Tänk och tala om döden

Hel, Valhall eller återfödelse. Asatron erbjuder sina anhängare flera anhalter i tillvaron efter denna. Ran och Freja tar även de emot gäster. Vi vill inte skrämma någon men det rasar en pandemi och även hedningar bör tänka på vad som kan hända. Vad vill ni ska ske när ni är döda, när kroppen slutat andas och förruttnelsen börjar?

Se sanningen i vitögat och inse att ni inte lever för evigt. Vi måste tala om döden. Och ni ärade lösare dör, vet era nära och kära om att ni är hedningar så de inte hämtar en präst och sjunger psalmer innan de skottar ner er i en grop? Blir era släktingar, arbetskamrater och grannar förvånade om de inbjuds på en begravning där man dricker mjöd?

Ärade läsare, snart får ni träffa henne.

 

Positiv nyhet i annars så dystra tider.

Inget ont som inte har något gott med sig. På grund av pandemin som rasar kommer de flesta skolavslutningar ställas in. För samfundet svenska kyrkan är detta ett bakslag. Detta samfund ha levt på att skolavslutningar hålls i deras lokaler. Men nu blir det inget av med det. Många vigslar, dop och begravningar ställs även in eller har mindre besökare.

Snart är Jesus ett minne blott.

Snart får man leta efter svenska kyrkan för de minskar hela tiden. Snart vet ingen vem sagofiguren Jesus var, än mindre lär bry sig.

Sjukdomens gud vs läkekonstens gudinna

Asatron har ingen sjukdoms gud som ligger bakom de sjukdomar och farsoter som plågar och decimerar mänskligheten. Monoteisterna i alla dess erbarmliga former påstår att det vara det finns en gud och denne skapat allt. Ofta påstår dessa ”viharbaraengudochdärförärvibättreänalla” andra att sjukdomar är guds straff för att denne han/hon/det är missnöjd med mänskligheten. Men om det bara finns en gud så borde väl denne säga till när han är missnöjd med folk och säga vad problem ligger i? Men inte, nej alla ska plågas och straffas.

Sjukdomar brukar ofta drabba de svagare i samhället, barn, gamlingar och gravida kvinnor. Ska man tolka detta att gud avskyr dessa grupper? Är man monoteist, ja då anser man att gud skapar sjukdomar och detta bara för att plåga folk. Usch vilken hemsk tanke. Låt oss därför fortsätta att vara hedningar. Vi asatroende har ju en gudinna som ögnar sig åt läkekonst, det har ingen jude, kristen eller muslim. de har bara en sur och farlig gud!

Eir, alltid snäll, alltid på vår sida.

Lite Bellaman i coronatider

Vi här i föreningen tänkte vi skulle pigga upp läsarna nu när pandemin sprider sig och skördar liv i minut och parti. Allas vår gamle Bellman viste att det redan var elände och jämmer för flera år sedan i Stockholm då kungarna Adolf Fredrik och Gustav III regerade. Visst är följande sång passande även idag?

N:o 21
Måltidssång

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar; Granne kom,
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ner,
och du du yngling, lyd min lag,
den skönsta nymf som mot dig ler
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Du vid din remmare och press,
rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess
i några svarta led;
och du som pratar där så stort,
med band och stjärnor på din rock,
ren snickarn kistan färdig gjort,
och hyvlar på dess lock.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Men du som med en trumpen min,
bland riglar, galler, järn och lås,
dig vilar på ditt penningskrin,
inom din stängda bås;
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal;
bjud nu god natt, drick ut ditt glas,
och hälsa din rival.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Och du som under titlars klang
din tiggarstav förgyllt vart år,
som knappast har, med all din rang,
en skilling till din bår;
och du som ilsken, feg och lat,
fördömer vaggan som dig välvt,
och ändå dagligt är plakat
till glasets sista hälft,
tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Du som vid Martis fältbasun
i blodig skjorta sträckt ditt steg,
och du som tumlar i paulun,
i Chloris armar feg;
och du som med din gyllne bok
vid templets genljud reser dig,
som rister huvud lärd och klok,
och för mot avgrund krig,
tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Men du som med en ärlig min
plär dina vänner häda jämt,
och dem förtalar vid ditt vin,
och det liksom på skämt,
och du som ej försvarar dem,
fastän ur deras flaskor du,
du väl kan slicka dina fem,
vad svarar du väl nu?
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Men du som till din återfärd,
ifrån det du till bordet gick,
ej klingat för din raska värd,
fastän han ropar: Drick,
driv sådan gäst från mat och vin,
kör honom med sitt anhang ut,
och sen med en ovänlig min,
ryck remmarn ur hans trut.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Säg är du nöjd, min granne säg,
så prisa världen nu till slut;
om vi ha en och samma väg,
så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt,
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Carl Michael Bellman

 

Brian Dennehy har avlidit!

Den amerikanske skådespelaren Brian Dennehy har avlidit. Han gick in i evigheten den 15 april. Ett omdöme som svenska journalister i kvällspressen brukade använda om hon var ”alltid sevärd”. Det stämmer nog, alla filmer och produktioner för TV Dennehy var med i var inte alltid några mästerverk men han lyckades alltid göra bra i från sig. Man minns hellre hans bufflige småstadsheriff än motspelaren sylvester Stallones insats i Rambo. Andra filmer må nämnas är Cocoon – Havets hemlighet och Dödlig mardröm. Första filmrollen gjordes 1977 i Var är Mr. Goodbar. Dennehy kommer vara med i några filmer som änne ej visats.

Brian Dennehy var född 1938 och hade innan han blev skådespelare varit såväl soldat som bartender. må Thalia vaka över sin trotjänare!