Andra slaget vid Breitenfeld

1642 hade kriget förött och härjat Tyskland i 24 långa år. Kriget som sedan kom att benämnas det trettioåriga fortsatte och fortsatte. Resurserna krympte på båda sidorna av konflikten men nu hade de katolska krafterna rustat en större här som rykte norrut och därmed hotade svenskarnas förbindelser med hemlandet. För att förhindra detta ledde den svenske överbefälhavaren Lennart Torstensson sin armé mot staden Leipzig som hölls av kejserliga trupper. Fiendearmén under ledning av ärkehertigen Leopold Wilhelm och Ottavio Piccolomini  blev då tvingade att komma staden till undsättning. När de två härarna närmade sig varandra beslöt sig Torstensson för att göra en taktisk reträtt. Svenskarna drog sig tillbaka medans fienden förföljde. Förföljesen avbröts dock morgonen den 23 oktober. Nu visade sig att reträtten varit en del av en krigslist. Hela den svenska armén omkring 15000 man stod uppställda för strid. Omkring 9000 var ryttare övriga fotfolk. Svenskarnas fiender hade inte väntat sig detta och ammunition hade inte delats ut i samma omfattning som brukligt var, inte heller han trupperna 19000 man och 46 kanoner göra sig färdig när striden började. Svenska kanoner inledde striden och sedan anföll den högra flygeln där ledaren för finska rytteriet Torsten Stålhandske kom i strid, den kejserliga vänsterflygeln tvingades snart att fly. På svenskarnas vänstra flygel gick det sämre, befälhavaren Erik Slang stupade och det kom till en del oordning som dock stillades. Bland förlusterna denna dag kan nämnas Johan Lilliehöök som var andre man i rang efter Lennart Torstensson. Han träffades av en muskötkula och innan han dog kom en annan svensk befälhavare Carl Gustaf, senare kung med siffran X och sa att segern berott på Lilliehööks tapperhet. Denne svarade då: ”Då dör jag nöjd. Gud välsigne er och mitt fädernesland genom er!”.

De kejserliga trupperna flydde och svenskarna förföljde, en del av de flyende han aldrig sättas in i strid. Efter slaget lät Leopold Wilhelm ett regemente som visat feghet i strid straffas genom att genom lottning välja ut var tionde man och skjuta dem! Kejsaren förlorade under det tre timmar långa slaget omkring 5000 döda och sårade, svenskarna 2000. Svenskarna tog omkring 5000 fångar, de flesta gick över till svenskarnas sida. Det betyder att Torstensson hade fler soldater efter slaget än innan. Det svenska krigsbytet bestod av hela fiendens tross, alla kanoner, 121 fanor och 69 standard. Ottavio Piccolomini och Leopold Wilhelm la ner sina befäl efter slaget.

Under slaget använde de kejserliga artilleri ett ovanlig form av ammunition, så kallade kedjelod. Dessa var kanonkulor som fästs i en kedja. Dessa kedjelod kom farande mot svenskarnas led som roterande lieblad. Men vad hjälpte det? Svenskarna van slaget vid Leipzig, eller som det ibland kallas andra slaget vid Breitenfeld. För svenskarna hade stridit här förut och då var det 1631 under Gustav II Adolf. Då var Lennart Torstensson chef för artilleriet, denna gång var han befälhavare över svenska armén. Kan det vara så att han retirerade hit till Breitenfeld med flit?

Kort efter slaget belägrade svenskarna Leipzig och staden gav upp, 150000 guldmynt tog svenskarna som brandskatt.

Andra slaget vid Breitenfeld

En teckning av slaget, svenskarna är i främre delen av bilden. Fienderna ses fly. I mitten av slaget är ett skogsområde som försvårade för de kejserliga då de fick svårt att se sin slaguppställning. Senare under slaget flydde många mot skogen och när svenskarna anföll stupade Johan Lilliehöök.

lennart_torstensson

Lennart Torstensson

Leopold Wilhelm                Piccolomini

Leopold Wilhelm, släkt med kejsaren och hans kollega Ottavio Piccolomini. Liksom Torstensson hade Piccolomini varit med vid Breitenfeld 1631.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s