Poem: Fulla

Fulla

Wise Goddess,
Fast Friend of Frigga,
I raise this horn to You.
Keeper of secrets, keeper of mysteries,
Overseer of all undiscovered wealth,
I praise You for Your wisdom.
Trusted companion of the Allmother,
Mighty Goddess in Your own right, I hail You.
Bring forth the mysteries within my own soul.
Nourish the treasures within me.
Teach me to find the power within myself
and to hold fast to my own secret strength.
Speak not of my weaknesses as I struggle to overcome them,
as You speak not of the Allmother’s plans.
Hail, Fulla, Goddess of stones.

Galina Krasskova 

Våga tro!

Hade vår förening accepterat medlemmar som inte trodde på asatron och ansett denna tro vara en riktig religion då hade vi nog dubblat eller tredubblat antalet medlemmar. För många män och kvinnor i Konungadömet Sverige är intresserade av fornnordisk mytologi, men inte asatro. Många är intresserade av att tillhöra och få en kulturell identitet. Men många är toltalt ointresserade av just religion.

Men asatro är en riktig religion, den erkänns av svenska staten som religion och asatro är den näst största religionen på Island. Så våga tro, våga tro på asatron!

En gud, en sanning?

En gud en sanning säger monoteisterna. Samtidigt bråkar alla judar, kristna och muslimer med varandra. De värsta bråken sker dock internt mellan de olika monotistiska samfunden. Sunni mot shia, katoliker mot protestanter. Alla som anser mooteism vara moraliskt bättre än polyteism bode ta sig en tankeställare. Acceptera att i religionen finns det många gudar och sanningar!

 

Den sanna religionen!

Asatron är Sveriges äldsta religion, den går tillbaka långt innan kristendomen kom, den har säkert delvis rötterna hos de första människorna som bodde i Skandinaviens religion. Solsymboler finns bevarade från bronsåldern och solen är en gudamakt inom asatron. Delar av asatron överlevde religionsförsämringen under sen järnålder och nu är asatron officellt erkänd som religion.

Ändå finns det personer som envisas med att betrakta asatron som mytologi och inte levande religion. Ändå finns det personer som endast ser asatron som kulturell identitet. Ändå finns det personer som bara anser asatron vara en plattform för att få ut olika politiska budskap.

En del anser att asatron inte är en riktig religion, främst för att religionen har flera gudamakter. Man bör då ha i åtanke att riktigt gamla religioner är polyteistiska och inte monoteistiska. Ur ett historiskt perspektiv är monoteism en väldigt ung religionsföreställning. De flesta monoteistiska religioner innehåller olika grader av polyteism. Kristendomens treenighet är ett bra exempel. Men såväl judar som muslimer har en tro på Djävulen som är en slags gudamakt om än det ordet inte används.

Slutord: Asatro är den sanna religionen för folk som bor i Sverige. Monoteism är ett modernt påfund. Asatro är inte kulturell identitet, asatron är den sanna religion och vi är dess utövare!

Poem: The Njord Song

The Njord Song

An old man lived by the sea
He knew all it’s currents, when the tides would be
He loved ocean life and the bounty it brought
He gave advice to all sailors, whatever they sought

“You grab your mead, you take your horn….

“You raise a boast to the sea-god, Njord
“You better scuttle your gold both port and starboard
“Unless you want to be drifting home, clinging to a board
“Raise up your horn to Njord !”

A young man, in the plains he did dwell
He’d never seen water outside of a well
He came to the seashore and met the old man
Who told him how sailors made it to the foreign lands

“You grab your mead, you take your horn….

“You raise a boast to the sea-god, Njord
“You better scuttle your gold both port and starboard
“Unless you want to be drifting home, clinging to a board
“Raise up your horn to Njord !”

“The sea has a funny way of being calm and cool all day
“And everything seems just fine
“And the sea has a funny way of throwing a storm
that sends the ship out of the bay
“And into the rocks of the salty brine.”

The ship landed on the new land’s shore
The crew disembarked, exhausted to the core.
They turned back around to stare out to sea
They raised up their horns that they’d filled with mead

“Thanks to Njord, we’re safe ashore…

“We raise a boast, to the sea-god, Njord !
“He got the gold that we scuttled both port and starboard
“Now we’re standing here on this foreign shore
“Protected at sea by NJORD !”

(Karl Donaldsson)