Mer funderingar kring begreppet asatro

I en äldre och andligen lyckligare forntid, innan Midgårdsormen och Fenrisulvens avkomma började predika tron på endast en osynlig gud fanns det ingen uppdelning av tro och kultur. Allt kan sägas vara sed, eller kunna rymmas i ordet sed i det samhället. Var religionen började och slutade och var kulturen började och slutade var det meningslöst att orda om. Idag kan man säga att det är som med Indien, vad är hinduism och vad är indisk kultur? Två sidor av samma mynt eller kanske rent av samma sida av myntet? Men vi lever i dagens Sverige. Vi kan inte säga att tron på Frigg, Siv och Freja är detsamma som svensk kultur. I dagens Sverige är religion och svensk kultur (som förövrigt genomgår extremt stora omvandlingar och rentav försvinner) inte samma sak. Förr kunde man kanske hävda med vist rätt att kristendom och svensk kultur var samma sak. Inte för det var det, men kristendomens syn på världen satte sina spår i kulturen.

Men i dagens Sverige och Norden är inte begreppet sed lika gångbart som det var i äldre tider. Att säga att man utövar forn sed betyder inte bara tron på forna gudamakter utan även utövandet av forn kultur. Men det är egentligen föga mening med det. Att utöva forn kultur betyder att man lever i ett museum, eller än värre i ett mausoleum. En sådan sed kommer bara att locka till sig ”alternativa människor med alternativ livssyn.” Ingen förkristen tro i Europa ansåg att man skulle fly från livet, framförallt inte vardagslivet. Vår tro, vad den än må kallas är inte en reträtt från en stressig vardag. Det är inte en paus från en jobbig livssituation och det är inte en dröm om att leva i en förindustriell värld. Det är bra och förnuftig att hämta inspiration från naturen, men att leva som man tror folk gjorde för tusen år sedan är ingen lösning på några problem. Att klä sig i klädesplagg inspirerade av en förkristen tids mode säger nog mer om bären om den tro personen säger sig ha, det försvårar också för de troende att tas som seriösa personer som vill utöva en religion. Ännu anses monoteitiska religioner vara de riktiga religionerna. Vill vi ha ändring måste vi framstå som moderna människor och inte nostalgiska naturdyrkare som tar en paus från vardagens slit och stress. Naturen är vår främsta inspiration, men den säger oss att vi ska lösa våra problem, inte fly i från dem. Naturen lär oss att livet kan vara glädjefullt som hårt och eländigt. Men naturen kan också fostra oss så att vi klarar av livets alla situationer.

Att använda ordet och begreppet asatro kan vara ett led i att bli accepterad och godkänd av samhället. Asatro är inte sed i den bemärkelsen att det är gammal kultur, däremot så är asatro tron på de makter människorna i Sverige, Danmark, Norge och Island trodde på innan ökentrons läror slog igenom. Vi pratar idag inte om svensk sed, vi pratar om svensk kultur, vi pratar inte om forn sed när det gäller religion utan om asatro. Asatro är en ny tro på gammal grund. Asatro är forna tiders sed i modern och tidsenlig dräkt!

Må asarna vara med alla som tror och använder ordet asatro!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s