Say no to Hillary Clinton!

Say no to Hillary Clinton!

IKF urged Britons to vote for withdrawal from the EU. They did what we said. Good, keep it up!

Now we turn to our American readers. We have one and the other from the US looking in and admire our articles.

Distinguished Americans, we urge you not to vote for Hillary Clinton in the presidential election!

We are not saying that you should vote at all or vote for any other candidate. We just say that you should not vote for the former president’s wife!

Do you want a republic; you should not just let the members of powerful families become heads of state.

It looks bad that a president is replaced by his wife. It is some years since Hillary’s husband was president, yet, it is not good that the wife takes over.

So please sweet, sweet Americans do not vote for Hillary!

Say no to Hillary Clinton!

Amerikansk Torshammare

Ännu en usel mördare som tror på islam!

Ännu en usel mördare som tror på islam!

I den tyska staden München har en usel mördare dödat nio människor. Mördaren dödade folk utan åtskillnad. Folk av olika etnisk härkomst mördades och det får klassas som att mördaren dödade människor bara för att de var människor. Mördaren var föga förvånande muslim, shiamuslim från Iran rättare sagt. De flesta våldsdåden begås av sunni men även shia har nu börjat med terrorism.

Mördarens namn var Ali Sonboly. Det har redan nu skrivits om att han varit en utstött och på många sätt misslyckad person. Men många utstötta blir inte mördare. Ali Sonboly är ett bra, men också tragiskt exempel på att mångkulturen misslyckats, men också att islam, oavsett inriktning är en dålig religion!

Ali-Sonboly1

Muslimsk mördare.

Omröstning: Vem var Sveriges främste kung?

Ideell kulturkamps medarbetare, signaturen L hade som förslag att vi skulle ha en omröstning. Här kommer den. Vem var bäste och främste kung? Ja vi har i och för sig inte bara kungar att välja på. Riksföreståndare och regerande drottningar har vi också.

Men röstar ni, så kan ni gärna lägga till en motivering.

GC5

Karl XII, är han den främste?

Alexander Roslin: Gustav III i rustning, 1771. Uppsala universitet

Gustav III, var han bäste innehavaren av svearnas uråldriga konungatron?

Slaget vid Falkirk 1298

Slaget vid Falkirk 1298

Första skotska befrielsekriget utkämpades 1296–1328. Under detta krig leddes skottarna av William Wallace. Englands härskare var kung Edvard I. Kriget utbröt då den skotske kungen avled och inga arvtagare fanns. Edvard bestämde sig för att invadera grannlandet i norr. Året efter invasionen tog den skotske ledaren William Wallace och samlade en här som besegrade Edvards trupper i slaget vid Stirling Bridge. Wallace blev därefter utsedd till ” Guardian of Scotland”, ungefär vad vi skulle kalla riksföreståndare. Edvard samlade en ny här och åter möttes skottar och engelsmän i ett slag, denna gång vid Falkirk. Datumet för slaget var 22 juli.

Wallace trupper indelades i fyra schiltroner. Dessa var en slags fyrkanter där bågskyttar stod i mitten medan de omgavs av folk beväpnade med spjut eller pikar. Även en mindre grupp beväpnade män med svärd och yxor i rustning fanns i fyrkanten. Det var en defensiv strategi. Skottarna väntade på att engelsmännen skulle anfalla. Skottarna hade även en styrka ryttare som skulle understöda fotfolket. 1000 ryttare och omkring 5000 till fots hade Wallace. Framför sig hade skottarna sankmarker och bakom sig ett skogsområde.

Edvards styrka var på omkring 15 000 man. 8000 av dessa var bågskyttar och 2500 man var till häst, många av fotfolket var bågskyttar. Edvards här var också uppdelad i fyra avdelningar. Högerflygeln leddes av biskopen Antony Bek, medeltidens biskopar var ofta och gärna med i strider. Centern leddes av kung Edvard och vänstra flygeln slutligen av tre förnäma adelsmän, Roger Bigod, Humphrey de Bohun och Henry de Lacy.  Dessa tre som alla hade titeln earl var de som kom först fram vid Falkirk, biskopens kom därefter och sedan kungens. Earlarnas kavalleri satte i gång ett anfall som dock på grund av sankmarkerna ledde till en stor omväg. Biskopens trupper beslutade sig trots sin ledare order att angripa, Bek vill invänta kungens avdelning.

Vänsterflygelns anfall slogs tillbaka av skottarna. Det blev en del förvirring i de engelska leden och kavalleriet flydde, men kung Edvard hade nu anlänt till striden och ordningen återställdes. Skottarnas ryttare som anföll de flyende engelsmännen stoppade och skottarna flydde i sin tur när de såg vilken stor här Edvard hade. Kvar var nu bara fotfolket i sina fyrkanter.

Nu lätt Edvard sina bågskyttar trädda fram. Skottarna i sina formationer var ett lätt mål. Först när leden blivit uttunnade gav Edvard order till sina riddare att anfalla. Kungens order lyddes och nu segrade engelsmännen. Skottarna flydde, de gav sig av bakåt in i skogen där ryttarnas hästar inte kunde komma fram. Wallace flydde till häst, hans närmaste medarbetare John de Graham, John Stewart och Macduff of Fife hade alla tre stupat i slaget.

Förlusterna är något osäkra. Kanske så många som 2000 döda på vardera sidan. Men det är troligt att skottarnas förlust var större. Slaget var under alla omständigheter en stor framgång för kung Edvard även kallad ”Skottlands hammare”.

Edvard I

Kung Edvard.

Falkirk

Falkirk.

Falkirk slagfälts karta

Slagfälts karta.

Belgiens nationaldag

Belgiens nationaldag

Kungariket Förenade Nederländerna skapades 1815 efter napoleonkrigens svallvågor. Men det nya kungariket var inte populärt hos alla som levde i det. 1830 utropades Belgien sig som självständigt och året därpå 21 juli blev Leopold I vald till kung. Denne Leopold regerade fram till sin död 1865.

21 juli är Belgiens nationaldag och vi sänder en tanke till detta land.

Belgium Thors Hammer

Vi finns på twitter

twitter

Vi ska kanske passa på att påminna våra läsare att vi finns sedan en tid på twitter. Vi kommer dock inte lägga ner så mycket tid på detta, men en och annan ny läsare har vi fått genom att vara med där. Facebook, läs skvallerbook kommer vi inte att skaffa.