Svensk dikt del IV En morgondröm

Svensk dikt del IV En morgondröm

Gustaf Fröding skrev dikten ”En morgondröm” som gavs ut i hans diktsamling ”Stänk och flikar” förläggaren Bonnier ville ta bort den då den utmanade samhällets kristna värdenorm. Fröding vill inte gå med på sådan censur. Den censuren är nog snusigare än vad dikten är. Men boken anmäldes och det blir rättsligt efterspel. Frödings dikt frikändes men författaren tog skada psykiskt. Än idag finns det idioter som vill tysta det vackra fria ordet.

Gustaf Fröding föddes i Värmland 1860. Dog på hospital i Stockholm 1911. Debuterade 1891 med Guittar och dragharmonika. Fröding är begrav på Gamla kyrkogården i Uppsala.

En morgondröm

I

Jag sov och jag drömde
om Ariens land,
där solguden tömde
med givmild hand
kring allt överallt i en lycklig ängd,
som sedan vulkaniskt vart bränd och sprängd,
sitt liv, sina håvors mängd.

Jag drömde om aplar i mäktiga hag
kring urskogens väldiga vattendrag,
om körsbärsdungar och vinbärssnår
kring floden, som enslig i dälden går,
om vete, som självsått ur jorden stiger
i ödemarksdalen, där allting tiger,
om humle, som klänger och slingrar sig fram
i skogens tystnad från stam till stam.

Och ängar sig breda
kring bäckars fall,
där herdarna leda
sin hjord i vall,
när kvällen sin dagg över landet strör,
vid lidren med byttor till mjölk och smör
stå väntande hustrur och mör.

Och mannen är stark och kvinnan vek
och ungdomen yster och vig i lek,
ett naket folk, för stolt för ok,
för rent för dräkternas skökodok.
Men skymtar det stundom bland flickornas flockar
ett mångfärgat kläde om höfter och lockar,
det är för att göra sig särskilt grann
och vacker och kär för en älskad man.

Vid viken, vid kröken,
som älven slår,
den stigande röken
ur tjällen går,
där syssla i ro med de yngsta små,
som lipa och le, där de tulta och gå,
de gamle, de silvergrå.

Men högt på en klippa i frihet och ljus
och högt över töcknen är konungens hus,
på vidden och branterna runtomkring
vid midsommartid hålles folkets ting,
och konungen dömer från domarestolen
och tänker för folket och talar med solen,
och solen sår ned sina gudomssvar
om allt som skall bliva och är och var.

II

Där strövar i skogen en fri ung man
och ingen är fri ung man som han,
hans blod är en störtsjö i vårstormstider,
hans trots önskar strider
och allt vill han fresta och allt han kan.
Den säkraste brottarn och måttarn
han prövar med näven och lansen
och kysser, när rast är i dansen,
de vackraste flickorna fritt
i vredgade friares mitt.

Jag såg i min dröm, hur hans gång var glad,
hur allt, när han strövade muntert åstad,
bar skick av en fri ung man,
hur hemlighetsfullt det om läpparne log,
som visste han nog
att gudarnas ättling
och älskling och like var han.

Han strövar med glättiga fjät framåt
på skogens vilda stråt,
han stannar och ler åt små kryp,
som måtta åt tån med ett nyp,
han gäckas med gökar, han retas med trastar,
han följer för ro skull ett spår,
på hällen han vilar, vid tjärnet han rastar
att se på en fisk som slår,
han faller på knä invid randen
och ligger och dricker ur handen.

Jag såg i min dröm, hur hans blick blev klar
av glädje åt bilden, som vattnet bar,
den visade gudarnas ättling,
hur manvuxet vacker han var.

III

Fina fötter, nätta små,
kliva långt och slugt på tå,
än de skynda, än de väja,
knätt och kny, för ljud och speja,
om ej någon hörde små
fina, nätta fötter gå.

Kny och knätt, nu le och lura
glada ögon bak en stam,
och en flickas axlar kura
sig ihop som rädda lamm
och försiktigt förtänksam
smyger hon sig fram.

IV

Och med ett som en vind
stryker flickans arm över jägarens kind
och har täckt honom ögonen till,
och hon ler åt sin fånge, haha och hihi,
han kan inte bli fri,
han må sträva så mycket han vill.

”Stackars Dum och Egenkär
där,
kan du gissa vem det här
är?”

Och hon kniper och drar
och hon rycker och slår för att frampressa svar
och att skrämma den älskade rädd,
och hon plågar och pinar hans rygg med sitt ben,
men den pinan är len
som ett smek på en kärleksbädd.

Blint han kämpar att bli lös,
trevar, gissar: ”Nyp och Klös
är ditt namn och Udd och Sticka,
Riv och Ryck och – släpp mig, flicka!”

Och med ett med ett skratt
blev han fri, sprang han upp, fick han flickan fatt
och han drog henne tätt
mot sin mun för att kyssa sig munnen mätt,
och hon klängde sig fast,
och hon snyftade till och i gråt hon brast,
och hon sökte hans blick,
och en glimt av hans innersta själ hon fick.

