Poem: Freyja

Freyja

Faring west over sea
came we back richer
Swollen green waves
run like field furrows rolling
Dull is the sky
over gull-ridden headland
Heavy the rainstorm
that washes our faces
There she stands waiting
to sea ever looking
Auburn her hair plaited
long to her waistbelt
Grey her eyes gleaming
and white her teeth showing
Anxious and glad
at her lover’s returning
”Sold you the ship then
for golden coins shining?”
Hear how she mocks
making light of my trading
”Were it for sale then
to you I should sell it”
Laughing she says
”No, to me would you give it!”

(Alan Hodgson)

Skulle du rösta på islamdemokraterna?

Skulle du som asatroende kunna tänka dig att rösta på islamdemokraterna eller muslimdemokraterna? Nej knappast. Men då kan du heller inte som asatroende rösta på kristdemokraterna eller sverigedemokraterna. Sistnämnda partier bygger på kristen grund och sistnämnda parti menar på att kristendomen är viktig för alla deras medlemmar vare sig de tro på denna religion eller inte.

Som asatroende kan man inte stödja partier som är emot religionen. Lika lite kan man stödja olika former av marxism eller feminism. Som asatroende bör man tänka på vilket parti som verkar bäst för asatron. Och det gör inget riksdagsparti.

 

Guden Ekeko

Guden Ekeko

Guden Ekekeo dyrkas fortfarande i Bolivia och delar av Peru, Argentina och Chile. Ursprungligen kommer dyrkan av Ekeko från Tiwanakukulturen som uppstod vid Titicanasjön i dagens Bolivia. Som synes överlevde kulten kristendomens erövring. Ekeko är framgångens och rikedomens gud. Är man vänlig mot guden så belönar han sina troende.

Ekeko avbildas som en liten rundväxt vänlig man med armarna utsträckta. Ofta avbildas guden med symboler för välgång på kroppen, pengar, cigarrer och andra symboler. Ekekos stora festdag är 24 januari som även är inledningen på den månadslånga festivalen Alasitas. Firarna av fetsen köper miniatyrföremål av det de vill ha. Bilar, tv-apparater och kylskåp samt andra föremål. Dessa tas sedan och välsignas av shamaner så kallade yataris. Katolska kyrkan har försökt ”kristna” seden ungefär som de gjort på många ställen förut där de kommit ed eld och svärd.

Ekeko

En insändare i SLA: Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka

Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka

Svenska kyrkan:
93 093 personer lämnade svenska kyrkan 2017. Trots att svenska kyrkan satsade stort på reformationens 500-årsjubileum valde allt fler att lämna detta samfund. Aldrig tidigare har så många begärt utträde. Förvisso tillkom en del medlemmar, men de begärde inträde av politiska skäl. Anhängare och motståndare till Sverigedemokraterna gick med i Svenska kyrkan av den anledningen att det var kyrkoval. Inte av andliga utan av världsliga skäl fick Svenska kyrkan några nya medlemmar, de går nog ur lika fort som de kommit.

Svenska kyrkans försök att återkomma, inte som statskyrka men som ”folkkyrka”, får sägas ha misslyckats. Gott så. Vi behöver inte ett samfund i dagens Sverige där det finns otaliga kristna inriktningar, olika muslimska dito samt inte att förglömma buddister, hinduer, asatroende samt ateister. Nu borde väl ändå Svenska kyrkan inse eller tvingas inse att de är det största religiösa samfundet, men också bara ett samfund bland andra samfund och en religion bland andra religioner. Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgs Allehanda 2018-01-23 http://www.sla.se

Dikt: Njords barn!

Njords barn!

Njord, havets gud jag sänder min hyllning till dina barn!
Till Frej, alvernas furste sänder jag min hyllning!
Till Freja sänder jag min hyllning!

Hell Njords barn!

Gerds make, Skirnirs husbonde och ynglingaättens stamfader, jag blotar till dig för framgång och välgång!
Hnoss och Gersemis moder, Odrs hustru och asatrons kärleksgudinna, jag blotar till dig för att få det viktigaste av allt, kärlek!

Hell Njords barn!

Njords barn, jag sänder er min hyllning!
Jag offrar till er och skålar för er!
Framför era gudastöttor blotar jag och de mina!

Hell Njords barn!

Mike Pence har fel!

Mike Pence har fel. Jerusalem är inte Israels huvudstad. Staden som haft sorgen att se tre monoteistiska religioner födas och sett miljontals människor dö på grund av denna andliga irrlära tillhör palestinierna. Beslutet att förlägga USA ambassad i denna stad är ett misstag. IKF stöder tanken på en palestinsk enstatslösning och det finns ingen anledning att välkomna detta olyckliga beslut. IKF är starkt kritisk till stater som baseras på monoteism. Saudiarabien, Vatikanstaten eller Israel, alla bygger de på vidskepelse.

Ner med sionismen, låt oss alla verka för en sekulär palestinsk stat bildas!

Och som vanligt avslutar vi med att vi bara diskuterar med folk som delar vår värdegrund!