Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Erotik

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Erotik

Olikheter mellan polyteism och monoteism finns, och det är inte bara synen på hur många eller hur få gudamakter som finns. Här kommer några enkla rader om skillnader och vi börjar med det erotiska.

I de polyteistiska religionerna finns erotik, i de monoteitiska finns det inte alls. De religioner som tror på många gudinnor och gudar har erotik och sexualitet med i sina trossystem. Kärleksgudinnor och kärleksgudar finns det många av. Afrodite, Venus, Isis och Freja bara för att nämna några. Zeus och Jupiter har många jordiska kvinnor som älskarinnor och Tor och Oden har barn med andra kvinnor än sina fruar. Såväl Pan som Frej avbildas med erigerad penis. Ett hinduiskt tempel kan avbilda kopulerande herrar och damer. I ynglingatal tar till och med dödsgudinna Hel och gifter sig med den döde sveakungen Dyggvir. Loke smädar Freja för att hon varit ihop med många gudar och jordiska män. Just Freja är en gudinna de kristna har haft väldigt svårt för.

Monoteismen är motsatsen. En allsmäktig gud som inte få avbildas och där sexualitet bara får ske inom äktenskapet och syftet med denna drift är enkom för att producera nya små monoteister! Den ”heliga” Birgitta bad om förlåtelse innan och efter hon och maken hade samlag! Även den högste och ende guden inom kristendomen är så blyg att han låter inseminera en liten oskuld. Allah har inga sådana drifter alls, men det hade å andra sidan hans profet med 11 damer. Efter som monoteismen lär ut att det bara finns en gud å utestänger man delvis hälften av mänskligheten. Ingen yppig kärleksgudinna finns och ingen annan gudinna heller för den delen. Monoteismen innehåller därför en hel del kvinnoförakt. Kvinnor som haft sex utanför äktenskapet bespottas och dödas. Oskicket att ”hedersmörda” kvinnor som våldtagits är en del av den muslimska skamkulturen. Intressant nog så är det just de strikta monoteitiska religionerna judendomen och islam som praktiserar omskärelse. Att gossebarnen inte ens har rätt till sin penis utan att den osynlige guden lägger sig i talar ett tydligt och osunt språk. Tanken att Jesus Kristus den mytiske figuren inom den näst äldsta av de abrahamitiska religionerna ska haft sex är en tanke som få kristna vågar tänka än i denna dag. Varje gång denne sagoperson avbildas döende på ett kors har han alltid ett höftskynke, inte hade väl en sådan censur någon motsvarighet i verkligheten? Att skymfa den dömde genom att låta denne vara helt naken är en del av straffet. Om Jesus varit en verklig person kan han mycket väl urinerat och kanske även fått utlösning på sin avrättningspåle!

Men för att knyta ihop säcken, det finns erotik inom polyteismen, det finns osund sexualitet inom monoteismen.

Statyer från ett hindutempel.

Pan ”jagar”.

Afrodite.

En modern avbild av Bil asatrons mångudinna.

Gerd avbildas utan kläder.

Gerd och Frej gör någonting som Allah aldrig kommer att göra!

Men Maria då har man nästa lust att utbrista. Ja det finns nog lite mörk sexualia i den kristna mytologin. Men den är inte alldeles sund. Påven är en far som inte har en fru och alla våldtäkter präster och munkar utsatt barn för ska vi inte tala tyst om!

En gudinna inom asatron kan vara oskuldernas beskydderska  men behöver inte vara oskuld själv!

Ja här är allas vår Maja igen. Och man kan nog hålla med i texten. Kunde inte herr Gud har frågar chans på henne först?

Det är mer stake i Frej än i Jesus som hänger i kalsonger på korset.

Även dödsgudinnan Hel har en erotisk sida.

Våra fruars dag

Våra fruars dag

Nog passar det väl bra att sända en tanke till våra fruar, det vill säga de hedniska gudinnorna en tanke den 25 mars? Redan de gamla romarna hedrade gudinna Kybele denna dag.

Vi sänder en tanke till Frigg och Freja, men även till Jord, Gerd och Siv. Men alla våra gudinnor, asynjor, diser, hamingjor, fylgior och valkyrior förtjänar en tanke denna vårdag. Syn, Ilmr, Härn, Tjodvarta, Ulfrun, Gunn, Hrönn, Beyla och Kreppvor alla hyllas och hedras. Ja inte bara de gudomliga kvinnliga makterna, våra anmödrar kan gott få en uppskattning, förutom dem fanns vi inte. Och fanns vi inte ja då kunde vi inte hylla några gudinnor!

Ha en fortsatt trevlig våra fruars dag 2017 ayps!

Frigg

Freja

Jord

Gerd

Sol

En världsreligion vi aldrig kommer att förtala!

En världsreligion vi aldrig kommer att förtala!

Vi skriver ofta om judendomen, kristendomen, islam samt några andra religioner på ideell kulturkamp. Men en så kallad världsreligion, den enda förresten som vi aldrig kommer att skriva illa om är hinduismen.

Vi polyteister måste hålla ihop. Och Indra är bara ett annat namn på Tor!

Det finns säkert ett och annat som kan kritiseras inom hinduismen, men vi avstår. Andra får hata.

Och som vanligt, vi diskuterar bara med folk som delar vår värdegrund!