Vi ogillar buddismen

Vi ogillar buddismen

Judendomen, kristendomen och islam gisslar vi ofta och gärna. Men buddismen ska ha sitt. Vi anser helt enkelt att det är en tråkig lära som luktar mer filosofi än religion. Nirvana har ingen likhet med Valhall. Vi anser helt enkelt att buddismen är tråkig. Vi asatroende anser att livet är någonting positivt. Att tycka att tillvaron är ett lidande som helst ska undvikas är inte vår ståndpunkt. Buddismen är en tråkig och livsförnekande lära som ingen borde bry sig om.

Och som vanligt, vi diskuterar bara med folk som delar vår värdegrund!

anti-buddism-symbol

Monoteisten och polyteisten skulle måla en tavla

Monoteisten och polyteisten skulle måla en tavla

Monoteisten och polyteisten skulle måla en tavla. Monoteisten tog en pensel och en färgburk och målade. Han målade med samma färg. Efter att tavlan var målad satte han sig ner och funderade på om tavlan skulle få en ram. Men efter moget övervägande bestämde han sig för att låta bli.

Polyteisten tog när han besökte färgaffären en pensel av varje sort, samt köpte en burk av alla färger och nyanser som fanns. Sedan gick han hem och blandade ihop en och annan nyans till. Fast besluten att alla färger och penslar skulle användas skred han till verket. När alla färger använts och alla penslar brukats var polyteisten nästan nöjd. Inte riktigt nöjd men det fick duga, i iallafall till nästa gång en tavla skulle målas. När färgen torkat bestämde sig polyteisten för att tavlan skulle ha en ram. Ramen blev en väldigt påkostad modell. Med utsmyckningar och sirliga detaljer.

Det finns sensmoral och budskap i denna fabel. Men den kan ni nog lista ut själva.

fargburk-med-pensel

Religionen är viktigast!

Religionen är viktigast!

Ideella Kulturföreningen och ideell kulturkamp sysslar med mycket. Det skrivs artiklar om mat, dans, krig, folkkultur och även politik. Men religionen är viktigast. Asatron är föreningens livsnerv. Utan tron på vanerna och alverna skulle inte ideell kulturkamp finnas. Hade ingen i föreningen trott på Frej och Heimdall, ja då hade föreningen aldrig bildats.

Asatron, nyhedendomen är det centrala. Föreningen ser därför världen i ett asatroperspektiv. Detta perspektiv gör att såväl religioner som ideologier som föreningen inte främjar tron på våra fäders gudamakter ses med skepsis och ren fientlighet. Föreningen ser inga problem med att ogilla sverigedemokrater som muslimer. Kristna som kommunister. Det är också detta asatroperspektiv som gör att föreningen inte diskuterar med folk som ogillar föreningens ståndpunkt och åsikter. Det finns ju ingenting att diskutera. Ända sedan föreningen började kom det in kommentarer som bara handlade om ren provokation. Troll, det finns det gott om. Kristna har aldrig accepterat andras åsikter, så därför acceptera inte föreningen kristna som försöker skriva kommentarer. Sedan hör det ju till god ton att man uppger giltig e-postadress när man skriver kommentarer.

Föreningen kommer att fortsätta skriva om allt möjligt. Konst, kultur, poesi med mera. Men det religiösa perspektivet kommer alltid att finnas där. Religionen är viktigast!

