Ordet påsk betyder ”prisa åskguden, stormguden och krigsguden!

Då de kristna tagit över hedniska traditioner och seder har hedningar rätt att ta över de kristnas.

Nu förklara Ideella Kulturföreningen att ordet påsk fått ny innebörd. Påsk är en förkortning av prisa åskguden, stormguden och krigsguden. Detta beroende på att våren är en tid som förknippas med segerblot, med vapensyning och förberedelser för stora projekt som våra fäders plundringståg mot kristna länder.

Detta påskord är mest tänkt som en komplement till andra begrepp. Det ska inte ersätta något annat hedniskt ord. Men för att inte hedningar ska få samvetskval för att de råkar använda ordet påsk så inför vi ett nytt sätt att använda det på. Glad påsk!

Tor 7

Åskguden Tor

Oden med spjut och korpar

Stormguden Oden

Tyr

Krigsguden Tyr

Völvor och häxor, Oden och Djävulen, Valhall och Blåkulla. En berättelse om hur asatron levde kvar i kristen folktro.

Völvor och häxor, Oden och Djävulen, Valhall och Blåkulla. En berättelse om hur asatron levde kvar i kristen folktro.

Gudar som inte dyrkas blir demoner säger ett talesätt. Det stämmer, alla gudamakter som funnits i områden som monoteisterna tagit över förvandlas till onda makter, Satans redskap och annat otrevligt. Samtidigt så erkänns dessa dock ha någon slags form av existens. Minnen av det gamla lever kvar, men det omarbetas i en negativ kontext. Det som var bra blir dåligt, det som var fint blir fult.

Troligen är tron på häxor och deras resa till Blåkulla ett minne, ett eko från en hednisk tid.

I hednisk tid fanns det så kallade völvor. Völvorna var en slags spåkvinnor men hade även andra funktioner. En av de viktigaste dikterna i äldre eddan heter just völvans spådom. Till sin hjälp hade völvorna stavar, völvestavar har hittas på flera håll i norden. Dessa stavar har säkerligen legat bakom tron på häxornas mer berömda kvastar. Troligen har det funnits förställning om att dessa völvor och en del andra personer kunnat låta sina själar lämna kroppen och att de gett sig ut på resor i andevälden. Kroppen har varit kvar, men själen har tagit sig ut i världsaltet och besökt gudarna.

Ordet häxa är fornhögtyskans ”hagezussa”. Troligen betyder häxa den som rider på gärdsgårdsstör. En stör är ju inte detsamma som en stav men ändå finns det en viss likhet. Stören är ju också ett redskap som skiljer två världar, det som ska stängas ute och det som ska stängas inne. På ett andligt sätt rider völvan på sin stav. Troligen har man inte trott att detta skett bokstavligt.

Valkyriorna är ju som alla hedningar vet ute och rider. Ofta rider de hem till sin herr som är ingen mindre än Oden. Ofta har valkyriorna med sig själar av stupad krigare. Häxor har anklagats för att ta med sig barn till Blåkulla. De kristna ogillade Oden. Denne gud som sysslar med trolldom och död var de rädda för. Minnet av Oden som far omkring med sina valkyrior levde kvar som Odens jakt. Då var det farligt för de kristna att vistas ute. Blåkulla kallas platsen där häxorna möter sin herre. Där är det fest. I Valhall festas det.

Det är alltså troligt att bakom den kristna tron på häxor och resor till Blåkulla finns berättelser om völvor och valkyrior som tar själar till Oden.

Völvestav

Stav som völva använt.

diser rider tre häxor på väg mot Blåkulla

Valkyrior och häxor rider med själar till sin herre. Oden eller Djävulen. Finns det ett samband?

Jesus lever!

Jesus lever smakar gott med nattvardsvin. För vegetarianer finns oblater som fullgott alternativ.

Jesus lever kostar 9.90 kg.

Extra pris  till och med första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Det är synd att inte äta upp han som dog för våra synders skull!

Snickarjävel

Snapsvisa för häxor!

Snapsvisa för häxor!

En snapsvisa i dessa tider är en form av kulturyttring eller hur?

Melodin är den som är till ”Hej tomtegubbar”. Denna underbara nubbesång heter ”Hej alla häxor”. Kom ihåg att snaps och kvastflygning är en lömsk kombination.

Hej Alla häxor

Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
En liten tid, vi flyger kring
Med mycket möda och mycket sving.
Hej alla häxor ta fram kvasten, vi ska till Blåkulla fara.