Snapsvisa för häxor!

Snapsvisa för häxor!

En snapsvisa i dessa tider är en form av kulturyttring eller hur?

Melodin är den som är till ”Hej tomtegubbar”. Denna underbara nubbesång heter ”Hej alla häxor”. Kom ihåg att snaps och kvastflygning är en lömsk kombination.

Hej Alla häxor

Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
En liten tid, vi flyger kring
Med mycket möda och mycket sving.
Hej alla häxor ta fram kvasten, vi ska till Blåkulla fara.

 

 

Om två dagar som är på samma datum och motpolen till en död gud.

Om två dagar som är på samma datum och motpolen till en död gud.

Anno yersinia pestis spiritus 2016 är ett ovanligt år för de kristna i Sverige. Denna dag är det såväl vårfrudagen som långfredagen. Den ena dagen är en festdag, den andra en dag som förknippas med lidande och skräck. Det har ju hänt förut att båda dagarna infaller på samma datum, men man kan undra vilket sorts firande som då gällt? Vi får hoppas att den roliga dagen segrat över den tråkiga.

Vad är motpol till en död gud? Svaret är en levande gudinna! Då vi hedningar ännu kämpar för att kasta av det monoteistiska oket måste vi hela tiden föra en kulturkamp. Då de kristna firar sin döde gud, tar vi fram våra gudinnor, Frigg, Freja och Ostara. Även de andra kvinnliga makterna som helt eller delvis förknippas med våren, skörd och fruktbarhet som Njärd, Gerd, Gefjon, Siv och Idun ska vara med, eller varför inte alla de kvinnliga gudamakterna? Motpolen till monoteism med bara en gud är ju polyteism med många gudinnor. De flesta makterna inom asatron är ju asynjor, diser, nornor, valkyrior, hamingjor och fylgior.

Så ära och vörda alla kvinnliga gudamakter!

 

ostara med harar

Ostara

Freja lättklädd med klot

Freja

Frigg vårfrudagen

Frigg

Vi hedrar offren för våldet!

Då det är långfredag, en dag som förknippas med kristet lidande passar Ideella Kulturföreningen på att tända ett ljus för alla som anklagats för häxeri och liknade företeelser av de kristna. Oavsett om de som anklagats och dömts för häxeri var oskyldiga och utpekats av en kristen pöbel eller om det var kvinnor och män som satt inne med förkristen kunskap om religion och folksed. En riktig häxa, om det nu finns sådana har vår hedniska sympati. En häxa som har dödats av de kristna har vår hedniska sympati!

Vi sänder alla häxor och trollkarlar som dömts och dödats av de kristna en tanke! Vi tänder ett ljus till deras minne och ära. Låt inte elden bli en symbol för kristet hat utan för hednisk styrka och värme!

Ideella Kulturföreningen tänder ett ljus till offrens minne! Vi hedrar offren för våldet!

ljus

Om bjäror, vaffergeter och tranor

Om Bjäror, vaffergeter och tranor

Bjära

I dagens samhälle är det kanske lite svårt att tänka sig att mjölk och andra mejeriprodukter förr var hårdvaluta! Men så var det och fram till 1900 talets början var mjölk och ost inte någon självklarhet på matbordet för mången redig svensk man och svensk kvinna. Att det då förekom skyddsmagi så att onda krafter inte skulle förstöra boskap eller mjölken är föga förvånande. Tron att folk med onda avsikter kunde försöka stjäla mjölk uppstod. Medeltida kyrkmålningar visar harar som spyr upp mjölk och jävlar och häxor som kärnar smör. Dessa harar har kallats för många namn; mjölkhare, puke, trollkatt och några fler än så. Trollkatt passar ju annars bra, katten är ju ett djur som associeras med häxor. Puke är ett namn, eller rättare sagt ett noanamn på Satan själv! Annars är ordet bjära det vanligaste på dessa mjölktjuvar. Begreppet trollhare är vanligare i södra och mellersta Sverige, kanske för att det just är här det finns medeltida avbildningar?

Liknande väsen finns på andra ställe i Europa. Puuke, jämför svenska motsvarigheten puke, kallas en liknade varelse i Baltikum. Och den kanske kommer från Sverige? Många svenskar bodde ju i Estland innan kommunisterna på 1940-talet började bedriva sin etniska rensning.

