Statsvälvningen 1772

Statsvälvningen 1772

Sveriges politiska historia från Karl XII död till den händelse vi nu ska berätta om brukar kallas för frihetstiden, ett mycket opassande namn, ty det enda man var fri från var en stark statsmakt, riket styrdes nu av en riksdag som ganska snabbt fick två partier, mössor och hattar. Det av de två partierna som hade majoritet i ståndsriksdagen bildade på något slags parlamentariskt vis en regering som kallades riksråd. Kungamakten var starkt begränsad trots att flertalet av befolkningen var för en stark kungamakt, den svenska kungamakten hade aldrig upplevts som någon främmande eller diktatoriskt, tvärtom ansåg många inom allmogen att en stark kungamakt var garanten för att folket skulle kunna freda sig mot inhemska herrar och utländska trupper.

De två partierna uppkallade efter olika huvudbonader var oense om allt, förutom om en sak, att konungens makt skulle vara så liten som möjligt. Gamle Fredrik av Hessen hade ganska snart accepterat detta och Adolf Fredrik och hans drottning hade tvingats erkänna riksdagsväldet framförallt efter den misslyckade revolutionen 1756. Men nya tider skulle komma, Adolf Fredriks äldste son kronprinsen Gustav hade både vilja, intelligens och förmåga att ändra utvecklingen. Makthavarna i Sverige hade förstås motvilligt sett att Gustav nog inte skulle bli en nickedocka eller försoffad livsnjutare som gamle Fredrik, men vad kunde de göra? När Gustav blev kung 1771 hälsades detta av folket, man insåg att den unge kungen skulle innebära något nytt i moder Sveas krönika.

Som första åtgärd om kung försökte Gustav III förmå hattar och mössor att samarbeta, med vad vi idag skulle kalla samlingsregering, för den sista tiden av frihetstiden hade partistriderna blivit värre och värre och det politiska livet gått i stå. Detta lyckades inte och kungen kom i kontakt med flera personer som hoppades på ett regimskifte. Sommaren 1772 ansåg tiden vara inne, i Skåne skulle rojalistiska trupper resa sig och tåga mot Stockholm, i Finland skulle trupperna resa sig även där och skeppas över till Sverige. Men delar av planerna kom ut och konungen ansåg sig själv tvungen att ingripa. Konungen red med några trogna ner till livgardet och frågade om de ville stödja kungen. Gustav förklarade att han inte vill störta friheten utan göra slut på självsvåldet, han skulle bli den förste medborgaren i en fri stat. Officerarna med något enstaka undantag gick med Gustav och alla soldaterna var villiga att följa honom. Resten av dagen och kuppen blev en solskenssaga, några ledande makthavare arresterades men ingen skadades och folk strömmade ut på gatorna och hurrade. Kungen och hans trogna hade som igenkänningsmärke tagit en vit bindel som sattes på vänsterarmen, nu var hela Stockholms befolkning klädd denna symbol. Alla trupper i staden gick över till kungen, Upplands regemente som makthavarna kallat efter och som skulle försvara den gamla regimen lät även de hylla Gustav. På kvällen tog Gustav trohetsed av folket och makthavarna som fängslats släpptes när de gjort detta, ingen hämnd eller bitterhet märkets hos Gustav mot de som förpestats hans fader Adolf Fredriks tid som regent.  På kvällen lät den kände skalden Bellman uppföra en ny sång, en sång som i mångt och mycket blev Sveriges första nationalsång: ”Gustav skål”.

Många har menat att Gustav räddade Sverige som nation, ryssar och Österrikare och preussare delade nu Polen och ryssarna hade sedan freden i Nystad 1721 ansett sig ha rätt att blanda sig i svensk inrikespolitik, ja man tyckte nog där borta i Sant Petersburg att Sverige var ett lydland.

Gustavs bröder Karl och Fredrik Adolf stödde sin bror denna dag och som tack fick de var sin hertigtitel, seden att ge svenska prinsar ett hertigdöme uppkallat efter ett landskap lever kvar ännu idag. Viktigare kanske var att med Gustav på tronen tillkom svenska akademin, utan Gustav skulle inga nobelpris kunnat delas ut. Den nye monarken lät även reformera straffen i Sverige, tortyr som såväl hattar som mössor använt för att plåga politiska motståndare förbjöds och dödsstraff för trolldom avskaffades. Sverige fick sin första opera och det kulturella livet fick ett uppsving och Gustav lyckades även se till att Sverige fick en koloni i Västindien. Gustav III är ett bevis på att förnyelse ofta bör komma uppifrån, Sverige slapp det kaos som franska revolutionen förde med sig. Men alla stora planer stoppades av en mördare 1792.

Idag befinner vi oss i en liknade situation som den 1772, landet förtvinar av partistrider, men inte kommer denna gång en konung ridande från Stockholms slott och befriar oss från dumhet och inskränkta makthavare, nej denna gång får vi klara oss själva.

