Svar från de politiska partierna om asatro

Svar om från de politiska partierna om asatro

Asatro är en religion som har etablerats i Sverige de senaste åren. Redan 2007 blev det första samfundet för asatro erkänt av staten. Idag har Sverige världens näst största asatro samfund, det största finns på Island där asatron är landets näst största religion. Frågorna som lyder är följande:

Vad är ert partis syn på asatro?

Kommer ert parti gynna asatron i framtiden?

Varför ska asatroende rösta på er?

Hälsningar Henrik Andersson

Ovanstående meddelande skickades den 23 augusti ut till samtliga följande partier: Socialdemokratiska arbetarpartiet, Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige, Feministiskt initiativ, Nordiska Motståndsrörelsen samt Landsbygdspartiet.

Alla partier har svarat utom Centerpartiet och Alternativ för Sverige. De har blivit påminda två gånger och ändå inte svarat. Socialdemokraterna krävde också de en påminnelse. Svaren publiceras i den ordning partierna valt att svara. De första partierna gjorde det samma dag som de fick frågan och det ska de ha ett litet extra tack för och alla ska ha tack för att de svarat.

Alla partierna är eniga om att de vill ha och stöder religionsfriheten. Detta får ur ett asatroperspektiv vara positivt.

Svar från de politiska partierna

Svaren kommer i den ordning partierna svarat.

Sverigedemokraterna

Hej!

Vi har inga direkta åsikter om asatron som sådan men har däremot ett generellt ställningstagande gällande religion, oavsett vilken religion det handlar om. Vi är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna

Nordiska Motståndsrörelsen

Hej!

”Vad är ert partis syn på asatro?”

Vi är helt och hållet för religionsfrihet och anser att asatro har en minst lika stor rätt att både finnas och utövas som exempelvis kristendom eller någon annan religion.

”Kommer ert parti gynna asatron i framtiden?”

Då asatron, till skillnad från kristendomen som nämndes ovan, är en del av vårt uråldriga historiska arv kommer detta få en betydligt mer framträdande roll än idag i exempelvis skolan och kulturen.

”Varför ska asatroende rösta på er?”

Om inte ovanstående är anledningar nog så för att man som asatroende förstår att det är en kultur och religion intimt kopplad till det nordiska folket. Med nuvarande politik kommer vårt folk att dö ut. Enbart Nordiska motståndsrörelsen har en syn på invandringsfrågan som skulle kunna säkra vårt folks överlevnad och därmed också i längden asatron, åtminstone som något annat än en påklistrad och stulen religion.

Mvh Nordiska motståndsrörelsen

Liberalerna

Hej Henrik, tack för ditt mejl.

Liberalerna föddes ur kampen för religionsfrihet. Varje människa har rätt att uttrycka sin religiösa tro och utöva sin religion i gemenskap, liksom frihet att inte tillhöra någon religion. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning, men ska inte ta ställning för en viss religion eller vissa samfund.

Vi har alltså ingen särskild syn på någon viss religion. Det är varje människas ensak, så länge man utövar sin religion på ett sätt som inte kränker andra människors frihet. Hoppas att detta besvarar de frågor du ställer. Än en gång tack för att du tog kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Martin Andreasson

Senior utredare, Liberalernas parti- och riksdagskansli

Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Landsbygdspartiet

Hej Henrik, tack för ditt mejl!

Landsbygdspartiet oberoende är ett litet men starkt växande parti. Vårt partiprogram växer i takt med att vi sätter oss in i fler och fler frågor och breddar vår politik och vårt kunnande. De flesta av oss arbetar ideellt med partiet och är därför inga ”proffspolitiker” med färdiga svar utan vi vill svara med kunskap och sunt förnuft, därför är vårt partiprogram långt ifrån komplett.

Det enda sättet att fylla på/påverka och förändra vårt partiprogram är att skriva en motion i ett ämne, lämna in det på årsstämman och få den antagen och införd som officiell ståndpunkt i partiprogrammet.

Asatro är ett ämne vi inte har tagit ställning i. Jag kopierar in några rader ur vårt ”Välkomstkontrakt till migranter”:

”Vi har religionsfrihet, vilket innebär att alla har rätt att ha sin tro. Men om den tron strider mot lagen,

så är det Sveriges lag som står överst.”

Det är det enda som behandlar religion överhuvudtaget i dagsläget.

Därför kan jag inte svara på huruvida Lpo kommer behandla Asatron i framtiden.

Varför Asatroende ska rösta på Lpo? Ja, för det första består vi av vanliga människor, som har som uppgift att bevaka landsbygdsfrågorna med allt vad det innebär; att man ska kunna bo och verka var man vill i Sverige t ex, vi vill även gå ur EU, och verka för lokal demokrati, dvs att man ska kunna påverka i sitt närområde. Vi vill vara 100 % självförsörjande på livsmedel, vi tycker att det är viktigt med lant- och skogsbruk, jakt och äganderätten mm mm mm.

