En insändare till Hela Gotland: Inte ett seriöst parti

En insändare till Hela Gotland: Inte ett seriöst part

Feministiskt Initiativs tidigare partiledare Victoria Kawesa döms för upphovsrättsbrott. Den före Fi-ledaren döms att betala 15 000 kronor i böter samt 6 000 kronor i skadestånd till den andra doktoranden.
Samma parti kunde inte åka till den så kallade Almedalsveckan på Gotland för att ett part som de inte sympatiserade med, (finns det något parti Fi sympatiserar med?) hade åkt till ön. Men i en demokrati så är dialog mellan olika ideologiska fraktioner en del av arbetet. Men oviljan att kunna argumentera för sin sak samt oärligheten som Kawesa sysslade med visar att Feministiskt initiativ inte är en seriös aktör inom svensk politik.
Detta rosaskimrande missnöjesparti borde ingen rösta på i valet 2018. Säg finito till fi inför nästa års riksdagsval!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Hela Gotlands hemsida 2017-12-27 http://www.helagotland.se

En insändare i Skaraborgsbygden: Inte ett seriöst part

En insändare i Skaraborgsbygden: Inte ett seriöst part

Feministiskt Initiativs tidigare partiledare Victoria Kawesa döms för upphovsrättsbrott. Den före Fi-ledaren döms att betala 15 000 kronor i böter samt 6 000 kronor i skadestånd till den andra doktoranden.
Samma parti kunde inte åka till den så kallade Almedalsveckan på Gotland för att ett part som de inte sympatiserade med, (finns det något parti Fi sympatiserar med?) hade åkt till ön. Men i en demokrati så är dialog mellan olika ideologiska fraktioner en del av arbetet. Men oviljan att kunna argumentera för sin sak samt oärligheten som Kawesa sysslade med visar att Feministiskt initiativ inte är en seriös aktör inom svensk politik.
Detta rosaskimrande missnöjesparti borde ingen rösta på i valet 2018. Säg finito till fi inför nästa års riksdagsval!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2017-12-28. http://www.skaraborgsbygden.se

Gästkrönika

Då vi alla, förutom vår nedärvda personlighet påverkas av vår miljö är det viktigt för oss att veta att den tidiga präglingen påverkar den egna synen på saker och ting livet ut.

Konrad Lorenz bevisade med sitt präglingsförsök på bland annat gäss, att det första kycklingen ser efter att ha lämnat ägget, uppfattas som ”Mamma”. Detta kan vara vilka djur eller saker som helst. Till exempel en skokartong. Dra man sedan denne skokartong framför näsan på kycklingen kommer den att följa kartongen som sin mor.

Samma gäller oss människor. Beroende på vilken ”kartong” man sätter framför vår näsa, så kommer vi att följa…

Jesuiterna menar: Ge oss pojken tills han är sju och vi levererar mannen!

RELIGION

I Norden, matriarkatets vagga, dyrkades den stora Modern (Magna Marta). Detta inträffade under megalitikertiden. Samma folk som byggde Stone Henge, New Grange, Carnac, Ales stenar o s v. Megalitikerna – Cro Magnon – låg till grunden av pyramidbyggen tusen år senare!

Nu är det så att Nordens Matriarkat inte kan jämföras med det Semitiska Matriarkatet hos Tuaregerna i Hoggarmassivet i södra Algeriet. Tuaregerna har omvänt patriarkatet till matriarkat. Vilket innebär att det är kvinnorna som är obeslöjade och männen däremot är beslöjade. Man får aldrig se männens ansikte. När de dricker sin ”tjai” lyfter de bara ansiktsslöjan lite och sörplar in sitt te. Det är också de obeslöjade kvinnorna, oftast tatuerade i ansiktet, som bestämmer vem sönerna skall gifta sig med.

Det Nordiska matriarkatet har en hel annan struktur. Man skull egentligen kalla det Mapatriarkat eller Pamatriarkat, därför att könen var likställda. I ingen kultur än den indogermanska har kvinnorna haft en så hög ställning.

Vi behåller de enkla termer, Matriarkat och Patriarkat för att inte komplicera det hela. Man bör dock hålla i minnet att det finns en stor skillnad mellan den indogermanska och den semitiska mentaliteten.

Det nordiska matriarkatet (Vaner) ersattes så småningom av de hemvändande asiatiska patriarkerna (Aser).

Från början flyttade dessa Aser med matriarkatets modergudinna österut någonstans norr om Svarta Havet för att fly de sämre klimatförhållandena i Norr. Där träffade de på de krigiska patriarkaliska steppfolken och kunde endast överleva genom anpassning.

När klimatet åter blev gynnsam i Norden återvände dessa patriarkala Aser.

800 e. Kr. fullbordades övertaget av det forna hemlandet, genom de såkallade ”frieriresorna”.

Vikinga tiden börjar som bekant just år 800.

På ön Kreta kunde de från Norden inflyttade matriarker, tack sitt skyddade läge, överleva som sist under antiken. (Europa och tjuren – Ariadne o s v). Carl Milles ”Europa och tjuren” bör ses i Halmstad!

Lycurgos, Spartas grundare blev mäktigt influerad av matriarkatet på Kreta. Senare I Sparta hade kvinnorna samma rättigheter som männen, trots att Sparta var en totalitär stat. Till motsatsen av Aten där man hade demokrati, men där kvinnorna inte fick rösta!

