Bockstensmannen hittades för 80 år sedan!

Bockstensmannen hittades för 80 år sedan!

I Halland, närmare bestämt Rolfstorps socken hittades den 22 juni 1936 ett märkvärdigt fynd. Det man hittade var resterna av en död man. Den som hittade fyndet var en 11 pojke. Polis tillkallades men man insåg snart att den döde hade varit död länge. Istället för polisiära insatser blev det arkeologiska. Liket av mannen var ett viktigt fynd, men viktigare var nog att hans kläder hade bevarats i mossen. I äldre tider hade mossen varit en sjö. Den dödes kropp hade fastnaglats av en påle. Det var fråga om ett mord, så lite rätt var det ju att polisen ryckte ut…

fyndplasten

Fyndplatsen

Vem mannen var vet man inte, men många spännande teorier har lagts fram. Troligen levde mannen 1350-1370. Idag visas den döde på Hallands Kulturhistoriska Museum.

Läs mer på: http://www.museumhalland.se/bockstensmannen

Bockstensmannen

Mannen från Bocksten.

Nunarput utoqqarsuanngoravit

21 juni 1979 fick Grönland självstyre. Denna dag räknas som en slags nationaldag. Nationaldagar brukar ju firas med nationalsång och här kommer Grönlands på landets två språk. Danska versionen är nog lättats att förstå.

Nunarput utoqqarsuanngoravit

Nunarput, utoqqarsuanngoravit niaqqut ulissimavoq qiinik.
Qitornatit kissumiaannarpatit tunillugit sineriavit piinik.

Akullequtaasutut merlertutut ilinni perortugut tamaani
kalaallinik imminik taajumavugut niaqquit ataqqinartup saani.

Atortillugillu tamaasa pisit ingerlaniarusuleqaagut
nutarterlugillu noqitsigisatit siumut, siumut piumaqaagut.

Inersimalersut ingerlanerat tungaalitsiterusuleqaarput,
oqaatsit ”aviisit” qanoq kingunerat atussasoq erinigileqaarput.

Taqilluni naami atunngiveqaaq, kalaallit siumut makigitsi.
Inuttut inuuneq pigiuminaqaaq, saperasi isumaqaleritsi.

Vort land, som er blevet så gammelt

Vort ældgamle land

Vort ældgamle land under isblinkens havn

med lysende snehår om dit hoved!

Du trofaste moder, som bar os i din favn,

mens dine kysters rigdom du os loved.

Som halvvoksne børn er vi groet af din jord

og trygt vokset op blandt dine fjelde,

vi kalder os kalaallit i landet, hvor vi bor

ærbødigt for dit hvide åsyns ælde.

Og alt mens vi bruger dit bugnende flor,

vi længes mod verdens nye former,

vi fjerner hver hindring, som hæmmer dig, vor mor,

og frejdigt frem mod fjerne mål vi stormer.

De fremskredne folk et eksempel os gav,

og det vil vi også stræbe efter,

mens bølgernes verden er vores vandringsstav,

som bær os frem og giver nye kræfter.

Umuligt nu længer at blive i ro,

kalaallit, mod større mål vi stævner.

Som fribårne folk vi i landet vil bo;

begynd at tro på jeres egne evner.

SONY DSC

Grönland 2

Grönland 3

grönland 4

Ha en riktigt trevlig hednisk midsommar!

Ha en riktig trevlig hednisk midsommar ärade läsare och medlemmar. Idag 21 juni 2016 ayps startar vår midsommar. Den traditionella, den kristna varianten börjar om några dagar. Ni firar vi sommarsolståndet i våra gudamakters namn. Må makterna vara med er och sänd en tanke till Sunna, Solgudinnan inom asatron!

photo 2 Sunna

Sunna

Tips från läsekretsen: Fira sommarsolståndet vid Vitlycke!

Ett tips har kommit in från läsekretsen!

Fira sommarsolståndet tisdagen 21 juni på Vitlycke museum!

Midsommar har urgamla anor i Norden. Redan under forntiden var årets längsta dag, sommarsolståndet, en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten, mystiken och kärleken.

Här är ett intressant resmål som svar på bloggen. Tänkte skriva den som kommentar på bloggen men då var jag tvungen att logga in

Fira sommarsolståndet tisdagen 21 juni på Vitlycke museum!

Midsommar har urgamla anor i Norden. Redan under forntiden var årets längsta dag, sommarsolståndet, en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten, mystiken och kärleken.

13.00 börjar vi klä Maja, vår midsommarstång. Alla är välkomna att hjälpa till, ta gärna med blommor!

Från 17.00 serverar café Bronze grillat i Bronsåldersgården.


18.30 börjar kvällsprogrammet med att vi reser Maja. Tumult spelar folkmusik och kvällen avslutas med fackeltåg till offermossen.
13.00 börjar vi klä Maja, vår midsommarstång. Alla är välkomna att hjälpa till, ta gärna med blommor!

