Ärans tempel och skuggornas i de dödas rike.

En ung men också kriminell belastad person mördades för en tid sedan. Tragiskt men han valde själv denna bana. En konsekvens av att leva kriminellt är att man kan dö i förtid.

Lars Vilks död för en tid sedan blev med rätta uppmärksammat. Han levde i flera år med polisskydd för att vidriga typer hotade honom för att han gestaltat en självutnämnd profet som hund. Vilks fick utstå mycket men vågade också utstå mycket. Vi är övertygande att han möts av jubel när han inträdde i ärans tempel. Dessvärre tror vi inte den kriminell tonåringen hedras på något sätt alls. Han blev endast en skugga bland skuggorna i de dödas rike.

Retligt

Retligt vore väl att dö i coronan nu när smittan minskar. Om den nu minskar, den kanske slår till igen. Nej fortsätt vara försiktiga. Hel tar er nog förr eller senare men hellre senare eller hur?

Sura äro Muhammed och Jesus lakejer!

Retas gör vi och det gör vi bra! Vi diskuterar som alla vet inte med folk eller fä som inte delar vår värdegrund. Men vi upplyser den ärade läsekretsen om att det kommit en och annan elak och ful kommentar från såväl de som tror på Muhammed som de som tror på Jesus. Vi kommer inte återge vad de tycker. Vi skattar gott åt att de slösat tid och energi, sista dock lite betänkligt då vi har en miljökris. Dessa sura monoteister behöver sig en läxa, ha inte bara en utan biljontals sådana. Vi ska dock åter som avslutning att vi aldrig kommer gå i dispyt med dessa figurer och de slösar bara sin tid på att skriva nedriga saker. Kampen mot den osynlige guden och hans anhängare fortsätter dock framtill ragnarök då vi segrar!

Vi diskuterar inte essentiella frågor med rondelljyckar oavsett om de gillar J eller M!

Ytterligare några rader om introverta och extroverta gudamakter

Ytterligare några rader om introverta och extroverta gudamakter

Vale och Vidar söner till Oden är båda hämndens gudar och överlever världsbranden. Vale är den utåtriktade om impulsive och Vidar den inåtskådande och tystlåtne. Hämnd kommer av allt att döma vara en del av den kommande riket då Balder styr.

Vår och Vör är asynjor som många har svårt att se skillnaden på. Men Vår som ser till att eder hålls och straffar när de bryts är extravert och Vör den intelligenta och frågvisa är introvert. Namnens likhet så är de till sina innersta väsen mycket olika.

Oden ena stunden den ensamme betraktaren i Lidskjalf, i nästa ögonblick den enslige vandraren för att sedan vara den extatiske guden som eggar bärsärkar till strid för att i nästa stund ta emot de stupade till sin sal. Ja det finns mycket som tyder på att Oden är både introvert och extravert och får därmed sägas vara ambivalent. Oden tycks kunna vara allt och än mer.

Ingen är antingen eller. I dikten om dvärgen Allvis är Tor eftertänksam och listig. Han slår inte ihjäl dvärgen utan låter med frågor denne förvandlas till sten när solen strålar träffar denne. Frigg tar vid händelserna innan och efter sonen Balders död och är mycket utåtagerande och aktiv. Far vida omkring och tar löfte av allt att inte Skada sonen. Tyvärr förgäves.

Vår eller Var, extravert.
Vör eller Vor, introvert.

Introverta och extraverta gudamakter

Introverta och extraverta gudamakter

Carl Gustav Jung lanserade för cirka hundra år sedan begreppen introversion och extraversion. Jung menade på att alla människor har drag åt dem båda men att ena egenskapen dominerar personligheten. Vidare finns en mindre grupp kallad ambiversion. De som är detta har lika mycket av både introversion och extraversion.

Introverta är inåtvända, styrs främst av sina uppfattningar än yttre händelser. Dämpade känsloyttringar och kan uppfattas som något kyliga och stela. Föredrar att tänka först och tala sedan och har inte så stort behov av sociala tillställningar. Många introverta är mer intelligenta än genomsnittet men också mer pessimistiska.

De extroverta är utåtriktade, fattar gärna snabba beslut, är sociala och får bekräftelse genom att umgås med andra och fler människor än de introverta. extroverta gillar att vara centrum i social grupper och upplevs ofta som spontana. Risktagare är många och människor i denna kategori hamnar fler gånger på sjukhus än de introverta då nyfikenheten och sanningssökandet leder till utmaningar och risker.

Men många av gudamakterna uppvisar dessa egenskaper och här kommer några exempel:

Oden den mångfacetterade guden får nog beskrivas som ambivalent.

Frigg den stora modersgudinnan som aldrig yppar vad hon vet om framtiden. Låter ofta sina tjänarinnor Hlin, Fulla och Gnå utföra det hon vill få gjort. Introvert.

