Vem är Tyrs fru?

Vem är Tyrs fru?

Loke sade:

»Tig du, Tyr!
Min tillfälligtvis
var den son, som din hustru hade;
aldrig du fick
en aln eller penning
för oförrätten, din usling!»

Detta citat i vers nummer 40 i Loketrätan på fornisländska känd som Lokasenna påstår Loke att han haft en kärleksrelation med Tyrs maka. Men vem är då denna maka? Hon nämns ingenstans med namn i några av eddorna. Ja hon nämns egentligen bara i denna vers.

Det blir inte lättare av att Tyr själv inte framträder i någon större grad i de dikter som finns bevarade. Han är med i ovannämnda dikt, han följer med Tor till jätten Hymer, men inte ens där framträder Tyr i någon större grad. I den viktigaste berättelsen som finns om Tyr, när Fenris ska fängslas framkommer det någonting som kan kasta ljus över Tyrs familj. Vad vi vet om vi konsulterar eddorna är i stort sett att Tyr är Odens son.

Åke Ohlmarks menade på att Hymers fru i kvädet om Hymers frilla som inte nämns med namn rentav är Tyrs mor. Men även att hon är hans fru. Rimligtvis kan man tänkas sig att Tyr blir ihop med sin fosterfars frilla efter dennes död, men det blir bara spekulation. Frillan går bakom ryggen på Hymer och hjälper de två gudarna två gånger i dikten ska tilläggas.

Eddorna ger inget svar. Men från sydgermanskt håll kanske det kommer ledtrådar? Jacob Grimm skrev mycket om germansk förkristen tro, och menade att en gudinna vid namn Zisa eller Cica dyrkades. Denne gudinna var mest dyrkad av sveberna och hennes festdag var den 28 september. Den romerske författaren Tacitus skriver i sitt berömda verk Germania:

”En del av sveberna offra även åt Isis. Beträffande anledningen och ursprunget till denna främmande gudsdyrkan är jag icke på det klara mer än så till vida, att själva sinnebilden, vilken är danad i form av en liburnisk farkost, tydligen anger, att det är en från främmande land inkommen religionsföreteelse”.

Gudinnan Zisa firas på hösten så får man förmoda att hon är en gudom för skörd och associeras med hösten. Men som man ser i Tacitus verk så symboliseras hon av skepp, det gör också Isis, men också Nerthus. Att himmelsguden har förhållande med jordgudinnan är dock någonting mycket vanligt i mytologi och stängt taget så är all gudinnor inom asatron jordiska medan alla asagudarna är verksamma i himlen.

Rudolf Simek skriver i sin Dictionary of Northern Mythology att Tacitus egentligen menar att “Isis” är germanernas Nerthus. Isis den egyptiska gudinnan var under senantiken populär i hela det romerska riket och dyrkades även av germanerna.

Etymologiskt kommer Tyr ifrån ett mycket gammalt indoeuropeiskt ord dyeus eller deiwos, vars namn hos de vediska indierna blev Dyaus. Det förra ordet ger en urgermansk form tieuz, senare tīuz, och finns i grekiskans Zeus, romarnas Juw, som i latinets Jup – piter Jupiter, det vill säga fader himmel och sanskrits Dyaus och verkar följaktligen ha varit beteckningen på den indoeuropeiska himmelsguden. Det senare ordet deiwos ger en urgermansk form teiwaz, senare tīwaz, och finns i latinets divus och deus då ungefär betydande ”gudomlig” och ”gud”. En viss likhet med namnet Zisa finns och det är en vanlig teori att flera gudapar dyrkats i par med likande namn. Fjorgyn och Fjorgynn för att ta ett exempel.

Ska vi försöka få lite ordning på det som finns om Tyrs fru så kan man kanske säga att hennes namn på hos Sydgermanerna i förkristen tid blir Zisa. Men om vi ska ge henne ett namn ett nordiskt namn så borde det då bli, om hon haft ett snarlikt namn som sin make Tyra. Men Tyra var ett vanligt namn redan under förkristen och ingen jordisk kvinna borde rimligtvis ha namn efter en gudinna.

Vi får nog i brist på bättre kalla Tyrs fru på Zisa, kanske gömmer sig bakom detta namn en gudinna vi känner, kanske inte. Nerthus ligger ju nära tillhands. Vill man dra teorierna väldigt långt så är Nerthus nordbornas Njärd, som anses vara Njords första hustru.

Vilka eventuella barn det finns i detta äktenskap mellan Tyr och hans fru, det har vi ingen aning om!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s