Från 17.00 serverar café Bronze grillat i Bronsåldersgården.


18.30 börjar kvällsprogrammet med att vi reser Maja. Tumult spelar folkmusik och kvällen avslutas med fackeltåg till offermossen.

 

http://www.vitlyckemuseum.se

 

Portugals deltagande i första världskriget

Portugals deltagande i första världskriget

Bland alla de länder som stred under första världskriget är nog Portugal ett av de mest bortglömda, trots att portugisiska trupper deltog i kampen i såväl Europa, Afrika och världshaven. Här kommer en liten historik om Portugals deltagande på ententens sida i det stora kriget 1914-1918.

Portugal hade sedan en lång tid tillbaka haft goda relationer med Storbritannien och länderna hade gemensamt intresse av att samarbeta. Portugal hade som så många andra europeiska länder kolonier i Afrika, delar av detta kolonialvälde gränsade till tyska kolonier. Storbritannien var en viktig affärspartner för Portugal. Trots ländernas goda relationer förklarade sig Portugal neutralt när världskriget utbröt. Dock började redan sommaren 1914 strider i Afrika mot tyska trupper, de båda ländernas kolonier gränsade till varandra och tyska trupper kom över gränsen.  I augusti och september detta år kom det till skärmytslingar mellan tyskar och portugiser.  Tyskarna försökte via Portugals kolonier hålla förbindelserna mellan Tyska Sydvästafrika, Kamerun och Tyska Västafrika öppen, portugiserna stoppade alla handel och en del tyska medborgare som befann sig på portugisiskt område internerades. Portugal sände under resten av året 1914 och året därpå fler trupper till Afrika för att avhålla tyskarna från anfall. I februari 1916 beslagtog Portugal över 30 fartyg i portugisiska hamnar som kom från Tyskland och Österrike-Ungern.

Tyskland ansåg att länderna redan kommit i krig mot varandra och tyska regeringen förklarade Portugal krig nionde mars 1916. Några dagar senare kom också en krigsförklaring från dubbelmonarkin. Portugal stängde sina konsulat i Osmanska riket. Portugal hade inga förbindelser alls med Bulgarien ska tilläggas.

Corpo Expedicionário Português, portugisiska expeditionskåren uppsattes för att delta i striderna på västfronten. 55 000 man beräknas ha varit i Frankrike och Belgien och de deltog i skyttegravskriget. Soldaterna utrustades delvis av britterna och soldaterna hade bland annat brittiska hjälmar och gevär. Skyttegravskriget med dess stora förluster i människoliv och odrägliga förhållanden ledde till att stora delar av franska armén gjorde myteri 1917, det gjorde även många portugisiska soldater våren därpå. Kort efter myteriets start började tyskarna sin våroffensiv och många portugiser deserterade eller blev tillfångatagna. Ordningen återställdes dock och portugiserna började åter strida. En mindre trupp portugiser sändes till Storbritannien för att delta i skogsarbete. De sista portugiser som stred i kriget gjorde det på krigets sista dag 11 november 1918 då en mindre styrka kom i strid mot tyskar trupper.

Portugals flotta kom med i kriget innan soldater kunde sändas till västfronten. Tyska ubåtar anföll såväl Azorerna som Madeira och sänkte flera fartyg som hade portugisisk flagg. Tyska ubåtar gjorde stor skada och även i Lissabons hamn lyckades tyskarna lägga ut minor. Man ska inte heller glömma den portugisiska handelsflottans deltagande i kriget. Materiell och soldater sändes till fronten på portugisiska kölar, 115 handelsskepp sänktes under kriget.

Kriget fortsatte även i Afrika, de tyska kolonierna hade gett upp 1914-1915, men den tyske befälhavaren i Tyska Östafrika, Paul von Lettow-Vorbeck fortsatte med gerillakrig och engagerade stora truppstyrkor från ententen, däribland soldater från Portugal. Tyskarna ska ha försökt få olika stammar i portugiska kolonierna att göra uppror med varierande framgång.

Kriget kostade Portugal 8145 döda och 13 751 sårade. I freden i Versailles avträdde tyskarna den afrikanska hamnen Kionga till Portugal. Portugal fick en ganska mager seger för sitt deltagande i kriget.

portugisiska solater som ska till Afrika

Soldater från Portugal som skall till Afrika.

portugisiska soldater

Soldater från Portugal på västfronten.

portugisiska soldater med grantkastare

Soldaterna är från Portugal,men lägg märke till de brittiska hjälmarna.

prtugisiska och brittiska krigsfångar 1918

Brittiska och portugisiska infanterister som tillfångatagits av tyskarna våren 1918.

 

Ärade läsare, hjälp oss!

Ärade läsare, hjälp oss!

Hjälp oss! Hjälp oss med tips och råd om besöksställen i sommar, medeltidsmarknader, intressanta platser och mycket annat som kan vara av intresse.

Tips kan lämnas via kommentarsfältet eller skickas till ideellkulturkamp@hotmail.se

IKF