Bara en massa gubbar!

Bara en massa gubbar!

Gud, Jesus, ärkeänglarna och Djävulen, bara en massa gubbar. För allan del, även gubbar har rätt att finnas till, men visst blir det lite väl mossigt med bara karlar? Ja, ja det finns en dam med i gänget, hon kallar sig Maria. Hon är världens mest kända oskuld och gör sällan väsen av sig. Det är gubbsjukt i ordets mest teologiska betydelse.

Det blir lite trist, och ärligt talat. Halva mänskligheten är femininum. Hur kul kan det var för dessa att bara ha en massa gubbar att tro på. Plus en förskrämd oskuld. Maria är den fegaste av gudamakter, hon var rädd då Gabriel kom och sa att hon skulle bli inseminerad. Hon var rädd vad Josef skulle tycka. Hon var rädd när hon skulle föda. Hon var rädd när sonen spikades upp på korset. Detta gudomliga våp är inte mycket att hurra för. Inte undra på att Gud inte vill gifta sig med henne, hon är snäll, men något jobbig.

Monoteism blir trist. Bara en manlig gud gör ingen glad. Islamiska staten har ju visat hur det går när det bara finns en en gubbe att tro på. Plus en arabisk profet som ingen vet hur han såg ut.

Men det finns andlig tröst, trösten heter polyteism och polyteism blir förstås på svensk asatro. Det finns en och annan gubbe med i religionen, men det finns också en hel del annat. Och inget av alla dessa förtjusande kvinnliga väsen inom denna religion är några våp!

Freya 12345

Mycket är Freja, men hon är inget våp!

Molotov-Ribbentrop pakten

Molotov-Ribbentrop pakten

Den 23 augusti 1939 tecknade Tyskland och Sovjetunionen ett avtal om en icke-angreppspakt mellan de två staterna. Avtalet har fått sitt namn efter de båda ländernas utrikesministrar, den tyske Joachim von Ribbentrop och den sovjetiske Vjatjeslav Molotov.

Då de båda staterna var ideologiska fiender så kom bildandet av pakten som en chock för många i väst. Pakten gjorde att Tyskland fick fria händer att för den politik det ville mot Polen. Veckan efter undertecknandet började andra världskriget.

Moloto och Ribbentrop

Den sovjetiske och tyske utrikesministern.

En insändare i Sla: Lejonet som ville vara snällt!

En insändare i Sla: Lejonet som ville vara snällt!

Saga

Det var en gång ett lejon som styrde de andra djuren med auktoritet och våld. Många var rädda för lejonet men de vågade inte protestera. Men lejonet blev gammalt och märkte att allt fler djur fick mindre respekt för lejonet.

Lejonets rytande och dess tänder och klor skrämde allt mindre och mindre de andra djuren. Tiden gick och lejonet märkte att allt fler hade mindre och mindre respekt för lejonet. Då fick lejonet en snilleblixt! Lejonet skulle styra över de andra djuren genom att vara snäll. Lejonet gjorde försök att vara snäll, men de andra djuren var lite misstänksamma. Då fick lejonet en ny snilleblixt. Lejonet filade ner sina tänder och klor. Nu skulle alla se att lejonet var snällt. Men när lejonet gjort detta, ja då hade inga djur respekt för lejonet!

Visst påminner vårt lejon om den så kallad svenska kyrkan

Henrik Andersson

Publicerad i Skaraborgsallehanda 2016-08-23 http://www.sla.se

Vem är Tyrs fru?

Vem är Tyrs fru?

Loke sade:

»Tig du, Tyr!
Min tillfälligtvis
var den son, som din hustru hade;
aldrig du fick
en aln eller penning
för oförrätten, din usling!»

Detta citat i vers nummer 40 i Loketrätan på fornisländska känd som Lokasenna påstår Loke att han haft en kärleksrelation med Tyrs maka. Men vem är då denna maka? Hon nämns ingenstans med namn i några av eddorna. Ja hon nämns egentligen bara i denna vers.

Det blir inte lättare av att Tyr själv inte framträder i någon större grad i de dikter som finns bevarade. Han är med i ovannämnda dikt, han följer med Tor till jätten Hymer, men inte ens där framträder Tyr i någon större grad. I den viktigaste berättelsen som finns om Tyr, när Fenris ska fängslas framkommer det någonting som kan kasta ljus över Tyrs familj. Vad vi vet om vi konsulterar eddorna är i stort sett att Tyr är Odens son.

Åke Ohlmarks menade på att Hymers fru i kvädet om Hymers frilla som inte nämns med namn rentav är Tyrs mor. Men även att hon är hans fru. Rimligtvis kan man tänkas sig att Tyr blir ihop med sin fosterfars frilla efter dennes död, men det blir bara spekulation. Frillan går bakom ryggen på Hymer och hjälper de två gudarna två gånger i dikten ska tilläggas.

