Källdrickningens dag

Trefaldighet har varit den tid då man i bondesamhället drack ur källor helst då så kallade offerkällor som hade norrinnande vatten. Källdrickningen har hedniskt ursprung så i god hedniserisk anda kan vi hdningar gott ge oss ut och dricka i källor denna dag. Sänd en tanke till källans rådare om ni gör detta.

 

Alla hedningar måste protestera!

Vi har inte korsfästs barn, vi har inte våldtagit barn och vi har inga planer på att göra barn illa. Ändå funderar makthavarna att förbjuda runor som är viktiga för asatron som religion.

Vi dödar inte människor i terrorattacker, vi hotar inte människor som har annan syn på världen än vad vi har. Ändå funderar makthavarna att förbjuda runor som är viktiga för asatron som religion.

Protestera mot runförbudet alla hedningar och asatroende!

Tyrs runa snart förbjuden bara för att makthavarna haft en integrationspolitik som varit naiv…

Det är vi asatroende som får betala priset för ett politiskt misslyckande. De flesta politiker är monoteister och de har utnämnt oss hedningar till syndabock!

Waaaall brunnits ner!

Lars Vilks konstverks Waaaall har brändes ner natten till den 11 juni. Den var beläggen utanför Kumla i Närke. Den uppfördes 1998 vt. Vilks har dock genom åren retat gallfeber på muslimska fundamentalister och terrorister och vi kan nog misstänka att detta pack ligger bakom. Ideella Kulturföreningen tar avstånd från detta angrepp på kulturen!

(Vi diskuterar bara med de som delar vård värdegrund.)