Må Gustav III minne leva och må hans handlingar inspirera oss när fosterlandets är i fara!

Gustav III statsvälvning

Konstnärer del VIII Ernst Liebermann

Ernst Liebermann föddes i maj 1869 och avled februari 1960 i Västtyskland. Liebermann studerade vid Beliner akademie der künste och gjorde därefter flera studieresor i Tyskland, Italien och Frankrike. Vid sidan av sina målningar arbetade Liebermann som illustratör och blev berömd då han gjorde teckningar till sagor som bröderna Grimm skrivit. Natur och nakenstudier av kvinnor blev även de något av konstnärens signum. Liebermanns syn på konst delades av många i Tyskland efter märkesåret 1933, en av dem som beundrade Liebermann var den tyske statschefen. Detta kan ha både varit bra och dåligt för Liebermanns eftermäle, han blev känd men också sedd bakom axeln av de som hyllade segrarmakterna och deras moderna konstsyn. Men för den som gillar tekniskt skicklig konst eller helt enkelt tillhör den som tycker att konst ska föreställa någonting så var Libermann en mästare och som mästare ska han nämnas.

Libermann 1

Liebermann

Liebermann 3

Liebermann 4

Liebermann 5

Liebermann 6

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z 451

Liebermann 9

Liebermann 10

Svenska dikter del XVIII Hjärtats saga

Svenska dikter del XVIII Hjärtats saga

Alfred Hedenstierna såg dagen ljus i mars 1852 i Småland, om det var den mörkaste delen eller inte förtäljer inte historien. Den unge Hedenstierna var en flitig skribent och började vid 27 års ålder vara med i Smålandspostens redaktion, nitton år senare var hans dess huvudredaktör. Första skriften Kaleidoskop qväden och oqväden kom 1884. 26 skrifter blev det allt som allt plus en stor mängd artiklar och dikter. Signaturen Sigurd användes ofta. 1906 avled Sigurd i Stockholm.

Om denne Sigurd kan här sägas att han var mycket konservativ och ogillade såväl Strindberg som Fröding. Idag är han troligen mest känd för den vackra ”Hjärtats saga”.

Hjärtats saga

I

Var skog har nog sin källa,

Var äng sin blomma har,

Vart hjärta har sin saga

Från flydda ungdoms dar,

Var skog har nog sin källa,

Var äng sin blomma har,

Vart hjärta har sin saga

Från flydda ungdoms dar.

II

Skogens källa sinar,

och ängens blomma dör.

Men hjärtats tysta saga

ej någon tid förstör.

Skogens källa sinar,

och ängens blomma dör.

Men hjärtats tysta saga

ej någon tid förstör.

Konstnärer del VII Hugo Simberg

En av Ideella Kulturföreningens mest populära serier är den om konstnärer så nu kommer konstnärerna tillbaks. Först ut är Hugo Simberg.

Hugo Simberg föddes i storfurstendömet Finland, hans far hade varit gift två gånger och hade många barn i båda äktenskapen. Hugo och tvillingbrodern Paul kom från det andra giftet. Konstärliga anlag fanns i familjen och de uppmuntrades, båda tvillingarna studerade konst, men Hugo Simberg var den som satsade på konsten fullt ut. Studier bedrevs vid konstskola i Helsingfors 1893-1895, vidare studier under den kände Akseli Gallen-Kallela därefter och en längre tids studieresa till Italien gjorde 1897-1898. Andra länder som Simberg kom att bsöka var Sverige, Ryssland, Förenta staterna, Storbritannien och Frankrike. Utställningar under de sista åren av 1800-tlet fick god kritik och gjorde att Simberg blev medlem i Finlands konstförening. Hugo Simberg arbetade även som lärare på ritskolan i Viborg. Även fotografering blev ett av Hugo Simbergs stora intressen och många bilder togs och även här visad han utvecklad skicklighet.

Simberg drogs till den inriktning som fått namnet symbolism, och de av hans verk som är kända får sägas vara just symboliska, skadad ängel är Simbergs mest kända verk men även många andra verk tar upp motiv från finska sägner och sagor, stackars fan är en annan känd målning. Annars är Simberg vid sidan av dessa kända för sina dödmålningar där skelett utgör vardagliga ting som till exempel tar hand om en trädgård.

Hugo Simberg blev aldrig riktigt känd för almänheten förrän efter sin död. Nu är han en av Finlands mest kända målare. Han var gift och frun hette Anni Bremer.  Annars kan tillägas att Simberg föddes 1873 och avled 1917 innan Finland blev självständigt, men självständig är hans konst!

Simberg 1

Simberg 2

A II 968:16 AT 1896 taiteilija: Simberg, Hugo vesiväri ja guassi paperille, liimattu etsauspaperille pääluokka: maalaus teosnimi: Kuoleman puutarha Valokuvanro 26135 03.1992 valokuvaaja: Könönen, Jouko Digikuvanro X0566201 skannaus 2003-07-15 skannaaja: Nasretdin, Ainur Photoshop 6.0.1

Simberg 5

Simberg 4

Simberg 6

Simberg 7

Simberg 8

Simberg 9

Ha en trevlig kräftpremiär 2015!