Eddorna ger inget svar. Men från sydgermanskt håll kanske det kommer ledtrådar? Jacob Grimm skrev mycket om germansk förkristen tro, och menade att en gudinna vid namn Zisa eller Cica dyrkades. Denne gudinna var mest dyrkad av sveberna och hennes festdag var den 28 september. Den romerske författaren Tacitus skriver i sitt berömda verk Germania:

”En del av sveberna offra även åt Isis. Beträffande anledningen och ursprunget till denna främmande gudsdyrkan är jag icke på det klara mer än så till vida, att själva sinnebilden, vilken är danad i form av en liburnisk farkost, tydligen anger, att det är en från främmande land inkommen religionsföreteelse”.

Gudinnan Zisa firas på hösten så får man förmoda att hon är en gudom för skörd och associeras med hösten. Men som man ser i Tacitus verk så symboliseras hon av skepp, det gör också Isis, men också Nerthus. Att himmelsguden har förhållande med jordgudinnan är dock någonting mycket vanligt i mytologi och stängt taget så är all gudinnor inom asatron jordiska medan alla asagudarna är verksamma i himlen.

Rudolf Simek skriver i sin Dictionary of Northern Mythology att Tacitus egentligen menar att “Isis” är germanernas Nerthus. Isis den egyptiska gudinnan var under senantiken populär i hela det romerska riket och dyrkades även av germanerna.

Etymologiskt kommer Tyr ifrån ett mycket gammalt indoeuropeiskt ord dyeus eller deiwos, vars namn hos de vediska indierna blev Dyaus. Det förra ordet ger en urgermansk form tieuz, senare tīuz, och finns i grekiskans Zeus, romarnas Juw, som i latinets Jup – piter Jupiter, det vill säga fader himmel och sanskrits Dyaus och verkar följaktligen ha varit beteckningen på den indoeuropeiska himmelsguden. Det senare ordet deiwos ger en urgermansk form teiwaz, senare tīwaz, och finns i latinets divus och deus då ungefär betydande ”gudomlig” och ”gud”. En viss likhet med namnet Zisa finns och det är en vanlig teori att flera gudapar dyrkats i par med likande namn. Fjorgyn och Fjorgynn för att ta ett exempel.

Ska vi försöka få lite ordning på det som finns om Tyrs fru så kan man kanske säga att hennes namn på hos Sydgermanerna i förkristen tid blir Zisa. Men om vi ska ge henne ett namn ett nordiskt namn så borde det då bli, om hon haft ett snarlikt namn som sin make Tyra. Men Tyra var ett vanligt namn redan under förkristen och ingen jordisk kvinna borde rimligtvis ha namn efter en gudinna.

Vi får nog i brist på bättre kalla Tyrs fru på Zisa, kanske gömmer sig bakom detta namn en gudinna vi känner, kanske inte. Nerthus ligger ju nära tillhands. Vill man dra teorierna väldigt långt så är Nerthus nordbornas Njärd, som anses vara Njords första hustru.

Vilka eventuella barn det finns i detta äktenskap mellan Tyr och hans fru, det har vi ingen aning om!

 

Brev från läsekretsen: Föreläsning vid offerplats

Brev från läsekretsen: Föreläsning vid offerplats

Föreningen har fått ett meddelande från läsekretsen:

”Hej! Välkommen till föreläsning och guidning på tisdag vid Offerplats Finnestorp. Denna unika fornlämningsplats i den Svenska historien som är en av Skandinaviens största Krigsbytesofferplatser, från äldre järnåldern till 550 ekr.
Samling kl 18.00 vid Valebergs Hembygdsgård.
Arrangör Fyrunga Hembygdsförening och Sensus.
Föreläsare och guide, Morgan Nilsson, Sexdrega.”

 

How Europe was overrun by Christians

How Europe was overrun by Christians

Christians complain a lot about the “persecutions” they allegedly suffered in ancient Rome. Given that they were trying to destroy the heathen spiritual values that had made Rome great in the first place, it is not surprising that the heathens tried to defend themselves.

The Christian apologists also try to imply that heathenism somehow just melted away before the Christian religion, as if the heathens somehow saw “the error of their ways” and leapt to accept the Christian god as soon as he was offered to them.

What the Christians don’t like to remember is the very real persecution they inflicted, as soon as they could, on heathens who chose to retain the faith of their forebears.

