet av en hednisk vårfest har suddats ut mer hos oss. Men inget hindrar oss från att fira vårens gudinna. För det andra så är en viktig beståndsdel hos hedningar vördnaden för de döda, ja vi har inslag av förfäderskult i vår tro. Och våra förfäder som varit kristna har firat påsk. Vi kan säga att vi firar påsk men inte för att vi tror på Jesus. Vi firar påsk för att våra förfäder gjorde det. Påskens symbol är ägg, kycklingar och harar. Det finns ingen hare i bibeln. Och ägg och kycklingar är nog inte så vanliga de heller i den skrift de kristna kallar helig. Så det går bra att fira. Tillslut har vi fasat ut det kristna budskapet ur påsken och då blir vårfesten åter hednisk.

 

Hare

Påskharen 100% hedniskt kött, uppfödd av vårens gudinna. Torshammarmärkt toppenkvalite!