Tankar om begreppet asatro

Asatro är den vanligaste betäckningen för tron på Oden, Freja och de andra germanska gudamakterna som tillbads i förkristen tid. Men ändå är det många i Sverige som ogillar denna benämning. Man talar hellre om sed, en del rent av om  forn sed, nordisk sed eller norrön sed. Kärt barn har många namn. Men varför ogillar dessa ordet asatro? Märk väl att ordet asatro faktiskt används internationellt. Ordet asatro används på Island, där man redan på 1970-talet fick tillåtelse att bilda ett samfund. Ordet asatro används i Spanien där man inte bara har samfund som i Sverige utan även vigselrätt. I USA finns det grupper som kallar sig asatroende. Men i Sverige är ordet tabu. Anledningen som ofta framförs är att ordet kom till under 1800-talet, under detta sekel började intresset för forntidens mytologi öka ordentligt, märk väl mytologin, inte själva tron. 1800-talets syn på historien brukar ofta fördömas då den ofta innehöll stora inslag av nationalism. Och som alla vet är nationalism något mycket fult i Sverige, varför kan alltid diskuteras men så är det. Många av dagens tillbedjare av de gamla makterna är livrädda för att förknippas med nationalism!

I Sverige är alla former av nationalism nazism och nazism är en ideologi som bara handlar om att begå folkmord med insektsmedel! Intressant är det att många av de som hellre använder ordet sed än asatro faktiskt är anhängare av internationalism och hyllar universella värderingar trots att de har en religion som inte är universell. Att missionera eller sprida läran om asar och alver till all världens folk är för det flesta vad de nu kallar sig främmande, men då borde man inte missionera i andra ting heller kan ju tyckas. Det är nog inte för mycket sagt att mången forn sedare anser att deklarationen om de mänskliga rättigheterna har en viktigare betydelse än de gamla gudasångerna där Tor och Njord framträder. Till slut måste man välja mellan det ena och det andra, vad gör forn sedaren då? Och ärligt, de flesta har något hum om vad asatro är men hur många vet namnet på de andra beteckningarna och vad de betyder?

En annan anledning är nog också den att begreppet asatro, det har ingen monopol på, ungefär som ingen har monopol på ordet islam, kristendom, socialism eller demokrati. Men genom att mynta ett nytt begrepp som forn sed har man skaffat ett begrepp som man har monopol på. Ungefär som att vissa grupper kan säga att de har monopol på ord som katolik eller socialdemokrat. Ordet asatro äger ingen, men den som kallar tron för nordisk sed har profilerat sig. Samfundet Forn sed är de som varit tydligast med att skaffa sig en tydlig distanserad profil, de är också det samfund som politiserar mest. Troligen gör de det för att visa att de har distans från allt vad nationalism heter. Beröringsskräcken leder till att mången forn sedare är mer politiskt korrekt än vad som egentligen behövs. Men också, inte att förglömma då de i praktiken skapat en ny tro så kan de lägga till och dra i från hur det passar dem. Forn sed tillåter exempelvis homosexualitet trots att det inte finns några bevis att det var tillåtet och sanktionerat genom religiös ceremonier. Man tittar med båda ögonen när det passar och blundar när det passar. Att en del gudar haft en krigisk funktion det lossas man inte om. För all del en del kristna och muslimer låtsas om att det aldrig spillts blod i deras religioner heller.

Men för att avsluta, är inte begreppet asatro ändå att föredra? Det är som redan skrivits internationellt gångbart och erkänt. Måhända användes inte ordet i äldre tider men i ärlighetens namn, tron på de gamla makterna är ändå i stora drag en nygammal tro. Någon kan invända att folk i äldre tider även trodde på vaner och alver. Inget ont om dessa makter men de bli väl ändå lite långt att säga asa, vaner och alver tro? En och annan så kallad forn sedare blandar in kristendom men de säger inte att de tro på forn och ny sed.

Så låt oss använda ordet asatro, det fungerar nog bäst i längden, vill någon kalla sig något annat gör det, men klaga inte över de som har förstånd att använda ett ord alla förstår.

Må asarna vara med alla som tror på asatron!

6 kommentarer på “Tankar om begreppet asatro

 1. Hemfrontredaktionen skriver:

  Bra skrivet.

  Vad jag tror, för vissa och i viss mån för mig själv, det här beror på är att ordet asatro har kommit att förknippas av allmänheten med diverse nedvärderande spektakel, lajvare som först och främst vill framföra skådespel eller ibland andra mer eller mindre icketroende som vill framhäva en politisk ståndpunkt snarare än religion. Inte heller orden ”hednisk”, ”hedniskt troende” osv är religion för alla ens som anser sig vara hedningar utan inte sällan mer något av kulturell art.

  Sedan har vi den stora grupp som tar avstånd från allt nordiskt och ser allt nationellt/nationalistiskt som något av ondo och som av den anledningen tar avstånd från benämningen i sin iver att vara politiskt korrekta. Det finns till och med de som förnekar sin egen religion de ändå samtidigt påstår sig ha. Det blir en cirkel av allt det där och det ena ger det andra.

  Det är väl mycket en fråga om att ta tillbaka begreppet, ordets betydelse. En återupprättning kanske…

  Jag tycker att asatron eller den gamla nordiska religionen eller vad man nu kallar den inte har så bruten följd som en del vill uppfatta den. Den har levt vidare i tysthet relativt spridd och utvecklats hos oss genom århundraden. Att den fått utvecklats på ett naturligt sätt ifred efter hand är en styrka. Det är en avancerad mångbottnad beprövad religion om man så vill, fjärran från profana nidbilder och står alls inte några andra religioner efter i substans och djup. Den är också mångfacetterad och det finns säkert stora olikheter mellan olika sätt att tillämpa den men den inbegriper inte vad som helst för den sakens skull.

  Nej, hedniskt religiöst sanktionerad homosexualitet har jag till exempel aldrig hört talats om i Norden.

 2. Hemfrontredaktionen skriver:

  Ska tilläggas också att även om en naturlig utveckling sker under århundraden som säkert är av godo, en anpassning till den miljö vi lever i idag och vi svårligen kan veta precis hur det var för mer än tusen år sedan, finns också strömningar som kan riskera bli till förvanskningar och rena New age-påhitt. Men det är naturligtvis enbart min personliga åsikt och var och en ska ju följa det de känner är rätt. Hednisk tro är en icke dogmatisk religion i grunden som jag uppfattar den.

 3. asatemplet skriver:

  Jag använder orden ”asatro” och ”nordisk hedendom”. Dock så tycker jag att asatro inte står för hela religionen – asarna är ju bara en del av den. Vi har ju vanerna, alverna och jättarna osv. Ordet ”hedendom” kanske vissa ser som något smutsigt och lägre stående – men ser en ”hedning” som något slott, typ som ”rebell”.

 4. […] är att hedningar är politiskt korrekta och inte vill ge intryck av att vara t ex nationalister – vilket Asatroende inte har några […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s