Here is just a small sample of the atrocities that led to the Christian destruction of heathen Europe:

Roman Empire

315 CE. Christianity becomes legal.

From now on Pagan temples are increasingly destroyed by Christian mobs. Some famous temples that are ruined include the Sanctuary of Æsculapius, the Temple of Aphrodite in Lebanon, the Heliopolis, the Temple of Serapis in Egypt, and many others. Christian priests such as Cyril of Heliopolis and Mark of Arethusa become renowned as “temple destroyers” .

Pagan priests are increasingly murdered, together with their heathen congregations.

356 CE. Pagan services are punishable by death. The Christian Emperor Theodosius even murders children caught playing with the remains of heathen statues.

Pagan philosophers are cruelly murdered. Perhaps the most revered heathen martyr is Hypatia of Alexandria, daughter of Theon the mathematician. Urged on by St Cyril of Alexandria, a mob of Christian fanatics dragged the world-famous philosopher from her chariot, stripped her naked, hauled her to the church, and there murdered her by scraping the flesh from her bones with sharp oyster shells. Her mortal remains were then burned before the screaming Christian hordes.

The slaughter of the Saxons

  1. 550 CE. Germanic beliefs are outlawed in the Frankish kingdom. All heathen temples and symbols are ordered to be destroyed. Heathen songs, dances and holidays forbidden under pain of extreme punishment.

719 CE. Frankish Christian missionaries ravage Frisia with fire and sword.

January 774 CE. Charlemagne vows to convert the Saxons, or, failing that, to wipe them out.

780 CE. Charlemagne decrees the death penalty for all who fail to be baptised, who fail to keep Christian festivals, who cremate their dead, who are hostile toward Christians, etc etc.

782 CE. 4,500 Saxon nobles are beheaded in one day at Verden on the Aller for refusing to convert.

804 CE. The last heathen resistance in Saxony is put down. In thirty years of genocide, from 774 to 804, two thirds of the Saxons have been killed.

The British Isles

597 CE. The Augustinian mission arrives in Kent. Its aim is to convert heathen kings, who will then force the new religion on their followers. The situation is confusing, because kings seldom live to a great age, and their successors often repudiate the alien faith.

616 CE. Athelfrith, heathen king of Northumbria, defeats a huge Christian crusade at Chester.

617 CE. Athelfrith slain at battle of River Idle. His neurotic rival Edwin becomes king, and is subsequently converted to Christianity, forcing his subjects to give up their old faith.

653 CE. King Sigibert foists Christianity on heathen Essex.

654 CE. Penda of Mercia, the last great heathen Anglo-Saxon king, is slain by Christians at the battle of Winwæd. Only Sussex and the Isle of Wight hold out (for a short time) against Christianity.

Late 8th century onwards. Heathen Scandinavians settle all parts of British Isles.

1066 CE onwards. William the Conquerer is still passing laws against paganism. Its last redoubt, in practice if not in theory, is the Border counties which form a buffer between England and Scotland.

1603 CE. James VI of Scotland becomes also James I of England. He crushes the Borderers and destroys their separate culture.

Scandinavia

994 CE. Olaf Tryggvason adopts Christianity in exchange for accepting a vast amount of protection money from the English. Through a brutal campaign that tolerates no opposition he “converts” Norway to Christianity. With Norway fall Shetland, the Orkneys and the Faroes.

c.1000 CE. Olaf holds prominent Icelandic pagans hostage and demands that Iceland accept the new religion. Iceland falls.

After 1000 CE. On the death of Olaf Norway returns gladly to paganism.

1016 CE. Olaf the Stout, later called St Olaf, seizes the throne of Norway. He murders, blinds and maims heathens. Heathen temples are ruthlessly robbed and destroyed.

Twelfth century CE. The great temple at Uppsala in Sweden is destroyed by Christian fanatics.

Elsewhere

It is impossible to estimate the numbers of Eastern Europeans murdered by crusading Christians. The Teutonic Knights, for instance, conquered heathen Prussia in 1226. All Prussians who refused to convert to Christianity were murdered. The Lithuanians were a heathen tribe who were attacked by the Teutonic Knights throughout the 13th century. They held out successfully, with the help of religious refugees from Prussia and Lettonia, until a monarchy emerged. King Mindaugas betrayed the ancestral religion of his subjects in 1251, after which Lithuania was forcibly converted to Christianity.

It is equally impossible to estimate the numbers of pagans murdered in the New World by Christians. Columbus planted a cross wherever he went, vowing to “do all the mischief that we can” to natives who refused to convert. The Christians brought with them skills of torture that had been refined on their own people in Europe for hundreds of years.

