Ungern och Loke

Allt är inte dåligt här i världen. Ungen visar framfötterna och har en bra syn på könsroller. Asatron sägs ju vara en naturreligion och in naturen finns bara två kön samt sexualdriften är till för reproduktion. Högsta formen av kärlek är ju att låta sin art leva vidare och inte att två personer har det som en slags bekräftelse att de tycker om varandra.

Loke leker med och experimenterar med könsroller. Han är gudarnas fiende och avlider vid ragnarök för att aldrig mer återkomma!

Ungern landet som visar sig ha sunda normer och bra ideal.

Loke utmanade könsroller och straffas intill tidens ände…