På medeltiden avbildades i kyrkorna dessa djur som mer eller mindre vanliga harar. Men i folktron som upptecknades senare såg bjäran mest ut som ett nystan. Häxan som ville ha en bjära gjorde en sådan med garnändar, avbrända stickor av trä, dessa skulle vara brända i båda ändarna, samt några droppar av sitt eget blod. Åkallan av den onde har nog varit med i skapandet av denna varelse. Dessa bjäror såg ut som nystan eller något likande och hade nog inte mycket likhet med en vanlig hare. Några bevarade bjäror ska finnas på museum i Sverige.

I andra fall har de som tjuvmjölka med trolldom använt knivar som de satt i väggar och sedan låtit med trolldom mjölk komma rinnande från skaften. Vid många häxprocesser var just anklagelser om tjuvmjölkning vanligt förekommande.

Vafferget

Vaffergeten är nog en mycket bortglömd figur i våra dagar. I västra delen av vårt land roade man sig på sina håll med att någon gick runt utklädd som vafferget. Namnet syftar på ”vår fru” och denna get visade sig vid vårfrudagen. En fårskinnspäls med pälsen utåt var det som behövdes för att klä ut sig till denna get. Man kan nog förmoda att det liksom vid andra utklädningsupptåg såväl sjungs som tiggdes mat för att sedan de ungdomar, utklädningsseder brukar förknippas med ungdomen, skulle ställa till med ett litet kalas. Vill man vara lite etnologiskt lustig kan man säga att vaffergeten är en släkting till julbocken. Kanske finns bakom geten en tämligen beskedlig djävulsgestalt?

Tranor

Grus grus är det latinska namnet på vårens fågel nummer ett, tranan. Tranan är en fågel som symboliserar våren ankomst och den skulle enligt folktron ske vid vårfrudagen, 25 mars. ”Tranan bär ljus i säng” låter ett gammalt talesätt. Nu slutade man använda ljus inomhus på kvällen. Folk klädde ut sig till tranor och tranorna gav barnen gåvor. Barn och för all del en och annan vuxen ritade tranbrev som de skickade till folk, ofta dagen innan vårfrudagen. Transpringning förekom och gör väl kanske det på sina håll ännu den 25 mars? Att springa barfota denna dag skulle vara bra för jordbruket, men också för att stärka fötterna. För många av våra förfäder var det lyx att ha skor året om och nu brukar det ofta vara så varmt att man kan börja gå barfota.

Mycket med transederna är nu bortglömda, men förfasas icke, traditionen med att åka och beskåda tranor och då främst vid Hornborgarsjön i Västergötland är stark och kan sägas vara en moderniserad form av transederna. Passande nog att det sker i Västergötland då många av sederna med tranor är från syd och mellersta delen av Sverige. I Skåne sa man eller sjung man:

Tredje torsdagen i Tor
träder tranan på Skånes jor,
Merafton, pigor och drängar
gån i dagsljus i era sängar

Tor är här det gamla namnet på mars månad, torsmånaden.

Kanske är det dags att väcka liv i transederna?

Tjuvmjölkning

Tjuvmjölkning pågår. En bjära syns bakom häxan. Och kolla svansen på Satan!

trana

Trana. Denna fågel är helt och hållet en positiv varelse för oss svenskar, denna vackra vårens budbärare!

Katten är Djävulens symbol!

Katten är Djävulens symbol. De kristna har varit ganska elaka mot katter genom åren. Svarta katter har väl varit mest hatade. Riktigt varför kattstackaren blivit symbol för det ondaste onda är väl inte alltid lätt att förstå, men en teori så god som någon är denna. I det gamla Egypten var katterna heliga djur. Egypterna insåg att katten är ett väldigt bra djur, den kräver inte mycket skötsel men den tar gärna djur som råttor och andra gnagare som äter upp spannmål och andra livsmedel. Egypterna hade även en kattgudinna Bast eller Bastet. Detta kunde väl inte monoteisterna tåla. Heliga djur finns ju inte i öknen, däremot så har grisar ansetts orena. Mycket kattplågeri har skett i länder där kristendomen varit enda tillåtna religionen. I folkkulturen har ofta häxor avbildats med katter i sällskap.

Katten är Djävulens symbol. För all del, är man född mus eller sork så är det skäl att tro detta. Men att stora starka korsfarare och härdbrännare ska vara rädda för misse? Vi asatroende, vi skrattar på oss!

