Våga tro!

Hade vår förening accepterat medlemmar som inte trodde på asatron och ansett denna tro vara en riktig religion då hade vi nog dubblat eller tredubblat antalet medlemmar. För många män och kvinnor i Konungadömet Sverige är intresserade av fornnordisk mytologi, men inte asatro. Många är intresserade av att tillhöra och få en kulturell identitet. Men många är toltalt ointresserade av just religion.

Men asatro är en riktig religion, den erkänns av svenska staten som religion och asatro är den näst största religionen på Island. Så våga tro, våga tro på asatron!

En gud, en sanning?

En gud en sanning säger monoteisterna. Samtidigt bråkar alla judar, kristna och muslimer med varandra. De värsta bråken sker dock internt mellan de olika monotistiska samfunden. Sunni mot shia, katoliker mot protestanter. Alla som anser mooteism vara moraliskt bättre än polyteism bode ta sig en tankeställare. Acceptera att i religionen finns det många gudar och sanningar!

 

Den sanna religionen!

Asatron är Sveriges äldsta religion, den går tillbaka långt innan kristendomen kom, den har säkert delvis rötterna hos de första människorna som bodde i Skandinaviens religion. Solsymboler finns bevarade från bronsåldern och solen är en gudamakt inom asatron. Delar av asatron överlevde religionsförsämringen under sen järnålder och nu är asatron officellt erkänd som religion.

Ändå finns det personer som envisas med att betrakta asatron som mytologi och inte levande religion. Ändå finns det personer som endast ser asatron som kulturell identitet. Ändå finns det personer som bara anser asatron vara en plattform för att få ut olika politiska budskap.

En del anser att asatron inte är en riktig religion, främst för att religionen har flera gudamakter. Man bör då ha i åtanke att riktigt gamla religioner är polyteistiska och inte monoteistiska. Ur ett historiskt perspektiv är monoteism en väldigt ung religionsföreställning. De flesta monoteistiska religioner innehåller olika grader av polyteism. Kristendomens treenighet är ett bra exempel. Men såväl judar som muslimer har en tro på Djävulen som är en slags gudamakt om än det ordet inte används.

Slutord: Asatro är den sanna religionen för folk som bor i Sverige. Monoteism är ett modernt påfund. Asatro är inte kulturell identitet, asatron är den sanna religion och vi är dess utövare!

Poem: The Njord Song

The Njord Song

An old man lived by the sea
He knew all it’s currents, when the tides would be
He loved ocean life and the bounty it brought
He gave advice to all sailors, whatever they sought

“You grab your mead, you take your horn….

“You raise a boast to the sea-god, Njord
“You better scuttle your gold both port and starboard
“Unless you want to be drifting home, clinging to a board
“Raise up your horn to Njord !”

A young man, in the plains he did dwell
He’d never seen water outside of a well
He came to the seashore and met the old man
Who told him how sailors made it to the foreign lands

“You grab your mead, you take your horn….

“You raise a boast to the sea-god, Njord
“You better scuttle your gold both port and starboard
“Unless you want to be drifting home, clinging to a board
“Raise up your horn to Njord !”

“The sea has a funny way of being calm and cool all day
“And everything seems just fine
“And the sea has a funny way of throwing a storm
that sends the ship out of the bay
“And into the rocks of the salty brine.”

The ship landed on the new land’s shore
The crew disembarked, exhausted to the core.
They turned back around to stare out to sea
They raised up their horns that they’d filled with mead

“Thanks to Njord, we’re safe ashore…

“We raise a boast, to the sea-god, Njord !
“He got the gold that we scuttled both port and starboard
“Now we’re standing here on this foreign shore
“Protected at sea by NJORD !”

(Karl Donaldsson)

Vad svenska kyrkan ”glömmer”!

Svenska kyrkan försöker återta makt i Sverige. Från att ha varit statskyrka, försöker de lansera sig som ”folkkyrka”. Osökt kommer man att tänka på alla kommunistdiktaturer som benämnts ”folkdemokratier”. Nu är det femhundra år sedan reformationen inleddes. Detta firas och uppmärksammas. Men svenska kyrkan ”glömmer” att det inte finns belägg för att häxor brändes under katolsk tid i Sverige, utan bara efter att kyrkan blivit luthersk. Martin Luther själv hade en del otäcka tankar om häxor ska också tilläggas.

Men vi asatroende glömmer inte vad som skett i kristendomens namn och vi tänker se till att häxbålen aldrig glöms. Svenska kyrkan ”glömmer” delar av sin historia, vi ska därför ”hjälpa” dem att minnas! Svenska kyrkan är häxbålens kyrka!

Ärkebiskopen är moraliskt ansvarig för att svenska kyrkan inte tagit avstånd från sitt mörka förflutna!

 

Gustav Adolfbakelser avnjöts i Skövde

Gustav Adolfbakelser avnjöts i Skövde

Sjätte november uppmärksammade några medlemmar i föreningen hjältekonungen som stupade vid Lützen genom att äta bakelser. Föreningen försöker ju uppmärksamma den svenska matkulturen och  bakelser till Gustav II Adolfs ära är en del av den svenska matkulturen. Bakelserna smakade utmärkt!

Alvablot i Örebro

Alvablot i Örebro

Den fjärde november 2017 ayps höll föreningen alvablot i Örebro. Medlemmar kom från såväl Närke som Västergötland.  Först hölls ett blot inomhus där bland annat fyra nya statyetter föreställande Idun, Skade, Njord och Frigg invigdes. Senare hölls en ceremoni vid gravfältet Enbuskabacken. Gravfältet med omkring 160 gravar har rötterna i vendeltiden men användes långt in på tusentalet. Mjöd och vin offrades till makterna och de döda.

Senare besöktes restaurang och det skålades för de döda och asatron. En rundtur gjordes i centrala Örebro innan mötet avslutades.

Oden närvarade vid gravfältet.

Öl och kött passar bra när hedniska högtider firas.

Örebro slott besågs på kvällen.

Ideella Kulturföreningens synpunkt på reformationen

I år är det 500 år sedan reformationen utbröt. Vi i IKF anser att reformationen ur ett hedniskt perspektiv var en positiv händelse. Varför? Jo för det första, den form av kristendom som förstörde asatron var den katolska. Att munkarna och nunnornas religion försvann innebar en liten hämnd ur en hedniskt synvinkel. För det andra, reformationen ledde till att Sverige blev en stormakt. Nr Sverige var under påvens ok, var vårt land en obetydlig provins inom den katolska gemenskapen, mindre än hundra år senare var Sverige en stormakt! Tack vare Gustav II Adolf den store försvann katolikernas försök att tvinga Sverige att åter bli en del av påvens lydländer.

Så vi sänder en vänlig tanke till Martin Luther för att han bröt med Rom och ett stort tack till Gustav II Adolf för att han stred mot påven och ligans trupper och därmed hindrade motreformationen att komma till Sverige.

Henrik Andersson 385 års dagen för slaget vid Lützen

Tack för att du stred mot tro som förstörde asatron!