Svenska dikter del XV På månen som en hund skäller oppå

Svenska dikter del XV På månen som en hund skäller oppå

Georg Stiernhielm föddes i Dalarna 1598. Han tillhörde frälset och var vad man sa en lärd man, studerade i Västerås och Uppsala, skadade handen svårt i en duell. Blev ämbetsman och avled 1672. Stiernhielm har kallats den svenska skaldekonstens fader. Han mest kända verk är Herkules en idag så gott som bortglömd litterärt verk om handlar om man ska leva ett dygdigt liv i ära eller ett i lättja. Men här kommer en liten dikt som kanske håller ännu?

På månen som en hund skäller oppå

Månan i tysthet går sin gång och aktar ej hundglafs.

Så gör en lastlös man som ärliga lever i stillo:

Ler åt gabbarglänts och klaffertunga föraktar.