Gudamakternas redskap och föremål: Forsetes gyllene yxa

Gudamakternas redskap och föremål: Forsetes gyllene yxa

Oden spjut heter Gugner och Tors hammare Mjölner. Forsetes gyllene yxa synes dock inte ha något eget namn. Forsete är en av de lite mindre kända gudarna. Hans far är Balder och moder är Nanna. Oden och Frigg är hans farföräldrar. Morfaderns namn är Nep. Intressant är att modern Nanna är mycket god vän med Friggs förtrogna asynjan Fulla som bär ett gyllene band runt pannan Forsete bor och vistas i Glitne en väldig sal där taket är gjort av silver men i övrigt verkar vara av guld. Här är Balders son verksam som domsförman. Han är ingen sträng herre. Han medlar och försöker få de tvistande parterna att förlikas och det verkar alltid lyckas. Den gyllene yxan som nämnts är hans symbol och redskap.

Hos friserna var Forsete eller som han där tycks ha hetat Fosite en viktig gud och en del lärde har menat att folken i Skandinavien övertagit denne gud i kontakt med detta folk.

Yxan som domarsymbol kan kanske vid första ögonblickets tanke vara en märklig symbol men faktum är att yxan användes i äldre tider och än idag som symbol för juridik och rättskipning. I det romerska samhället används som rättskipningssymbol så kallade fasces av björk eller almspön sammanfogade knippen, fasces betyder just knippe som symbol för sammanhållning men också att straff, spöstraff kunde utdömas. Ofta infogades en yxa i knippet som ytterligare symbol för rättskipning, åsyftande att staten hade makt över medborgarens liv. Inte fullt så drastisk är Forsetes yxa, en yxa av guld verkar vara dåligt redskap för avhuggande av hals och lemmar.Yxan Balderssonen har verkar fylla samma funktion som domarens klubba i nutid.

En annan berättelse som bör nämnas i samband med Forsete är historien om hur Karl den store, frankernas konung och senare även romersk kejsare behandlade några friser han var missnöjda med.12 friser alla män med kunskap om lagar och rättskipning sattes av Karl som straff i en båt utan åror och roder att driva till havs. Det ska sägas att friserna tvingades av frankerna att annama kristendomen efter långa och hårda strider. Friserna blev förstås beklämda och de åkallade då Jesus. Då märkte de att en trettonde passagerare fanns ombord och denne styrde båten med en yxa som roder. Många har misstänkt att berättelsen egentligen är hednisk och att det är Fosite/Forsete som är mannen med yxan.

Symboliskt sett så kan man säga att Forsete med sin gyllene yxa/roder försöker ro sig fram mellan tvister och trätor till ett resultat alla kan gå med på. Här kan man verkligen tala om att ro i land ett beslut. Yxan kan även sägas strida mot det dåliga men försvara det goda. Låt Forsete, som överlever ragnarök svinga sin yxa!

2 kommentarer på “Gudamakternas redskap och föremål: Forsetes gyllene yxa

  1. […] och vad passar då bättre än att erinra om våra grannar i den hedniska bloggosfären, exempelvis bloggen Ideell Kulturkamp, som skriver om Forsetes Yxa och behovet av rättvisa i förening med vis…. Vad man dock glömmer att berätta är att Fosite, en ursprungligen Frisisk gud, var lite dyrkad i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s