Tor den rödskäggige guden som sällan sitter hemma slåss med jättar och troll. Hetsigt temperament. Mycket Extrovert.

Vidar son till Oden. Beskrivs som den tyste asen. Förbereder sig för att hämnas fadern som stupar vid ragnarök. Mycket introvert.

Brage skaldernas gud som tar emot de stupade som kommer till Valhall. Extrovert.

Hermod budbäraren som inte drar sig för att ens resa till Hel. Extrovert.

Freja kärlekens stora gudinna. Självklart extrovert.

Vale son till Rind och Oden. Hämnas sin broder Balders död endast en dag gammal. Extrovert.

Forsete den store domaren som lyssnar och sedan fattar beslut. Introvert.

Byggver Frejs tjänare som associeras med öl. ”Byggver jag heter, men hetsig mig vara gudar och människor mena” säger han i dikten Lokes träta. Extrovert får man säga och man blir ju något pratsam och social när man dricker öl.

Fulla Friggs syster och förtrogna. Tvekar inte att ge sig av till kung Geirröd. Extrovert.

Gnå, Odens makas budbärerska som rider över eld och hav. Får sägas vara extrovert.

Ran tar med drunknade sjömän på fest på havsbotten. Tyder på social och extravert personlighet.

Idun Brages maka och försvarare av de äpplen som gör gudarna unga. Luras med på promenad av Loke och det slutade nästan illa då Tjatse rövade bort henne. Nyfiken och extrovert.

Eir läkekonstens asynja. Introvert. Denna egenskap hör nästan till yrket. Sitter vid de andra jungfrurna vid Menglöds sida och där är det stilla och lugnt, en bra plats en en introvert gudinna.

Tyr krigsguden uppvisar ambivalenta drag. Dels den tappre som inte tvekar att offra sin hand men också den mer eftertänksamme som ger Tor råd var man kan hitta en kittel att brygga öl i. För en krigare är nog ambivalenta drag en bra egenskap. Han måste kunna såväl planera som utföra strider.

Mimer. Av uppenbara skäl är han introvert.

Sjöfn gudinnan som väcker lustan hos människorna. Denna erotikens asynja klassar vi som extrovert.

Vör ”så klok och frågvis att ingenting kan döljas för henne.” kan gott sägas ha drag av att vara introvert.

Skriner Frejs skosven som inte tvekar att ge sig av på friarfärd för sin herres räkning. Mycket extravert då hans sätt att fria är mycket handgripligt.

Saga sitter vid Sökkvabäck och umgås förtroligt med Oden. Här finns det inslag av introversion.

Vår gudinnan som ser till att eder hålls och även straffar de som bryter dem. Extravert.

Lofn lovordar och styr så förhållanden blir till äktenskap fast det finns bekymmer på vägen. Extrovert till sin natur men har nog en del introverta drag ty man måste ju fundera och tänka när förhållanden ska bli varaktiga.

Sigyn som tålmodigt väntar vid makens sida när han plågas är en mycket introvert gudinna.

Heimdall får klassas som ambivalent. Ena stunden den tålmodige men observante väktaren ena stunden ger han sig ut på resor träffar folk och gett upphov till samhällets klasser.

Hlin asynjan som skyddar. Uppvisat ambivalenta drag då hon måste planera men också aktivt skydda de som behöver det.

Tjalve Tors raske och hurtige tjänare. Extravert. Tänkte sig inte för när Loke lurade honom att knäcka ett ben för att få tag i lite märg. Bra på att springa.

Nanna Balders maka som dör av sorg får sägas vara mycket introvert. Att hålla inne med sorgen kan vara förödande för såväl gudar som människor.

Loke är ett bra exemplar på en mycket extrovert person. Han tycks inte tänka efter alls. Dragkampen med geten för att få Skade att skratta är inte alls en uppvisning i förstånd eller värdighet. Bråkig och intrigmakare. Straffet att ligga bunden måste vara outhärdlig för en sådan extrovert personlighet som Loke!

Gefjon är en som får mycket gjort genom handling. Åker till sveakungen på Odens befallning låter sig befruktas av en jätte och får fyra söner och plöjer fram Själland. Blir sedan gift med Skjold och anmoder till de danska kungarna i sagotiden. Ger Loke svar på tal om så behövs. Extrovert.

Hel får nog beskrivas i den mån dödsrikes härskarinna låter sig beskrivas av en levande som introvert. Å andra sidan tar hon emot alla som dör och har därmed en social begåvning. Hon tröttnar inte på gästerna som bara blir fler och fler. I bäst på annat ord ambivalent.

Oden ambivalent
Vidar introvert
Sigyn och Loke. En introvert och en extrovert.
Eir introvert.
Hel ambivalent.