Asatro behövs!

De senaste dagarnas terrordåd från personer som bara tror på en gud har visat att det behövs ett alternativ till trångsynta religioner. Såväl kristna som muslimer kan och begår massmord i sin osynlige guds namn.
Ateism är inte ett vettigt alternativ till religion. Ett talande exempel är alla ateistiska kommunistdiktaturer som även de frossat i mord.

Så det är dags att verka för asatron. Vi erbjuder en odogmatisk naturreligion utan självutnämnda profeter och förment eviga sanningar. Vi behöver inte bränna eller stena någon. Vi har inga problem med jämlikhet och behöver inte begå grymheter mot djur. Vi erbjuder en tro som går att förena med såväl naturvetenskap som det som kallas den ”gyllene medelvägen”.

För mänsklighetens skull bli hedning du med!

Henrik Andersson

 

 

 

Internmöte i Skövde.

30 oktober höll Ideella Kulturföreningen ett internmöte i Skövde. På kvällen efter att en del saker diskuterats angående föreningen och bloggen ideell kulturkamps framtid besöktes en gravhög, i folkmun kallad kärlekskullen. Denna kulle är en grav från yngre järnåldern som dessvärre förstörts av de kristna. En väg har dragit genom kullen på 1800-talet som går upp mot en kyrkogård. Då det var alvablotstider så hälls en liten ceremoni vid kärlekskullen.

Tankar om islam och islamister

Vi kallar alla som är anhängare av kristendomen för kristna. Vi kallar alla som tror på judendomen för judar. Vi kallar alla som bekänner sig till buddismen för buddister. Men vi kallar inte alla som tror på islam för islamister! Om religionens namn är islam då borde alla som tror på denna religion kallas för just islamister. Vi kallar inte alla kristna för jesuiter.

Tycker ni inte ärade läsekrets att det vore konsekvent att kalla alla Muhammeds anhängare för ett och samma namn? Vore det inte lika bra att kalla dem alla för islamister?

Om nu någon invänder och säger att islamist är beteckningen på en radikal form av politisk islam så kan motargumentet vara att alla monoteistiska religioner från mellanöstern är radikala och rent av extrema. Ingen av de tre religionerna judendom, kristendom eller islam är något annat än radikala och extrema. De tror endast på en gud och att det endast finns en sann väg att gå. Om många av dessa monoteister anser att de har rätt att tvinga folk att gå denna väg. Tolerans och monoteism är oförenligt. Så därför är det inte helt fel att kalla alla som tror på islam för islamister!

Vi föraktar islam!

Religionsfrihet måste betyda frihet från religion. Frihet att slippa bli dödad av en fanatisk muslim som tror på en osynlig gud och en kamelförsäljare  till profet. Religionsfrihet måste innebära frihet från böneutropare och grym slakt av djur. Frihet från islam är viktigare än muslimers frihet till att utöva sin tro.

För att visa vårt förakt för en skitreligion väljer vi i IKF att visa de så kallade Muhammedteckningarna. Vi föraktar alla öken religioner med osynliga gudar. Men idag är det Muhammeds lära vi föraktar mest!

Tron på bara en gud leder till enfald som leder till inskränkthet som leder till våld mot oskyldiga. Till alla muslimer säger vi bara en sak, lägg ner skiten!

Teckningar av Muhammed

Evolutionsmuseet hedrades med ett besök!

Entre

Evolutionsmuseet Uppsalas naturhistoriska museum besöktes av två av IKFs medlemmar 17/10. Den zoologiska avdelningen var stängd men inte den paleontologiska. Denna avdelning verkar vara den mest populära hos de yngre, kanske för att alla barns favorit Tyrannosaurus Rex går att besöka där. Det var en intressant avdelning med både fossiler från dinosaurer, och andra djur men också mycket om mineraler och en del om människans utveckling.

Det säger väl sig självt att vi hedningar tror på evolutionen. Vi har inga förement heliga böcker där man måste tro på allt som står där till punkt och pricka. Hotet mot vetenskapen kommer från det monoteistiska hållet.

http://www.evolutionsmuseet.uu.se

ÖdlaT REX

Fira Mårten!

FIRA MÅRTEN!

Ideella Kulturföreningen hoppas att alla dess medlemmar och läsare av bloggen ideell kulturkamp firar eller kommer att fira Mårten. Ha en trevlig Mårtensafton alla goda och glada medmäniskor. Säg gäss till livet.

Fira Mårten

Text: Okänd.

Mel: Rövarna i Kamomilla stad.

I.

Nu ska vi fira Mårten här, för det vi nu vill skåla

och ni som inte sjunga kan – ja, ni får gärna skråla.

På denna våran gåsafest

ju vinet passar allra bäst.

Så drick nu så mycket som ni bara vill

– och i morgon drick vatten med Treo till!

II.

Ja, höj nu alla glasen här för nu så ska vi skåla,

för Gåsen vänd det botten upp,

säg varför ska ni snåla

För vinet gör en go´o´ gla´

och det är ju som vi vill va´.

Så drick nu så mycket som ni bara vill

– och i morgon drick vatten med Treo till!

Gäss