Vår fru hyllas 2018!

25 mars firar vi vår fru Freja, men vi sänder förstås som de goda hedningar vi är en tanke till alla hedniska gudinnor vi dyrkar och vördar! Hell Freja, våren och skönhetens gudinna. Våren är i sanning en god tid att dyrka kärleksgudinna!

Jesus och Herkules

Jesus och Herkules

Kristendomens mytiske frälsare uppvisar ganska många likheter med andra gestalter från den antika världens religioner. Här ska uppvisas några likheter mellan Jesus och Herkules.

Jesus

Fadern är den högste guden.

Modern är en jordisk kvinna, Maria.

Utsätts som nyfödd för moderförsök av Herodes.

Uträttar mirakler/stordåd.

Förknippas med talet tolv. Har tolv lärjungar.

Favorit lärjungen Johannes förknippas med ormgift. Johannes symbol är ormar i en kalk.

Dödas genom förräderi.

Kommer till Himlen.

Nämns inte i samtida källor.

Dyrkas som gud.

Nämns hos Tacitus.

Herakles

Fadern är den högste guden.

Modern är en jordisk kvinna, Alkmena.

Utsätts som nyfödd för mordförsök av Hera.

Utför mirakler/stordåd.

Förknippas med tolvtalet. Utför tolv stordåd.

Favorit brorsonen Iolaos förknippas med ormgift. Brorsonen hjälper Herakles besegra Hydran.

Dödas genom förräderi.

Kommer till Himlen.

Nämns inte i samtida källor.

Dyrkas som gud.

Nämns hos Tacitus.

Allt fler struntar i dop

2008 alltså för tio år sedan döptes cirka 82 procent av de barn som hade minst en förälder som var medlem i Svenska kyrkan. 2017  hamnade siffran på 67,5 procent, visar statistik från Svenska kyrkan. Det är trots en tioårs period en ganska stark minskning och det finns ingenting som tyder på att intresset för dop skulle öka. Vi hedningar hoppas trenden fortsätter. Snart går bara några fanatiska högerextremister, Alt-Högern, Skandinaviska Förbundet och Alternativ för Sverige i kyrkan samt vänsterextremister som kallar sig präster. en härlig kompott som gör att allt fler i sin tur undviker eländet som ockuperat Sverige allt sedan vikingatiden. Gör som prästen som hade diarré, skit i predikstolen!

Inga avrättningsredskap i det andliga livet!

 

Achlys, Helle och Pontos, tre mindre kända grekiska gudamakter

Achlys, Helle och Pontos, tre mindre kända grekiska gudamakter

Zeus, Hera, Apollon, Hermes, Afrodite och Atena är kända av alla med någorlunda god kunskap i den grekiska religionen. Men det finns fler värda att känna till. Här kommer kortfattat berättelsen om två gudinnor och en gud.

Achlys

Nyx, nattens gudinna har en dotter vid namn Achlys. Namnet på Nyx dotter ska betyda dimma och åsyfta på dödens dimma. Achlys ses som en gudinna som presenterar missmod och sorg.

Helle

I berättelsen om det gyllene skinnet spelar Helle en liten men ändå viktig roll. Nefele, molnens gudinna gifte sig med kung Athamas. Paret fick tvillingar, sonen Frixos och dottern Helle. Kungen tog sig dock en ny gemål och Ino som hon hette ville få bort tvillingarna. Ino lät det bryta ut hungersnöd i landet och när bud skickades till oraklet i Delfi om råd lät Ino muta budbäraren som sa att tvillingarna måste offras för att blidka gudarna. När barnen skulle offras lät deras moder sända en gyllene vädur som kunde flyga ner till dem och d hoppade upp på vädurens rygg och flög iväg. Hell ramlade dock ner och hamnade i sundet som idag efter henne benämns Hellesponten. Vissa påstår att hon dog i fallet, medan andra säger att havsnymferna Nereiderna tog hand om henne. När hon växt upp så blev havets gud Poseidon förälskad i henne och hon blev havets gudinna samt födde honom två söner vid namn är Almops och Paeon. Hekkes bror kom fram till landet Kolchis, offrade väduren som tack för flykten och gifte sig med Kolchis härskare kung Aietes dotter Chalciope.

Pontos

Poseidon är havets gud framför alla, men han är inte den enda gudmakten i havet. Pontos heter en annan havsgud som anses vara fiskarna och de andra djuren som lever i havets gud. Pontos maka heter Thalassa och en del har menat att fiskarna är ban till Pontos och Thalassa.

Av religiösa skäl stöd inte Alternativ för Sverige!

Av religiösa skäl stöd inte Alternativ för Sverige!

En medlem i föreningen tog efter en stunds självövervinnelse och skrev och frågade högerextremisterna i det nybildade partiet Alternativ för Sverige vad de anser om kristendomen. De svarade följande:

”Vi har uppfattningen att kristendomen ska ha en särställning i Sverige på grund av det inflytande den haft över den svenska kulturen.”

Så alla hedningar, rösta inte på ett parti som de facto är ett konservativt kristet parti! Stöd inte AFS, SD eller KD!

Och som vanligt så uppmärksammar vi alla läsare att vi bara diskuterar med folk som delar vår värdegrund!

Av religiösa skäl, stöd inte Åkesson!

”– Kristendom och vårt kristna arv, det har format vårt samhälle, det har format mig, det har format nästan allt vi ser i det här landet. Att plocka kristendom och gudstro ur det svenska samhället är som att plocka äggen ur sockerkakan.”

Ja ovanstående citat kommer från Jimmie Åkesson, ledare för sverigedemokraterna. Så det är varje hednings plikt att inte rösta på detta parti eller något annat parti som hyllar kristendomen.

Kristet utseende

Svenska dikter del XXXXV: Alla barnen

Svenska dikter del XXXXV: Alla barnen

Alla barnen dikterna eller vitsarna eller ska man säga skämten var väldigt populära i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet. Vem eller vilka som ska ha varit upphovsmännen vet man inte riktigt. Skämten kommer från Danmark men finns även i norsk och tysk variant samt förstås i Sverige.

Dikten följer samma mönster. De börjar alltid med ”alla barnen” som gör någonting sedan nämns ett namn och någonting som rimmar på detta namn. Nästan alltid med något enstaka undantag så råkar den namngivne ut för något hemsk och eländigt. Då man sällan kan rimma på ett namn hur många gånger som helst så är det troligen så att samma rim har uppkommit på olika platser och vid olika tillfällen. Genren är inte helt utdöd ska tilläggas. En dikt ska här återges:

Alla barnen

Alla barnen fiskar utom Buster,

han blev spetsad av ett ljuster!