Om vi inte har fel så är det idag kräftpremiären är. Kräftpremiären är nog för de flesta i föreningen en viktigare dag än vad första maj eller nyårsafton är. De röda små djuren är riktig hednisk mat. Monoteister av judisk och muslimsk sort får inte äta dem av någon anledning, den osynlig guden från den stora öknen tycker inte om detta och det är ju bra.

Ha en trevlig kräftpremiär önskar Ideella Kulturföreningen!

Kräftor affisch

Albert hade rätt, drick inte vatten när nu avnjuter kräftor!

Larsmässan

Enligt katolikerna dödades martyren Laurentius den 10 augusti 258 i Rom. Han var kristen men det ogillade myndigheterna så de lät steka honom på ett halster. Halstret blev sedan Laurentius symbol. Lars är en försvenskning av martyrens namn och bland de många kyrkor som är helgade till honom kan nämnas Uppsala domkyrka. I runkalendern är 10 augustis märke ett halster men också en slaga. För dagen är en märkesdag, nu skulle i de södra och västra delarna av Sverige slåttern vara färdig senast denna dag. I andra områden gällde det att skörden inte fick början före denna dag. Larsmässorågen skulle nu sås.

Vill man hednisera så kan man byta ut Lars mot Frej. Frej är ju som alla vet skördeguden inom asatron. Augusti kallades förr skördemånaden, en bra månad att åkalla Frej. Men Frej han dödas även av eldjätten Surt i ragnarök slaget, Lars bränns ju ihjäl han med. Till Frejs ära hade man kult i gamla Uppsala, till Lars ära hade man domkyrkan i det nya Uppsala.

Sjuttioårsdagen av bombningen av Nagasaki

Andra världskriget var ett ideologiskt krig, världsåskådningar stred mot varandra. Amerikanerna stred för demokratin och i demokratin och de mänskliga rättigheternas namn bombade USA flygvapen på den amerikanske presidentens order den japanska staden Nagasaki.

Tre dagar efter bombningen av Hiroshima fälldes en atombomb över Nagasaki. Lyckligtvis så dämpade bergen runt staden effekterna av atombomben och skadorna på staden blev mindre än vid Hiroshima. Men en stor mänsklig tragedi utspelades ändå i den japanska hamnstaden Nagasaki. Kanske så många som 80 000 människor kan ha dödats av denna enda bomb.

Om det funnits någon logik med att död kvinnor och barn med kärnvapen i Hiroshima så fanns det verkligen inte någon anledning att använda samma vapen en gång till. Bombningen av Nagasaki var endast ett utslag av statsterrorism. Atombomberna över Japan är i särklass bland de värsta krigsförbrytelserna i världshistorien!

Ideella Kulturföreningen uppmärksammar bombningen av Nagasaki och sänder en tanke till offren.

Nagasaki

Bomben fälls klockan 11.02

08 Aug 2005, Nagasaki, Japan --- The city of Nagasaki lays in ruin after the atomic bombing of 1945. | Location: Nagasaki, Japan.  --- Image by © Nagasaki Atomic Bomb Museum/epa/Corbis

Nagasaki efter bombningen. Kulturen överlever ändå trots terrorn.

Sjuttioårsdagen av atombomben över Hiroshima

Andra världskriget var ett ideologiskt krig, världsåskådningar stred mot varandra. Amerikanerna stred för demokratin och i demokratin och de mänskliga rättigheternas namn bombade USA flygvapen på den amerikanske presidentens order den japanska staden Hiroshima.

Japan var i augusti 1945 ett land som var mer eller mindre sönderbombat och slaget. Men fred kunde japanerna knappast förhandla om, de allierade hade redan två år tidigare beslutat att alla axelstater skulle tvingas till det som kallas ovillkorlig kapitulation, man skulle med andra ord vägra ingå fredsförhandlingar! Tyskland tvingades kapitulera och nu stod Japan på tur. Japanerna var tvingades att strida då de allierade vägrade annat en total kapitulation. Japanerna skulle tvingas till ett uppgivande av sitt lands suveränitet och ära. De allierade har ofta talat om japansk fanatism och därmed velat skjuta över ansvaret på japanerna. Att de allierade inte var intresserade av fredsförhandlingar glömmer man ofta eller låsas inte om.

Den sjätte augusti 1945 fälldes en atombomb över staden Hiroshima. Antalet japaner och koreaner som dödades på grund av denna bomb har räknats till kanske så många som 145 000! Troligen fanns det allierade krigsfångar i Hiroshima och dessa dödades då av sina egna.

Ideella Kulturföreningen uppmärksammar 70 årsdagen av bombningen och sänder en tanke till offren till denna hemska krigsförbrytelse.

hiroshima-a-bomb

Bomben dödade över 145 000 människor.