Asatron är inte antirasistisk!

Asatron är inte antirasistisk! Ja detta påstående kräver en förklaring och den ges här:  Det finns ingenting som säger att den förkristna religionen i Norden var rasistisk. Troligen kunde människor som kom i kontakt med hedningar från Norden vara med och dyrka deras gudamakter. Men asatron baserades inte på universella tankar och ideal. Tanken på en universell mänsklighet som var jämlik fanns inte. Människor var inte lika. De fria männen var jämlika vid tingen och kvinnorna som var fria hade en annan ställning än de ofria männen för asatron verkade i ett slavsamhälle. En av de mest kontroversiella dikterna i äldre eddan är Sången om Rig, Rigstula. Guden Heimdall ger upphov till de tre samhällsklasserna, trälar, fria och jarlar. Alla de tre har gudomligt ursprung. Gudarna skapade såväl människosläktet som samhällsklasserna. Någon tanke på jämlikhet i döden fanns inte. Inför döden är vi alla olika. Inte så underligt då det finns flera dödsriken och till och med tankar på reinkarnation fanns. Trälar fick följa sina härskare och härskarinnor i döden, frivilligt eller ofrivilligt.

Vikingar gav sig ut på resor. De köpte trälar och de tog folk tillfånga för att ha som trälar. Dessa människor kom från andra etniska grupper än de själva. man håller inte sina egna släktingar och anförvanter som egendom. Den inhemska trälen, fostren hade bättre status än de som hade främmande ursprung. Fostren var en träl som var född på den frie mannens gård och hade en bättre ställning men var ändå en ofri. Tor får trälarna säger den förklädde Oden i Sången om Harbard.

I hjältesångerna i eddan spelar valkyrian och kungadottern Brynhild en viktig roll. hon tillhör det folkslag som kallas hunner. Detta hindrar dock inte att hon är en valkyria, en lägre sorts gudinna. Asatron kan därför inte klassas som rasistisk men den kan heller inte påstås vara rasismens motpol. Man kan nog hävda att asatron var ”halvetnisk”. Det fanns ingenting som hindrade att personer av främmande ursprung kunde vara med och blota till Tyr och Oden, men det fanns ingen tanke på universella tankar och en värld där alla folk skulle tillbe samma gudar det hade man nog aldrig tänkt. En viktig del av asatron var just hedrandet av de döda. Förfädersdyrkan är inte en universell tanke, då man endast kan vörda sina egna döda släktingar.

Asatron eller vad nu man vill kalla den religion som fanns innan kristendomen kom verkade i en tid då mycket av dagens normer inte fanns. Tron på allas lika värde oavsett var man kom ifrån eller vad man hade för hudfärg, sexuell läggning fanns inte. Man måste ha det i tanke då man är hedning. Asatron är inte rasistisk men den är inte heller antirasistisk!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s