Svenska statsministrar del I Christian Lundeberg

En ny artikelserie inleds nu, svenska statsministrar. Några få av Sveriges regeringschefer ska tas upp. Statsministerämbetet infördes i Sverige 1876. Först ut är statsminister Lundeberg.

Svenska statsministrar del I Christian Lundeberg

Få statsministrar har suttit så kort tid som Lundeberg. Med sina 97 dagar som regeringschef överträffas han bara av Felix Hamrin som satt i 49 dagar 1932 och av Östen Undén som var tillförordnad statsminister i sex dagar 1946. Men Lundeberg var den statsminister som löste unionskrisen 1905.

Christian Lundberg föddes 1842 och avled 1911. Vaggan stod i Valbo i Gästrikland. Fadern var brukspatron. Sonen tänkte först bli officer men lämnade den banan och blev bruksägare.  Vid fyrtioårsåldern började Lundberg sin politisk bana, först i Gävleborgs landsting men kort efter som riksdagsman i första kammaren. Han var konservativ och anhängare av skyddstullar för svenska varor, så kallad Protektionist. Lundeberg var ett tag första kammarens protektionistiska partis ledare. Vidare kan nämnas att Lundeberg var aktiv verkande i att stärka det svenska försvaret, var för unionen med Norge och mot utökande av rösträtt.  Samhällsidealet var ett konservativt Sverige styrt av konungen och höga ämbetsmän, brukspatroner och militärer. Sympati eller förståelse för de mindre bemedlade klasserna var, får man säga minimal. Lundeberg drog sig inte för att i smällkalla vintern vräka arbetare som försökt organisera sig fackligt.

Krisen år 1905 som ledde till att unionen med Norge upphörde är så pass känd att den inte ska behandlas här. Det ska sägas lite kort att norrmännen uppsade unionen sjunde juni, en urtima riksdag kallades in i Stockholm och den sittande regeringschefen Johan Ramstedt fick lämna sitt ämbete efter stark kritik. En av de största kritikerna var Lundeberg.

Lundeberg fick nu bli statsminister, efter en viss tvekan så accepterade han utnämningen. Kungen den gamle Oscar II hade varit såväl sjuk som deprimerad av norrmännens uppsägning av unionen lät den nye statsministern i stort sett utan inblandning tillsätta ministerposterna. Lundeberg hade höga tankar om monarkin, men var personligen missnöjd med den resignerade monarken. Samarbetet med kronprinsen gick däremot lättare.  Lundbergska regeringen blev de facto en samlingsregering. Såväl bönder som liberala fanns med och den fick stort stöd i båda riksdagarnas kammare.

Förhandlingar med norrmännen gjordes i Karlstad och Lundeberg lyckades få igenom en del av de svenska kraven för att en avslutning av unionen skulle accepteras. Norska gränsfästningar skulle rivas och en folkomröstning skulle hållas i Norge. Detta skedde, och den visade tydligt att de flesta i Norge var emot unionen. Unionen upplöstes men det blev trots viss hetsig stämning i båda länderna fred. Att det blev en fredlig lösning är till en del Christian Lundebergs förtjänst. Efter krisen försökte Oscar II ha kvar Lundeberg men denne misslyckades med att få ihop en ny regering. Samlingsregeringen var ingen intresserad av att behålla och stödet från högerkrafterna var inte tillräckligt starkt så Lundeberg avgick. De sista åren av sitt liv var Lundeberg första kammarens talman. Hösten 1911 avled Christian Lundeberg i Stockholm vid 69 års ålder.

Christian Lundeberg

Framsidan av ”Hvar 8 Dag” pryds av Lundeberg.

Christian Lundberg teckning

Lundeberg var mycket aktiv då det gällde att stärka försvaret. Det ogillades från vänsterhåll. Moder Svea orkar inte med alla försvarskostnader enligt tecknaren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s