Jag skulle rekommendera dig och dina gelikar att kika i vårt partiprogram, som sagt det står inget om Asatro där, men förhoppningsvis mycket annat som ni tycker är bra.

Önskar dig en fortsatt fin vecka!

Vänligen

Erika Sörengård Ordförande Landsbygdspartiet Oberoende

Vänsterpartiet

Hej, Vänsterpartiet är för religionsfrihet men har ingen partiuppfattning om Asatro eller någon annan religion heller.

Vänliga hälsningar Vänsterpartiets kansli

Moderaterna

Hej Henrik och tack för ditt mail

Religionsfriheten en av hörnstenarna i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Alla människor ska ha rätt att själv välja vilken tro man vill bekänna sig till och rätten att utöva sin tro. Ingen ska någonsin behöva bli trakasserad eller förföljd på grund av sin tro.

Med vänlig hälsning Väljarkontakter

Feministiskt initiativ

Hej Henrik, Tack för ditt mejl!

Vi har ingen officiell hållning mot enskilda religioner eller trossamfund.

Vi ser dock religionens värdefulla bidrag till samhället, men också den kraftigt polariserande och konfliktskapande effekt religionen kan utöva. Därför vill F! verka för en religion som verkar progressivt och inkluderande.

Är inte påläst om asatron, men F! vill verka för en religion som verkar mot heteronormativ struktur, patriarkal nationalism och militarism. Vi vill också få till folkbildning kring religion för att motverka föredomar och missuppfattningar.

Läs gärna vidare i vårt partiprogram:

Vänligen, Axel Infomejlen

Miljöpartiet, de gröna

Hej Henrik, tack för ditt mejl!

Vad är ert partis syn på asatro? Kommer ert parti gynna asatron i framtiden?

Som politiskt parti tar vi inte ställning till olika trosuppfattningar.  Alla ska ha rätt att utöva sin tro, eller att avstå från religionsutövning. Vi har ingen specifik politik för asatroende.

Varför ska asatroende rösta på er?

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Vänliga hälsningar Miljöpartiet de gröna

Kristdemokraterna

Bäste Brevskrivare,

Stort tack för ditt mejl. Ni undrar lite kring er övertygelse asatro. Som ni skriver har ni som samfund erkänts av staten.

Vår syn på asatro skiljer sig inte från vår syn på övriga religioner. Vi värnar religionsfriheten och allas rätt till sin egen bekännelse. Vi har dock inga planer på att gynna er religion särskilt.

Kristdemokraterna är ett parti som erkänner människans behov av en andlig dimension i sitt liv. Som vi uttrycker i vårt principprogram:

Ett av de mest karaktäristiska uttrycken för människans natur är förmågan och benägenheten att reflektera över sin egen existens. Detta har fött existentiella frågor som visat sig vara närvarande under hela mänsklighetenshistoria och som till exempel handlat om världens uppkomst, döden och meningen med livet. Till det djupast mänskliga hör således människans själsliga och andligabehov. (sid 74).

Asatroende får gärna rösta på oss. Vi går till val på ett Sverige du ska kunna lita på.

Vänliga hälsningar

Socialdemokratiska arbetarpartiet

Hej Henrik,
tack för ditt mejl.

Vi har religionsfrihet i Sverige. Socialdemokraterna som parti ger inte företräde till någon religion. De av staten erkända trossamfunden kan erhålla trossamfundsstöd.
Asatroende ska rösta på Socialdemokraterna därför att S är ett parti som inte diskriminerar någon uppfattning och som vill arbeta för ett samhälle som håller ihop.

Vänligen, Anneli Socialdemokraterna

Centerpartiet

Hej Henrik,

Tack för ditt mail! Ber om ursäkt att svaret har dröjt.

Vi värnar religionsfriheten. Vi tycker att alla människor ska ha rätt att själv välja tro. Vi har ingen partiuppfattning om asatro. Ingen ska någonsin behöva bli trakasserad eller förföljd på grund av sin tro.

Vänligen, Mathilda Centerpartiets Riksorganisation

3 kommentarer på “Svar från de politiska partierna om asatro

  1. […] Om vi svenskar nu kan enas om att undvika ytterligheter – vilka partier skall vi då välja ifall vi är Asarna Trogna, och alltså Hedningar ? Fi, Feministiskt Alternativ har svarat oss med en blandning av rent hat, propaganda och osakligheter… […]

  2. Artikeln uppdaterad. Centerpartiet har svarat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s