Thera vulkanens utbrott (Santorini) gjorde slut på den minoiska kulturen på Kreta och resten av Medelshavskulturen -1600-talet f. Kr. Som bekant försvann samtidigt lineär A och B skrift.

Tjuren är en matriarkalisk symbol. Se Kimbrerna.

För att få en bättre överblick, kan man dela in religionen i två huvudriktningar:

SKOGSRELIGIONER och ÖKENRELIGIONER

Val av riktning kommer att avgöras hur din egen själ (folksjälen – Herder) reagerar.

Om du är frihetsälskande (Friheten kräver ansvar!) eller slavsinnad och trivs med sekterism.

1. Bygger på mysticism. 1. Bygger på materialism.

Mystik skapar hjältar Villkoret skapar köpmän

Nöden känner ingen lag!

Bibeln = En historiebok!*

2. Här råder det cykliska tänkandet 2. Här råder det linjära

tänkandet.

Det finns ingen början och inget slut Allt har en början och ett slut.

det har alltid funnits. Skrämselpropaganda med

Harmageddon och djävulen.

3. Präglas av tolerans! 3. Intolerans

Polyteismen Monoteismen (Du skall icke

hava någon annan Gud jämte

mig!)

4. Livsbejakande! 4. Askes! (Jämmerdalen!)

(Se Symeon Styliten!)

Hedendomen genomsyras av otaliga fester

Som var okända inom den tidiga kristendomen.

5. Varje hus är en kyrka 5. Kyrkan är en central

samlingspunkt, klockorna

befaller de trogna till samling

(hjärntvättning?)

6. Hela jorden är helig. 6. Bibelcitat: Du skall underkasta

dig jorden… djuren finns för

att nyttjas…

Djur behandlas med vördnad. (ladugården

byggdes intill längan!)

Se Arlas Elin Rydström som ett perfekt exempel!

En källa kan vara helig, man dricker vattnet En svart meteorit (Kaban)

andaktsfull. kysses under ”hadjen” i

Mekka…

7. Det cykliska tänkandet bevarar naturen 7. Bibelcitatet ”Efter oss synda-

för kommande generationer. (Djurreservat, floden”. 1 Mosebok kap 6-8.

Parker o s v )

8. Man har en vänskaplig relation till sin 8. Total underkastelse. På knä

älsklings Gud. Ståendes möter man honom ber man om nåd…

eller henne…

9. Solen är en helande symbol (Norden) 9. Solen är en straffande symbol

(Afrika)

Korset är en solens symbol. De första kristna hade en fisk

som symbol

(Petrus – sjön Genezaret i

Galiläa!)

10. ”Seden” är hedningens ledstjärna 10. Den semitiska ” synden”

Synden är ett okänd begrepp… driver människor till bot.

(se syndabocken!)

11. Hedendomen är aristokratiskt 11. Kristendomen skapades

under en kaotisk tid i

Mellersta Östens

Smältdegel, många av

dem var slaver…

12. Sista spår av matriarkatet har vi 12. Araber såsom patriarker

genom att skriva från vänster (den kvinnliga skriver från höger till

sidan) till höger. Likaså stiger vi upp på hästen vänster, liksom stiger upp

från vänster. På hästen från höger.

13. Hedendomen skapar ”hjältar” 13. Kristendomen skapar

”martyrer”

· När vi fick historieboken ”Bibeln” blev vi som vanligt lurade. Gamla Testamente är egentligen den ”nye” boken medan Nya testamentet är kronologiskt sätt den ”äldre” boken som skrevs år ~200 e. Kr. på grekiska av fyra greker med namn Lukas, Andreas, Mathias och Johannes.

· Munkarna i sina kloster på 1200-talet förfalskade mycket på latin i den såkallade heliga skriften.

· Dessa evangelier motsäger varandra, speciellt Johannes som överhuvudtaget lämnar ut ”bergspredikan”, ”tvagningen” och ”det sista målet”.

· Juden Paulus (Saulus) införde sin patriarkaliska syn genom citatet: ”Kvinnan skall tiga i församlingen”.( Mulier taceat in ecclesia)

När Martin Luther översatte det Gamla Testamentet (som skrevs färdigt år 1100 i Toledos rabbiner skola!) från hebreiskan till tyskan, blev han mäktigt imponerad.

Detta måste vara Guds ord! Utbrast han – alla profetior från det han ansåg det gamla Testamentet stämde överrens med det nya Testamentet !

Snorre Sturlasson skrev Eddan (Hjältesagorna) med sina kristna glasögon. Därmed bröts den mystiska magin. Druiderna överförde endast muntligt sin kunskap till sina lärlingar!

Alexander Norman Voegelen info@nv-safaris.se

Bilder av Mithra

Den persiske frälsaren som kom till Rom och inspirerade germanerna och deras tro på Oden har många konstnärer avbildat. Mithras var den främste konkurrenten till kristendomen och vi i IKF gör vad vi kan för att folk ska uppmärksamma Mithra. Mithras födelsedag är den 25 december. Korpen är såväl Oden som Mithras djur och båda förknippas med krig, kunskap och lovar sina anhängare evigt liv i tillvaron efter döden. Hell Mithra!