Slaveriets historia del III: Skara stadga

Slaveriets historia del III: Skara stadga

Den nordiska ofriheten träldomen gick tillbaka långt ner i historiens töcken. Troligen var den flera tusen år gammal. Men tiderna ändrades och varför ofriheten upphörde har debatterats. Kung Magnus Eriksson får äran av att upphäva den träldomen i Sverige och det ska ha skett i Skara 1335 den 28 januari enligt den julianska kalendern. Stadgan finns bevarad i en avskrift. Den behandlar dock inte bara trälar utan mycket annat under nio punkter. 1) om kungens rådgivares och riddares samt deras hustrurs och barns frälserätt; 2) om barnbarns och syskonbarns arvsrätt; 3) om mö som gifter sig utan faders samtycke; 4) om jord som övermaga frånhänds; 5) om diken och dikesrätter; 6) att gård skall följa jorden; 7) att kvinna skall gälda sitt brott lika som man, samt om ättarbot, lösdrivare; 8) att lagman skall uppbära saköre i vissa fall; 9) att ingen kristen mans eller kvinnas barn i Västergötlands och Värmlands lagsaga skall vara eller kallas träl. Stadgans text lyder på medeltidssvenska följande:

Tnusand Arum, Þryhundrad Arum, ok Trætighi Arum, a Fæmta areno æptir wars herra Byrdh, Lödhordaghin firi Kyndilmessu dagh i Skarum Þa wir Magnus Kononger, hertugh Erikz Son wara Erikz gatu ridhum, gawm wi ok stadhfæstum Þæssa Articulos til lagha alium Wæsgötum, æptir Þy sum witraste til næmpde Þem samansætia medh ordhom. Fyrst, At min herra Konungin hawir giwitt ewærdhelikt Frælse sijna Radhgiwara, ok swa alla Riddara, husfrum, thera Barna, godz ok hjoon aff alium Aarlikum Konunglikum wtskulum ok alaghum,(1) swa sum Fadhir æller husbonde hafdu mædan Þe lifhu(2) for(3) thianista thera huusfrum(4) oc döttrum sinum til the a giptirmal ganga, Swenbarnum tijl fullkomelse maghanda ara thera, sidan æptir Þy sum Gvdh giwer sina nadher ok hwars thera Þianist æær tijl. Annar, at Barnabarn skulu ærwa sum eghin Barn Fadhurs Lott ok Modhor, Brodhors barn sum Brödhir, Systur Barn sum Systir, sidhæn oskaddo allo Þe arwe oc skipte af alder hawer warit. Thridhi, at hwilkin Möö a giptirmal ganger vtan Fadhurs ja haffwi forwærkat Fædherni oc Mödherni sino. Fiærdi at enghin maa oghormagha jord hans afhænda, Þæn(5) oghormaghi a talar innan næstu thry Aar, sidhan han tiil maghandha(6) aara kombir. Fæmte, at diki oc dikis Rætter skulu uptakas ther sum thyr…. wer [d.v.s.: thyrwer](7). Siætta, at garÞa fylgin Jordinne hwat hana faar Kyrkia, herra, ællir(8). Siunde, at kuna gialle all bruth siin sum madher, oc særlika Þe a Lijf ganga, engin skal oc….ær(9) [d.v.s.: hær?] æptir ættar studha wthgöra firi drap, utan han wili firi drapp fulzære blodouite, agher löska man fanghas af bonda sum af Konunge oc haldas vnde rät(10). Attunde, At Lagman skal alla sækt vpbära for alla atgiædhir Biorna oc Wargha, swa oc firi all Leghohjona bruth utan malsedhande ræt af honom. Niunde: At min herra Konongen; Gvdz(ll) heder, Jungfru Sancta Maria til roo oc nadhe, sinæ(l2) kæra Fadhurs Siæl, oc Fadhurs brodhors, hauer Þæt til Ræt oc Lagh giwit, at alt Mankyn ælder qwinkön, sum i Wæsgözko ældir Wærinsko(13) Laghsaghu födhes af krisnum Manne ældir Kono, maa aldrigh Þræl ælder ambut wæra alder(14) Þetta namn bæra; Ty at swa sum Gvdh frælste oos, frælsa af hædne oc hædhjndom, sua haffwer oc han Þem(l5) frælsat, oc fyr næmdir Konungir med hanum.

Texten i den bevarade avskriften är något svårtydd då det gäller punkterna 5 och 7. Då stadgan endast tar upp Västergötland som även innefattar Dalsland samt Värmland har en del forskare ansett att stadgan egentligen är en slags proklamation. ”allt av mans- eller kvinnokön, som bor i västgötska eller värmländska lagsagan och är född av kristen man eller kvinna, må aldrig träl eller trälinna vara eller så kallas” blir den medeltida texten som handlar om trälarna översatt till nutida variant av svenska språket.

Tryckta källor:

Harrison Dick Slaveri, forntiden till renässansen 2006.

Internet:

Brink Stefan Vikingarnas trälar – slaveriet i Norden

https://popularhistoria.se/sveriges-historia/vikingatiden/vikingarnas-tralar-slaveriet-i-norden

Wikipedia, den fria encyklopedin

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skara_stadga

Kung Magnus sigill.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s