IKF hammare

Freden i Stolbova 1617

Freden i Stolbova 1617

Kung Karl IX sista år förmörkades av att Sverige var i krig med danskar, polacker och ryssar. Sonen och efterträdaren Gustav II Adolf lyckades inte vinna kriget mot danskarna som avslutades 1613, kriget mot grannen i öster lyckades dock bättre. Det krig som svenskar och ryssar utkämpade 1610-1617 brukar kallas ingermanländska kriget. Kriget var, i alla fall delvis en del av det vad ryssarna kallat den stora oredan. En tid av politiskt och militärt kaos då det dels var ett ryskt inbördeskrig, samtidigt som svenskar och polacker stödde olika grupperingar. Kaoset upphörde i Ryssland då den förste tsaren av ätten Romanov besteg tronen och kallade sig Mikael I. Kriget mot Sverige pågick fortfarande. Fredsförhandlingar inleddes 1616 och sköttes av utländka förhandlare från England och Holland. Englands sändebud John Merickes anses av svenskarna ryssvänlig, men det är också tack vare honom som förhandlingarna går ganska smidigt. Engelsmannen har stor kännedom och ryska seder och har erfarenhet att förhandla med ryssar. Reinoud van Brederode, Hollands sändebud är dock svensksinnand. Inledningen av förhandlingarna började med tvister om rang och titlar, men gick ändå ganska bra till för att vara 1600 tal. Förhandlingarna går dock bra för svenskarna, särskilt då ryssarna får höra att ett vapenstillestånd mellan svenskar och polacker kanske ska komma. Svenskarna skulle då kunna skicka över fler trupper till den svensk-ryska fronten.

17 februari enligt den julianska kalendern eller den 27 om man använder den gregorianska sluts freden. Sverige erhåller Kexholms län, Nöteborg med därtill hörande område av Ingermanland norr om Neva, de tre övriga fästena i Ingermanland, Koporje, Jama och Ivangorod med underliggande län, samt stora handelsförmåner och 20,000 rubel i krigsskadestånd. Dessutom avsade Ryssland sig alla anspråk på Estland och Livland. Sverige utrymde staden Novgorod och erkände Mikael Romanov som Rysslands tsar.

Svenskarna som förhandlade i Stolbova var greve Jakob De la Gardie, Henrik Horn, Arvid Tönnesson Vildman och Måns Mårtensson Palm. De la Garide var chefsförhandlare. Reinoud van Brederode blev av den svenske kungen Gustav II Adolf upphöjd till friherre. Kungen sa om freden: ”jag hoppas att det skall bliva svårt för ryssen att hoppa över den bäcken!” Kungen åsyftade på att Sverige fått en bra försvarslinje mot Ryssland mellan sjöarna Ladoga och Peipus. Lite mer än hundra år senare var inte Sverige en stormakt.

Byn Stolbova finns inte mer, men den låg öster om dagens St. Petersburg.

freden-i-stolvboa

De svenska landvinningarna är utmärkta med rött.

jakob-de-la-gardie

Greve Jakob De la Gardie

mans-martensson-palm

Måns Mårtensson Palm

Articles from War2War: Queen Elizabeth and Eddie Slovik

Articles from War2War: Queen Elizabeth and Eddie Slovik

Queen Elizabeth during WW2

Queen Elizabeth was a soldier during World War Two. In February 1945 king Georg’s VI oldest daughter joined the Women’s Auxiliary Territorial Service. The new member of ATS received number 230873. Elisabeth was trained as a driver and mechanic, drove a military truck, and was promoted to honorary Junior Commander. Today the queen is the last surviving head of state who served in uniform during the War.

elizabeth-ats-ww2-trukdriver

Edward Donald “Eddie” Slovik

Edward Donald “Eddie” Slovik was born 18 February 1920 in Detroit in the United States, died on 31 January 1945 in Sainte-Marie-aux-Mines was congregations in the US Army during World War II, and the only American soldier has been executed for desertion since the American Civil War.

Although more than 21,000 US soldiers were convicted of desertion during World War II, including 49 death sentences were Slovik´s death penalty the only one that was completed.

It was erected court martial against Slovik on 11 November 1944. The panel of nine court-martial members found him guilty and sentenced him to death. The verdict came as a shock to Slovik, who had waited imprisonment and dismissal in disgrace. The execution by firing squad was completed on 31 January 1945 clock 10:04 near the village of Sainte-Marie-aux-Mines. He was buried at Oise-Aisne American Cemetery and Memorial, a war cemetery for convicts American soldiers during World War II.

Slovik’s execution was the basis for a 1954 book by William Bradford Huie. In 1974, the book was adapted for a TV movie starring Martin Sheen and also called “The Execution of Private Slovik”.

Slovik said before the execution: “Everything happens to me. I’ve never had a streak of luck in my life!”

eddie-slovik

 

http://war2war.wordpress.com