Brasilien under första världskriget

Brasilien under första världskriget

När det krig som senare fick namnet första världskriget utbröt förklarade sig Brasilien neutralt. Denna neutralitetsförklaring gjordes redan den 4 augusti 1914. Men trots detta drabbades Brasilien av kriget. Landets ekonomi var beroende på att exportera produkter, kaffe var den viktigaste exportvaran. Omkring fyra femtedelar av allt kaffe som producerades i världen kom från Brasilien. Andra viktiga exportvaror var gummi, kakao och socker. Men kriget till havs särskilt när tyskarna införde oinskränkt ubåtskrig där alla fartyg i vissa farvatten riskerade sänkas gjorde den brasilianska handeln lidande. 1917 kom ett annat dråpslag då britterna förbjöd import av kaffe. Denna vara ansågs ta för mycket av handelstongaet i anspråk. Brasilianska skepp sänktes, då de flesta sjömän ombord inte var från Brasilien väckte det inte några större protester. När ett fartyg sänktes våren 1917 då tre brasilianska sjömän dödades blev känslorna starkare. Handeln hade lidit en längre tid och nu hördes krav på åtgärder. Utrikesministern som hade tyskt påbrå fick avgå och protesterna blev till demonstrationer. Dock fortsatte vreden och brasilianare av tysk härkomst och tyskar som befann sig i landet utsattes för våld. Egendom som tillhörde tyskättlingar förstördes.

Att missnöjet med att tyskarna angrepp brasilianska skepp eskalerade 1917 kan delvis bero på att det inbördeskrig som i historieböckerna kallas contestadokriget som utkämpades i 1912-1916 avslutas. Kriget hade utkämpats i södra Brasilen mellan jordägare som stöddes av staten och bosättare.

11 april 1917 bröt Brasilen sina diplomatiska relationer med Tyskland. När fartyget Tijuc torpederades utanför franska kusten av en tysk ubåt 20 maj svarade myndigheterna i Sydamerikas största land med att konfiskera 43 tyska fartyg som hade tysk flagg och som befann sig i brasilianska hamnar. Fregatten Macau träffades av tyska torpeder och sänktes 23 oktober. Nu svarade brasilianska regeringen med att förklara krig 26 oktober. Några dagar senare torpederades två brasilianska fartyg, kriget hade börjat.

Venceslau Brás som varit landets president sedan 1914 undertecknade krigsförklaringen. Tanken på att skicka en armé till Frankrike uppkom och förberedelser gjordes. Men brasilianska armén var inte stor, omkring 54 000 man. Den var ganska omordern och för att modernisera den krävdes utrustning och pengar. Innan en expeditionsstyrka kunde sändas iväg bestämdes det att ett mindre antal officerare och underofficerare samt piloter skulle sändas till Frankrike. Dessa skulle få kunskaper och erfarenheter som skulle kunna användas när resten av armén anlände. Ett fältsjukhus sattes också upp. Fältsjukhuset bestod allt som allt av 131 man, 31  soldater övriga läkare, apotekare och annan vårdpersonal.

Sommaren 1918 anlände den lilla gruppen, kanske allt som allt omkring 30 man till Frankrike. De flesta officerare och underofficerare var i franska armén och piloterna i brittiska flygvapnet. De flesta piloter användes för att leta efter tyska ubåtar. Hälften av officerarna fick medalj för tapperhet. Nio piloter tjänstgjorde i RAF, Royal Air Force, varav en stupade. I början av september anlände sjukhuspersonalen ledda av general Napoleão Felipe Aché och doktor Nabuco Gouveia som satte upp sitt lasarett i Paris. Några krigsskadade fick vård, men de flesta patienter led av spanska sjukan. En amiral sändes för att studera ententen flottor och förbereda brasilianska flottan ankomst.

I och med att Brasilien förklarade krig mot centralmakterna fick nu landets fartyg gå med i konvojer som skyddades av ententens flottor. Brasiliens hamnar öppnades även för amerikanska och brittiska krigsfartyg. Brasilianska flottan deltog aktivt i kriget. Det beslutades tillsammans med andra deltagare i ententen att Brasilien skulle skicka en flotteskader för att patrullera Atlanten. En flotta på sju skepp sattes upp, Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG.

DNOG startade sitt deltagande i kriget när flottan lade ut 31 juli. Målet var Dakar och sedan via Kap Verde skulle man upp mot Gibraltar. Natten mellan 25- 26 augusti anfölls flottan av en tysk ubåt. Torpeder avlossades mot DNOG skeppen men de missade. Brasilianarna svarade med att skicka sjunkbomber och ubåten oskadliggjordes. Väl framme vid Dakar insjuknade flera sjömän, flottan bestod av 1515 man i spanska sjukan. Resan vidare norrut försenades i drygt två månader. Hundratals sjömän miste livet i sjukdomen. När flottan anlände till Gibraltar var det den 10 november. Dagen därpå avslutades kriget. Förlusterna av soldater i brasilianska krigsmakten var få, men man får räkna de sjömän som dog på handelsfartyg som en del av krigets offer.

Brasilien deltog vid fredförhandlingarna i Versailles. Tyskland fick betala skadestånd med ränta för fartyg som förlortas och dess last. Helst ville Brasilien behålla de 43 tyska fartyg som internerats under kriget. Men istället fick man köpa dem till lågt pris och man syns ha fått överta två minde tyska krigsfartyg. Brasiliens deltagande som krigförande var begränsat, men bör ändå ihågkommas om inte annat av den anledningen att Brasilien var den enda självständiga staten i Sydamerika som deltog i kriget. De få soldater som sändes till västfronten kom i kontakt med det nya vapnet, stridsvagnen. Efter kriget började Brasilien införskaffa det nya vapnet och erfarenheterna från kriget kom väl till pass.

Det kanske inte är för mycket sagt att orsaken till att Brasilien gick med i kriget handlade om främst en sak, kaffe.

Brasilianska arméns uniformer  modell 1918.

Fältlasarettet som sändes till västfronten.

Brasilianska piloter och flygplan.

Kryssaren Bahia.

Belmote som deltog i DNOG.

Brasiliansk pilot som utbildas av Royal Air Force.

Den mest dekorerade brasilianske soldaten vid västfronten,  José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s