Dikt: Om våren

Om våren

Om våren, säg om våren
allt stolt och ungt du känt.
Ett vårord går som kåren
mot sol och firmament.

Om våren, sjung om våren
var nyckfull melodi;
som fläkt och drill i snåren
den löper saklöst fri.

Om våren, gråt om våren
ditt hjärtas svärmeri,
ty solen torkar tåren,
det finns ej kval däri.

En skur på gröna knoppar
som springa efteråt,
ett salt av honungsdroppar
är hjärtats ungdomsgråt.

(Erik Axel Karlfeldt)

All monoteism är dålig monoteism!

All politik är dålig politik sägs det. Vi säger all monoteism är dålig monoteism. Vare sig det är tal om sekten i Knutby eller en loppis till förmån för gatubarn i tredje världen arrangerad av svenska kyrkan eller något annat som sker i kristendomens namn är det negativt. All judendom och all islam är också dåligt. För monoteism är dåligt. Bara en gud, inga gudinnor och ensidig fokus på människan. Det är dags att ta upp kampen på allvar!