One Indian chief, Hatuey, fled with his people but was captured and burned alive. As “they were tying him to the stake a Franciscan friar urged him to take Jesus to his heart so that his soul might go to heaven, rather than descend into hell. Hatuey replied that if heaven was where the Christians went, he would rather go to hell.” (Source: D. Stannard, American Holocaust, Oxford University Press 1992.)

That same sentiment must have been expressed time after time in Europe in the period when Odinists were offered a choice between converting to Christianity or being tortured, maimed and killed. The 4,500 Saxon nobles callously slaughtered by the Christian fanatic Charlemagne on one day in 782 must have had similar thoughts. The Norse Sagas record occasions when Christians tortured entire Odinist families in the hope of forcing parents to convert, thereby sparing their children further pain. Sometimes the children were stronger than their parents, urging them not to yield and thereby bring disgrace on their ancestors.

Conclusion

It is clear that Christianity prevailed over European heathenism solely because Christians resorted to torture, murder, and other clear breaches of the law that applied in those times, while the heathens upheld the prevailing “rules of engagement” that they considered to be honourable.

However, a modern Christian apologist might argue that all the crimes listed above could be attributed to only one branch of Christianity: Roman Catholicism. Yet the Protestant Reformation was possibly even more devastating to the peoples of northern Europe than the madness of Catholics like Theodosius and Charlemagne.

The great classical scholar, Professor Revilo P. Oliver, summed up the effects of the Reformation in the following incisive paragraphs:

“To any unprejudiced mind, the Protestant Reformation was a catastrophe. Europe was fragmented by irreconcilable hatreds which endure to the present day. Endless and almost innumerable wars were waged, not rationally for political or economic ends, but insanely to enforce obscure and paradoxical doctrines that the various Christian sects today have discarded as nugatory or illusory. For more than two centuries, the best blood of Europe continually drenched battlefields and washed city streets as men, inflamed with pious blood-lust, butchered their kinsmen in frantic efforts to deliver their omnipotent god from the clutches of the Antichrist. The genetic loss, which fell heaviest upon the northern countries, was great beyond calculation. Historians estimate that in just one of the many Wars of Religion, two-thirds of the population of Germany perished; and while that is an extreme example of the power of Faith, no country in Europe failed to sacrifice a part of its population to please Yahweh.

“The intellectual and moral disasters matched the genetic. For more than two centuries, most of the intellectual energies of Europe, which could have been devoted to science and useful scholarship, were diverted from the tasks of civilization and squandered on interminable argumentation about holy ghosts, goblins, and witches. In their efforts to solve God’s puzzles, the clergy on both sides had to learn God’s own language, Hebrew, and cognate dialects; the Jewish influence became ascendant, sometimes paramount, through both the Old Testament and the theosophical rodomontade of the Kabbalah. And on the Protestant side, the fragmentation continued until any crack-brained tailor, disgruntled wife, or clever con man could have a revelation of what the Scriptural conundrums really meant and set up in business as a heresiarch.

“During the Middle Ages, it is true, there were some outbreaks of religious hysteria, but the Church kept them under control. With the Reformation, the brain fever became epidemic. What was novel about it was that Biblical texts were used to incite revolutionary agitation among the masses, and civil wars. Whether or not the initiators foresaw the consequences of their arson, the blaze, once kindled, became a conflagration that swept all over Europe and mentally stultified it for centuries and even to the present day, especially now in such basically Christian heresies as Marxism and “liberalism”, which claim to be atheistic, but obviously must believe in the Devil, whose malevolent disciples, particularly “Fascists” and “racists”, they righteously long to exterminate.”

Odinic Rite of Midgard

http://www.odinicriteofmidgard.wordpress.com

https://odinicriteofmidgard.wordpress.com/how-christianit/

Hedendom motverkar homosexualitet!

Hedendom motverkar homosexualitet!

Ända sedan kristendomens införande har det ryktas om att munkar, och för all del nunnor tafsat på varandra samt på noviser. I den muslimska världen har det funnits en utbredd subkultur med manlig samkönad sex. Detta trots att det varit förbjudet med sådana ”lekar”. Varför blir så då? Ja en förklaring är ju att det blir homosexualitet i enkönade grupper som hos de kristna munkarna. En annan är att de har så dålig kvinnosyn så kärlek mellan män och kvinnor får inte utvecklas som hos muslimerna.

Då hedendomen har både manliga som kvinnliga gudamakter så motverkar detta samkönad sex. Ja det finns väl en och annan hedning som vägrar erkänna heteronormen och vandrar ”Lokes väg”, men de är undantag och vi vet ju hur det gick för Loke.

Kali hindu goddess

Grekisk kärleksgudinna

Härn linets gudinna

Bara genom sin blotta existens motverkar Kali, Afrodite och Härn bögeri hos de manliga tillbedjarna.