Som hedervärda hedningars hederssak är det att vara snäll mot katter. Frejas vagn dras ju av dessa rara missar och det vore katastrof om vi är elaka mot katter. Katten har ju nio liv sägs det och nio är ju det heliga talet i vår tro som vi benämner asatro. Att vi som goda asatroende kan sända en vacker tanke till kattgudinnan i Egypten visar bara på god sed, inte forn sed.

Kattunge

Detta farliga djur är Djävulens symbol!

Bast egyptisk gudinna

Egyptisk gudinna.

Pekande finger

Var snäll mot katter! Anmäl kattplågare. Riskera inte din plats i Folkvagn bara för att du inte ingriper mot monoteistiska djurmisshandlare!

Adams skalle och korset Jesus korsfästes på

Adams skalle och korset Jesus korsfästes på

Vår vackra förening är ju okristen. Men i dessa dagar kan det ju vara på sin plats med en liten konsthistorisk artikel som handlar om kristendomen. Vi utgår från att våra ädla läsare av vår blogg har lite hum om kristendomen. Annars blir det svårt att följa med i handlingen. Det är det ju i och för sig ändå!

Den kristna myten säger att Gud kastade ut Adam och Eva från Edens lustgård. Men Adam hade med sig ett frö som han tagit med sig. Fröet lär han tagit från det träd den förbjudna frukten hängde på. Detta träd kallas kunskapens träd, en annan källa säger att fröet kommer från ett annat träd kallat livets träd. Nåväl, Adam planterade fröet som blev ett träd och han lät sig begravas vid den plats där trädet stod. Eva får man förmoda blev begrav där också. Platsen där graven var belägen kallades sedan för Golgata, skallens plats.

Tiden gick och kung Salomo som ju var en listig herre med bland annat demoner i sin tjänst fick kunskap om att trädet på Golgata kunde vara bra att ha i det tempel han ämnade bygga. Trädet fälldes. Drottningen av Sheba kom dock och lät förstå att detta träd var ett träd som skulle spela en viktig roll i framtiden så det blev inte så mycket av användandet av virket.

När sedan folkuppviglaren Jesus efter att ha bråkat med myndigheterna och slagit sönder en massa saker i Jerusalems tempel, verkar som alla monoteister har ett behov av att slå sönder saker, skulle dömas. Straffet blev döden genom Korsfästelse. Något kors fanns inte, det var ju slut på dem för tillfället, två andra bovar skulle ju dräpas på kors så man letade efter träd som skulle kunna användas till ett nytt kors. Virke hittades och det var ju förstås virke från det träd Adam en gång planterat. Detta skulle gjorts på den dag de kristna kallade skärtrosdagen. Förr menade mången troende svensk att ordet skär i skärtorsdagen kom från att de skärde och skar i trädet som blev till ett avrättningsredskap. När korset sedan restes hittades en skalle som ju förstås tillhört Adam. Andra versioner av denna skröna säger att Evas skalle också hittades och dessa huvuden fick ligga vid korset som en slags makaber påminnelse om att Golgata numera var en avrättningsplats.

Jesus spikades upp och blodet strömmade från såren. Nu kom ju en del av blodet på Adams skalle, och detta brukar avbildas i konsten. Det ska då tolkas symboliskt att Jesus dog för de synder som Adam och Eva begått. Det är mycket väsen för ett äpple i denna monoteistiska religion…

En fortsättning på myten är att Jesus som besökte dödsriket efter korsfästelsen tog med sig de dödas själar till himlen. De första som fick komma med var Eva och hennes make Adam. Efter som Adam och Eva var de första människorna så måste de rimligtvis levat i synd, ingen präst kunde ju vigt dem. Men det är bara en hednings funderingar och spetsfundigheter.

adams skalle 3

Graven vid Golgata. Skallen är redan med.

Andreas Pavias Icon of the Crucifixion, second half of 15th century egg tempera and gold on wood overall: 83.5 × 59 cm (32 7/8 × 23 1/4 in.) National Gallery, Alexandros Soutzos Museum, Athens

Korsfästelsen. Notera skallen.

Adams skalle 2

Detalj av föregående bild. Visst ser han glad ut Adam?

Adam skalle 3

Adam och Eva och resten av gänget kommer ut från dödsriket, eller kanske rättare helvetet.