Förintelsens gud

Enligt judendomen, kristendomen och islam så tog deras gud och utrotade i princip hela mänskligheten. Endast Noa som gud tyckte om överlevde med några få släktingar.

Vad lär vi av detta? Jo vi hedningar må ha krigsgudar. Men vi har inte en folkutrotningsgud eller folkmordsgud. Vi har inga gudamakter som vill döda allt och alla. Den gud abrahamiterna dyrkar är en förintelsegud inte värd att dyrka, prisa eller åkalla!

Nej till monoteism, ja till livet!

Pest, kolera eller fullt frisk?

Vad väljer du?

Pest, kolera eller fullt frisk?

Vad väljer du?

Kristendom, islam eller hedendom?

Ja du väljer förstås att vara hedning. Nu slåss de olika monoteistiska grupperna mer än vanligt men vi behöver inte, ska inte välja sida i ett monoteistiskt inbördeskrig.

Bli snäll, bli hedning!

Korsfarare och muslimer

Om det ena skadedjuret dödar det andra är väl egentligen strunt samma, vi behöver inte välja sida.

Eir 2018 2

Eir hjälper oss hedningar att förbli friska. Bra mycket trevligare än en osynlig hatgud från öknen. Håller ni inte med oss, behöver ni inte yttra er!

Tredjedag påsk?

Tredjedag påsk?

Tredjedag påsk, har det funnits någon dag som kallats så? Jo det har det och den infaller alltid på tisdagen efter påskaftonen. Men  tredjedag påsk liksom fjärdedag påsk avskaffades som helgdagar 1772.

Kung Gustav III tyckte det var för många helgdagar i Sverige. Genom att öka folkets arbetsdagar trodde han att rikets finanser skulle bättras.

En insändare i LT: Biskopen i Skara har inget här att göra!

Biskopen i Skara har inget här att göra!

För en tid sedan blev svenska kyrkans biskop för Skara stift invald i Västra Götalands insynsråd.
Mycket beklagligt anser undertecknad.
Svenska kyrkan har skiljts från staten och borde därför inte representeras i ett politiskt organ.
Även om svenska kyrkan är det största religiösa samfundet så är det också en stor del av befolkningen som inte är med i detta samfund eller för den delen inte ens kristna.
Västra Götaland består av områden som inte tillhör Skara stift. Det är olyckligt att en biskop i Skara får makt även andra områden än det egna stiftet. Lerum är exempelvis en del av Västra Götaland men ligger inte i Skara stift.

Inte med men utan

Muslimer har återigen dödat mängder med människor. Blodsdådet i Sri Lanka visar åter att islam är en våldsbejakande religion. Alla muslimer är inte våldsverkare eller terrorister. Men faktum kvarstår, islam är en våldsam religion. Islam har aldrig förkunnat pacifism. Alla abrahamitiska religioner har dödat människor men i dagsläget är islam den mest våldsamma.

Muslimerna har åter visat att vi inte kan leva med dem, men väl utan dem.