Poem: Thor

Thor                     

Thousand of giants he slayed
Hundreds of armies against him fade
Obscured and huge his blood stained hammer
Rise he will, alongside the gold banner

(Shivos)

Må Eir vara med er sommaren 2019

Eir sitting smiling

Må Eir läkekonstens asynja vara med er i sommar alla hedningar. Sol och bad javisst men man kan råka ut för skador och sjukdomar under ledigheten. Tänk efter innan ni ger er ut på äventyr i naturen eller reser bort. Och tänk på en sak. En riktig hedning lämnar inte en medmänniska i nöd. Ser ni någon som skadat sig eller blivit sjuk eller håller på att drunkna ingrip.

Källdrickningens dag

Trefaldighet har varit den tid då man i bondesamhället drack ur källor helst då så kallade offerkällor som hade norrinnande vatten. Källdrickningen har hedniskt ursprung så i god hedniserisk anda kan vi hdningar gott ge oss ut och dricka i källor denna dag. Sänd en tanke till källans rådare om ni gör detta.