Monoteismen, från Abraham till Clinton

Monoteismen, från Abraham till Clinton

Riktig när människor började tro att endast en gud fanns kan man tvista och diskutera om länge. Ofta nämns Akhenaton, farao i Egypten död 1334 före den tidräkning vi använder idag. Denne farao tyckte att prästerna i Egypten hade för stort inflytande och lanserade tanken att bara en gud fanns. Dessa tankar förföljdes då fara avled och anhängarna till den gamla polyteistiska religionen åter fick makten. Tanken på en gud påverkade judarnas förfäder och enligt myten ska en man vid namn Abraham som besökt Egypten varit den som upprättade förbund mellan judarna och den ende guden.

Judarnas förfäder började alltmer tro på endast en gud. Men de missionerade inte och brydde sig inte om att andra folk hade flera makter att tro på. 567 fvt övertog Babylonierna Jerusalem judarnas största stad. Judarna som sändes i exil inom det babyloniska riket började undra hur de kunde svikas av sin gud på detta sätt. Var fiendens gudar rentav bättre och starkare? Bland judarna uppkom då tanken att det bara fanns en gud, deras gud, men guden de trodde på hade varit missnöjda med judarna och straffat dem.

Judariket återuppstod senare och när detta rike blev en del av det romerska imperiet möttes den hellenistiska kulturen den judiska. I denna mångkultur uppstod kristendomen. Kristendomen lärde ut att judarnas gud var den ende guden, men att alla nu skulle tro på denne. Nu, omkring 70 efter vår tidräkning då den första kristna delen av bibeln nedtecknades började monoteismen missionera. Intressant att notera att Jerusalem förstördes vid denna tid av romarna efter att judarna gjort uppror.

Den judiska sekten som var uppkallad efter en mytisk ledare kallad Jesus Kristus började nu spridas, trots myndigheternas motstånd. En av portalgestalterna var en man som kallas Paulus som redan avlidit omkring år 65 vt. Denne Paulus var först med att missionera till icke judiska folk. De kristna förföljdes men de vara fanatiska i sin tro. På 300 talet började de bli så talrika att myndigheterna bestämde att kristendomen skulle bli statsreligion. De kristna skulle bistå staten och staten skulle bistå de kristna. Endast kristendomen och vad som ibland inte nämns judendomen var de enda religionerna i Rom som tillåts efter år 391. Roms västra halva föll 476 men den kristna tron ersatte delvis imperiet som en slags sammanhållande länk. De kristna fortsatte att missionera och kristedomen började sträcka sig utanför det gamla romerska rikets gränser.

570 föddes en man som hette Muhammed. Denne var en köpman i arabiska Mecka. Muhammed började grubbla och grundade en egen religion, inspirerad av judendomen och kristendomen. Denna nya lära på en enda gud, Allah fick snabbt spridning hos araberna. Islam liksom kristendomen missionerade, ibland med våld, ibland med andra medel. I Europa började däremot judarna diskrimineras då skillnaden mellan judarna och de kristna ökade och tillslut blev många kristna väldigt avoga mot judarna. Helt brast inte banden som förenade dem åt, men judarna började diskrimineras.

De kristna och muslimerna kom inte heller överens och krig började utkämpas. Dessa konflikter lever kvar än idag. Kristendomen splittrades i flera olika samfund och det gjorde även islam. Många konflikter utkämpades internt mellan olika monoteistiska faktioner.

I slutet av 1700-talet började religionen ifrågasättas i Europa, vetenskapen gjorde framsteg och religiösa skrifter kunde inte längre enbart gälla som förklaring till hur världen såg ut. 1789 utbröt den så kallade franska revolutionen och i och med den tog kristendomen och ifrågasattes för första gången på över tusen år! Men kristendomen ersattes av en ny form av monoteism.

Kristendomen ersattes med demokratin. Denna lära lärde ut att människan föddes med rättigheter och tron på att alla var lika mycket värda skulle spridas. Man tog och missionerade, för alla skulle tro på de nya idealen. Krig utbröt och konflikten blev ett slags världskrig innan demokratins ideal besegrades tillfälligt 1815. Nya tankar följde och kommunismen föddes 1848. Denna nya lära var även den en produkt av franska revolutionen men lärde ut att allas lika värde blev möjligt om alla ägde lika mycket materiell egendom.

Såväl demokratins som kommunismen läror fortsatte och under 1900 talet, efter första världskriget var dessa två ideologier de som kämpade om makten. Efter ett kort mellanspel på 1920 till 1940 talet då en del andra läror som inte verkade för ett globalt samhälle med universella ideal hade ett vist uppsving fortsatte kampen mellan demokrati och kommunism. Demokratin segrade 1989 och därefter predikades det globalisering för fullo. Den tekniska utvecklingen gjorde drömmen om ett globalt samhälle där alla var med, hade samma ideal och samma värderingar började nu ses som en realitet. Men några år in på 2000 talet började det bli mottgångar för globalsiterna. År 2016 vt skulle en av ledarna för den nya världsordningen Hillary Clinton bli president i USA. Nu blev det inte så. Men drömmen om ett globalt samhälle med likdana åsikter och normer lever vidare.

Monoteisterna uppvisar alla vare sig de är kristna, muslimer, demokrater eller kommunister följande grundläggande tankar:

Världen är dålig och ond. Den måste frälsas. Frälsning sker genom att alla har samma ideal, värdsbild och normer.

Alla utan undantag måste leva efter dessa universella ideal men också verka för att sprida dem.

Idealen får inte ifrågasättas, debatt med icketroende är inte önskvärd.

Våld som påtryckningsmetod är godtagbar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s