Skratt och hån är våra vapen!

Om du är tolerant mot en sjukdom riskerar du att bli sjuk. Är du tolerant mot en religion som inte respekterar dig då är du dum. Asatron har gudamakter för visdom och kunskap men ingen gud för dumhet. Loke kan ju måhända passa in som en slags högre makt för dumbommar och tokar.

Så vi fortsätter att skriva nedrigt om judendomen, kristendom och islam. Folk som sysslar med ateism och sekulär humanism ska också de få sig ett tjuvnyp. De sistnämnda anser att religion i den mån den ska tolereras ska vara en privat sak. Men vänd på steken. Kan inte deras livsåskådning istället vara någons privata åsikt och inte ta plats i samhällsdebatten?

Vi för vår kamp med ord och bild. Ord sårar oftast bättre än sparkar och slag. Varför söla ner sina händer som en simpel terrorist när man kan använda skratt och hån?

Bilder som dessa är bästa vapnet mot islamister!
Inga krig men väl vass och syrlig satir biter på de som tror på denne filur.
Roligt då, roligt nu.
Med glada skratt och bus, gör vi med monoteismen rent hus!

Ta avstånd från extremkristna AFS!

 ”Oavsett om man är troende kristen eller inte, är kyrkan som institution en omistlig del av Sveriges historia och framtid.” Citatet kommer från Alternativ för Sverige. Vi har skrivit förut om detta parti och vi gör det igen. Ta avstånd från detta parti som hyllar bastarden Jesus och som tror på en osynlig gud.

Detta eviga fjäskande för Israel!

En amerikansk man som dömts för att ha spionerat på sitt hemland å Israels vägnar släpps helt fri – så att han kan flytta till Israel.

Jonathan Pollard greps 1985 och dömdes till livstids fängelse för spioneri, i ett fall som kom att anstränga relationerna mellan annars nära allierade USA och Israel. I Israel hyllades han som en hjälte och landet gav honom medborgarskap.

2015 frigavs Pollard villkorligt och han har sedan dess levt med fotboja, flera restriktioner och tvingats stanna i USA.

Myndigheterna har nu tittat närmare på 66-åringens fall och USA:s justitiedepartement meddelar att det inte finns någonting som tyder på att han kommer att bryta mot lagen igen.

Pollard arbetade som underrättelseanalytiker inom den amerikanska flottan när han kontaktade Israel och började dela med sig av topphemligheter mot pengar. Informationen användes bland annat i planeringen av en israelisk attack mot palestiniernas paraplyorganisation PLO:s högkvarter i tunisiska Tunis 1985, där omkring 60 människor dödades.

USA:s underrättelseväsen har tidigare motsatt sig alla strafflindringar för spionen. 1998 rapporterade The New York Times att den dåvarande CIA-chefen hotade att säga upp sig om USA på något vis blandade in Pollard-ärendet i de då pågående fredssamtalen i Mellanösternkonflikten.

Detta meddelande från TT kommenterar IKF följande: Det är alltid ett evigt fjäskande för det oheliga landet Israel. En konstruerad stat som endast plågat det Palestinas folk sedan 1948. Israel är monoteismen när den är som värst.

Ner med sionismen!

Vänd inte andra kinden till!

Är fly förbannad! Någon värdelös idiot har slått sönder min bils bakruta. När jag sedan efter mycket om och män fick tala med en polis i telefon så tyckte denne att jag borde ta upp glassplittret.

Men jag vägrade. Jag är inte kristen och vänder inte andra kinden till. Skamligt att den kristna värdegrunden påverkar polisens agerande.

Hedningar när folk bråkar med er bete er inte som kristna. Man ska inte lägga över skulden eller ansvaret på den som utsatts för brott. Vare sig det handlar om en trasig ruta eller misshandel eller våldtäkt. I sistnämnda fall har ju många offer fått höra att det är deras fel genom åren.

”Gör det ont, säg att det gör ont”, står det i Eddan.

Må Hel ta gärningsmannen!

Henrik Andersson

Loke och Eir

Gudarna är med oss. Sjukdomarna är emot oss. Sistnämnda är inte gudarnas sätt att straffa utan en beklaglig skuggsida av världen. Priset för liv är död. Liv kan inte finns och döden inte är med. Sjukdomar dödar men vi har till vår hjälp läkekonsten som har sin egen gudinna.

Eir försöker hjälpa och lindra. Men lyckas hon inte så får man trösta sig med att man inte är monoteist. Vi asatroende har ju inte något helvete där vi ska plågas i evighet.

Stå på er hedningar. Vi vinner. Viruset kan åka hem till den plats den kommer ifrån, nämligen Lokes ändtarm. Han är fängslad, men han kan ännu göra skada denne Loke. Men Eir hjälper oss segra!

Eir vår vän.
Loke vår fiende

Mandom, mod och morske män

Mandom, mod och morske män

Orsa-Marsch.

Mandom, mod och morske män
Finns i gamla Sverge än,
Kraft i arm och kraft i barm,
Ungdomsvarm i bardalarm.
Ögon blå,
Då och då
Le i blomsterdalar där!
Nord, du jordens jättelem,
Nord, du milda hjertans hem!

Toner än från forna dar
Ljuda der i skog och dal,
Vilda som en storm på haf,
Milda som en suck på graf.
Lyssna då,
Vänner, på
Hemländsk, hundraårig sång!
Lyssnen, älsken, lären den,
Sjungen, sjung den sjelfva se’n!

(Richard Dybeck)

Internationella mansdagen!

Internationella mansdagen firas årligen den 19 november sedan 1999. Dagen avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder. I Sverige ses dagen av många som en motsvarighet till den internationella kvinnodagen.

Internationella mansdagen firas enligt australiska ”International Men’s Day” på flera håll i Oceanien (i Australien och Nya Zeeland), Nordamerika (i Kanada och USA), Centralamerika (i Haiti, Jamaica och Trinidad och Tobago) , Afrika (i Ghana, Guyana och Sydafrika), Asien (i Indien, Kina och Singapore) och Europa (i Georgien, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Ungern).

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:

  • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
  • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
  • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
  • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.

IKF uppmärksammar dagen! Må alla våra gudar, det vill säga de manliga gudamakterna vara med er, ni hedniska män!