Tre samfund

Tre samfund

I dagens Sverige finns det tre samfund där man tror på gudamakter som tillbads innan kristendomen infördes. Ingen av dem använder begreppet asatro, men på asar tro de. Att de inte använder begreppet asatro är ganska typiskt för de svenska ”hedningarna”.

Jag tro jag kan ge lite svar på frågan. Vad är skillnad mellan ”vi och dom?”

Forn sed är f.d. asatro, de har valt att kalla sig forn sed ett ord som nämnts i äldre källor två gånger. Asatro förknippas med nationalromantik och nationalism som man är mycket negativ till. Men det var faktiskt tack vara dessa nationalister som intresset för asatron kom tillbaka.

Forn sed har accepterat homosexuella vigslar som de inte har juridisk giltighet. Även inslag av kristendom får sägas vara med. Man säger sig vara tolerant men som alla vet ju mer tolerant en person säger sig vara desto mer intolerant blir han. Det odogmatiska i Forn sed blir nästan en dogm. Allt är tillåtet, alla får göra som de vill. Men den som brister i demokratisk samhällssyn får inte vara med. Forn sed anser bestämt att asatro inte är en krigisk religion och väljer att bortse från vissa aspekter av tron. Det finns gudar som har en krigisk funktion men den tystas ner eller bortses ifrån. Man tittar med ett öga och vänder bort blicken när man vill.

Vanasamfundet Moder Jord ägnar sig åt dyrkan av gudinnor, eller rättare av den stora gudinnan. De ser de nordiska gudinnorna som olika aspekter av en enda gudamakt. Med andra ord, en slags monolatri, det vill säga man tror på flera gudamakter men ägnar sig åt att bara dyrka en. Vanasamfundet är starkt influerat av både feminism och alternativrörelsen och är vänster ut på den politiska skalan.

Samfälligheten för Nordisk Sed sysslar inte med asatro men tror på asar. Samt andra makter i nordisk och svensk folktro. De formulerar sällan rent ut vad de tror på, de föredrar begreppet makter om gudarna. Våra förfäder tog dock väl att anmärka och döpte orter till gudarna, Odensvi, Torsby, Friggersåker för att ta några exempel. Gudarna nämns på runstenar. Skalderna främst då norska och isländska nämner gudarna vid namn. Men Nordisk sed är mer försiktig. Just denna försiktighet kan leda till att de som inte kan eller utläser de outtalade koderna rätt får svårt att förstå vad de sysslar med. Information om Nordisk sed ger mer frågor än svar. Till skillnad från de två första så politiserar man inte, även om det finns kritiska komentarer om nationalism och nationalromantik.

Men är detta vad vi vill ha? Vill vi ha en tro där det är viktigare att vara politisk korrekt än att tro? Vill vi ta bort saker bara för att det passar oss? Vi ska inte hylla våld för våldets egen skull men vi får acceptera att våld är en del av världen. Vi ska inte bortse från Oden, Tyr och Hermods krigiska funktioner, men inte heller ägna oss åt våldsmystik.

Vill vi ha homosexuella vigslar fast det inte finns något som tyder på att sådant förekommit i förkristen tid?

Dyrkan av den stora modern i all ära, men varför inte ägna alla gudamakter uppmärksamhet? Och varför vara influerat av monoteistisk dyrkan av endast en gudamakt. Istället för att dyrka endast en gud, dyrkar man endast en gudinna. Är tron på flera makter så svår? Har kristendomens andliga struktur påverkat även de som inte tror på Jahve?

Vill vi vara vaga och outtalade som Nordisk sed? Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Man tror på skogsrån medan Oden jagar sådant oknytt. Hur vet man att vissa av dessa väsen inte kommit in i folktron efter kristnandet? Beror det outtalade i Nordisk sed på en rädsla att tro? Man slipper ju stå för det som man inte har sagt.

Nej jag tror ett nytt samfund behövs. Ett samfund som inte i första hand månar om att vara makthavarna tillagas eller som går omkring och är en halvkväden visa.

Låt oss ha ett samfund där man använder ordet asatro och är tydlig med vad man vill och inte vill. Låt oss ha ett samfund som har högt i tak men också har ett tak.

Den som vill bilda sig en egen uppfattning om de tre samfunden kan besöka deras hemsidor:

www.samfundetfornsed.se

www.moderjord.org

www.nordisksed.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s