Ska vi bete oss som islamister?

Tänk om vi hedningar skulle bete oss som islamister? Vi skulle inte få något gjort om vi bara ska hämnas på alla som förolämpar vår religion. Som exempel dessa erbarmliga filmer där de hånar vår gud Tor. Fast det kanske är det som krävs för att bli erkänd som ”riktig” religion man måste bete sig argt och våldsamt? Tänk på det alla vare sig ni är hedningar eller monoteister, vi är snälla av oss. Men så har vi ju ett antal kärleksgudinnor oh inte bara någon könsneutral filur att åkalla!

Dikt: Ymers gift

Ymers gift

Ättlingen till Ask,
Emblas efterlevande,
föds till världen
för att där endast leva ett kort liv.
Tillvaro hemsk och grå,
sjukdom, smärtor, skador,
ödets diser är i sanning kärva.

Blomman som växer och slår ut,
huggs ner utan förskoning.
Fisken som simmar i vattnet,
kommer upp på land och kvävs.
Det stolta rovdjuret,
får se sina valpar mördade.

Hårt det är och ulven ylar,
ormen piskar med sin svans,
den fånges bojor snar skall brista.
Nagelskeppet snart är sjösatt!

Modern ser barnets leende
slockna, fallna, stelna i dödens grepp.
Unge mannen grymt mördas feg man
hugger honom i rygg en natt.
Dotterns öde ännu värre,
förtiga det helst vi vill.

Den högste med bröder två,
byggde allt av tursens kropp.
God var gärningen, god var tanken,
men Ymers gift finns i allt.

Men i Balders rike
blomman ej huggs ner utan doftar ljuvt och härligt,
fisken simmar i det nya havet, kvävdöd ej finns här.
Åter rovdjur får leka med valpar små och ystra.

Jätten med sin bistra avkomma borta är och glömd,
skeppet byggt av dödas naglar nu gått på grund.
Den högste med bröder två,
byggde allt av tursens kropp.
God var gärningen, god var tanken,
Ymers gift finns ej mer!

Satir behövs!

Våld ska mötas med gyckel. Våld ska mötas med hån. Våld ska mötas med satir. Döda en islamist han blir martyr. Reta en istället och han blir inte martyr men kränkt. Att bli kränkt svider mer. Så reta och förnedra mördarna.