Venus ställer en fråga!

Venus ställer en fråga!

Vi har fint besök idag på IKF´s blogg Ideell Kulturkamp. Självaste gudinnan Venus är här och ställer en fråga som ni gärna får sända vidare till monoteister vare sig de nu dyrkar stjärnan, korset eller halvmånen. Frågan lyder. Vad är det för kärlek den osynlige gudens anhängare talar om? Kärlek, kärlek och mer kärlek talar alla monoteister om. Men finns det några religioner som varit så sexualfientliga som just judar, kristna och muslimer. Alla dessa religioner har betraktat sex som ett nödvändigt ont och detta får i princip bara ske för att avla fram avkomma. Sex är synd, men utan sex så blir det heller inga nya små monoteister som kan dyrka och därmed ”älska” den där osynlige guden från öknen. Varför får man inte ha samlag i en synagoga, en kyrka eller en moské?

Skicka vidare frågan till närmaste monoteist. Venus vill inte tala med dem direkt utan vill att ni agerar ombud. Det gör hon av ren snällhet. Skulle monoteisterna själva svara så betyder det ju att Venus faktiskt existerar och då är monoteisterna inte längre monoteister utan polyteister och Venus vill inte göra monoteisterna allt för förlägna. Förresten så får monoteister inte besvara frågan här på Ideell Kulturkamp. Vi diskuterar bara med folk sm delar vår värdegrund!

Venus ställer en fråga. Venus är samma gudinna som Afrodite och Freja. Men det visste ju alla kärleksfulla hedningar.

Vi är inte intresserade av fornnordisk mytologi!

Vi är inte intresserade av fornnordisk mytologi!

Ja ni läste rätt, vi är inte intresserade av fornnordisk mytologi. Vi är intresserad av och tror på asatro. Det är en enorm skillnad mellan att exempelvis läsa böcker och se filmer om grekisk mytologi gentemot att vara hängiven anhängare till guden Zeus och gudinnan Hera.

Vi har ett andligt intresse av den religion som fanns innan kristendomen kom till Norden. Vi vet att en del läsare av Ideell Kulturkamp är intresserade av den nordisk mytologi men att de inte tror på gudarna. Gott så, men sådana personer har nog inget intresse av att vara med i föreningen. Det är ett krav att man har en andlig inställning till våra fäders gudamakter. Vi verkar för att asatron ska bli den största och viktigaste religionen i Norden. Asatron är den sanna religionen och vi är dess utövare!

IKF

En gud med stake eller en könsneutral fjant?

Som bilden ovan så tydligt visar, asatron var inte och är inte könsneutral. Den senaste tiden har ju den så kallade svenska kyrkan blivit allt mer könsneutral och den viktigaste personen i denna tro den mytologiske figuren Jesus har benämnts med ett ord som vi av religiösa skäl inte kan återge. Men varför har det då blivit så populärt med just neutralitet då det gäller könsroller och kön? Svaret är att vi lever i ett monoteistiskt samhälle där man utgår från att världen är dålig, orättvis och rentav ond. Ondskan i samhället består av att det finns människor och dessa är olika. Men resonerar ”världsförbättrarna”. Bara vi avskaffar skillnaderna mellan folk så blir allt bra.

Om alla tror på en och samma gud blir världen god och vacker säger kristna och muslimer.

Om alla tror på demokrati och allas lika värde då blir världen god och vacker säger demokraterna.

Om alla tror på ett klasslöst samhälle blir världen god och vacker säger kommunisterna och socialisterna.

Om alla tror på et könsneutralt samhälle blir världen god och vacker säger feministerna.

Man hör ju allt som ofta att asatro är en naturreligion. Gott så, då lever vi efter naturen och dess lagar. I naturen finns kön. I naturen finns olikheter mellan individen. Asatro är en religion som är befriande fri från utopiska ideal. Det gör asatron moraliskt bättre än exempelvis kristendomen med sina häxbål och tankar om arvsynd. Lev efter naturen och dess lagar!

Att kristendomen blir alltmer könsneutral förvånar ingen. Jesus själv visar inte vad han/hon/det har mellan benen! Tacka vet vi Frej. Det är en gud med stake ! Vad föredrar ni, en gud med stake eller en könsneutral fjant?

 

Glen och Sol hyllas!

Glen och Sol hyllas!

22 april 2018 ayps inträffar något hedniskt i almanackan. Dels är det söndag, solens dag men också att Glenn har namnsdag. Glenn är samma namn som Glen, fornnordiska Glenr. Glen är ju som alla asatroende vet namnet på asynjan Sols make. Gudinnan är solen medan Glen är solens strålar sm sänds till Midgård. Solsrålarna är nästan sm pilar och kanske är det så att guden Ull som förknippas med pil och båge är samme gud som Glen?

Vi i IKF sänder båda dessa solgudomligheter en hyllning den 22 april! Hell Glen! Hell Sol!

Poem: Hail to Jord

Hail to Jord

Hail to Jord, hallowed earth goddess,
Many-hued dis, mother of Thor:
We greet your awakening, your wondrous bright visage
Your nurturing power, providing us life.

Daughter of Night, we now in our gathering
Honor your bounty, and offer our strength
To help your famed son, shielder of Midgard
Protect you from harm, most holy bright Earth.

(Patrick Covington)

Inte samma misstag en gång till!

Inte samma misstag en gång till!

Hedningar är ofta toleranta då det gäller andra religioner. Men toleransen måste vara ömsesidig. Hedningar har ofta lättare att acceptera att andra människor har andra trossystem än vad de själva har. Hedningar kan överlag ha överseende med att folk är exempelvis kristna eller muslimer. Men rent historiskt och än i denna dag så har monoteisterna svårt att respektera att folk tror på flera gudamakter. Hedningarna tog förr och accepterade och tolererade kristna, men de kristna tolererade inte hedningarna och än idag får hedningar diverse kristen propaganda i sina brevlådor eller tvingas stöta på kristna missionärer när de befinner sig på offentliga platser.

Toleransen i äldre dagar ledde bara till att hedendomen försvann. Nu när kristendomen är på tillbaka gång kommer hedendomen tillbaka. Nu är det dags att vara intolerant mot monoteisterna, vi ska inte göra samma misstag en gång till. Ska vi respektera kristna och muslimer måste de respektera oss. Kan inte de respektera att vi tror på många gudamakter såväl gudinnor som gudar ja då ska vi inte respektera att de bara tror på en enda osynlig gud.

Så länge monoteisterna tro sig vara förmer än oss så ska vi fortsätta med satir och ironi attackera och anfalla såväl judendomen, kristendomen och islam.