Och som knoppen av Ariens ros en vår
sina skylande blad från pistillerna slår
inför sol, inför vindar och frön
låg hon naket och utslaget skön
och med vittskilda knän och med skälvande sköte
var den älskades åtrå i möte.

V

Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, hon blev han,
ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man
trängde in i henne.

Och med huvudet bakåt i kyssande böjt
och med skötet mot famnaren höjt
drack hon livets och kärlekens yppersta drick
i var störtvåg, hon fick
av hans livseldsaft,
i var gnista, som gick
av hans kraft.

Och som samma andedrag,
samma puls och hjärteslag
själ vid själ i samma kropp
sammanhöll,
steg och föll
rytmens ned och opp,
mot och in och från,
tills med ens en stråle sköt
ur hans liv och livsvarmt göt
faderkraft i moderfröt
och som två förenta floder
ström av fader, ström av moder
blevo ett i son.

VI

Och som hjärtblad i en blomsterskida,
heltförenta nyss, när skidan brast,
än vid sömnen hålla troget fast,
höft vid höft och sida invid sida,
syskonkärligt lågo hon och han
ännu flämtande och ännu röda
av sin kärleks första bråda möda
tätt med armen knuten om varann.

Men med ljuset, som i rymden flammar
av den evigtklara lyckans rike,
kom lycksalighet som sändebud,
milt välsignande från ljusets gud
likt en solglimt mellan skogens stammar
över gudens sons och dotters like,
mänskosonen och hans brud.

 

Frej är tillbaka!

Eriksdagen den 18/5 är som alla vet dagen då Erik den helige firades. Erikskulten hade då Sverige blev kristet ersatt Frejskulten. Lagom till Eriksdagen kom en Frejstatyet som IKF köpt in. Än leva gamla gudar! Hell Frej!

Frej Abaxion

Svenska dikter del III Värdshuset

Svenska dikter del III Värdshuset

Erik Axel Karlfeldt utgav dikten ”Värdshuset” eller om man så vill ”Dala-Rokoko” i sin diktsamling Flora och Pomona. 1864 föddes i södra Dalarna Erik Axel Karlfeldt. Föräldrarna var bönder. Sonen ansågs vara studiebegåvning och fick börja vid läroverk. Debuterade med Vildmarks och kärleksvisor 1895. Den blev inte någon omedelbar succé. Andra diktsamlingen kom 1898 under namnet Fridolins visor och andra dikter. Nu blev det bättre framgång och 1904 invaldes Karlfeldt i svenska akademin. Han blev slutligen dess ständige sekreterare. Postumt tilldelades han nobelpriset 1931, han hade nämligen avlidit på våren detta år. Det finns nog inte någon som diktat om svensk sommar och svenska blommor med samma inlevelse som Erik Axel Karlfeldt.

Värdshuset

Dal-rokoko

Säg, främling, varför häver du det rungande böl?
Vad fattas dig, vad kräver du? »Bespisning och öl.«

Då är du på behaglig ort och må ej smäkta mer.
Du ser den humlekrönta port till nöjets högkvarter.

Här bor den store konungen av tunnor och fat,
som blandar starkt med honungen och reder allsköns mat.

Här fjällas lax, här flänges ål, den feta hönan fläks
vid marmorbrunnens klara skål, där draken evigt kräks.

Här står den täcka oxellund, vars bär ge öl och mäsk.
Därav blir mänskan glad och sund och gott blir djurens fläsk.

Här växa måra, tusengren och mången ljuvlig ört
som gör den skarpa finkeln len och kryddar vin och vört.

Här blomma kumminhagarna till älsklig likör
och malört, god för magarna, sin beska ånga strör.

En pigosvärm far av och till i lövsal och kök
och sprider doft av vårlig dill, spenat och purjolök.

Och bien komma surrande på honungsludna ben,
och det är sång och hurrande kring stånkorna av en.

Hur friskt att njuta bland viol den sura vårsallat
och lyfta mot en pingstblank sol det pura distillat!

Här hoppar adelsmannen av sitt trevliga föl.
»Håll«, ropar sjöman, »släpp min tös, din grevliga knöl!

För jag har gått på Hamborg med det mastiga skepp,
och jag kan många fina kast och hastiga grepp.

Och hissar jag eller halar jag, så gör jag det grant,
och rucklar jag eller brucklar jag, så ger jag kontant.«

Här sitta många ämbetsmän av skild profession;
här gräla mästare och sven om lön och kondition.

O skräddare, du skolkar nu och skalkas med makt,
du fröjdas på de holkar nyss du krögarflickan bragt.

Skomakare, vi denna ro? Finns ingen obött klack,
och ingen vanskött stövelsko vars ovanläder sprack?

En glad gesäll vid grinden får ett matskott och en klunk,
och visslande han återgår till dammig landsvägslunk.

Men över trädan vid vår häck står torveldens rök,
och lugnt från brädan på sin vält styr bonden sitt ök.

Det går ett spel med klang så späd på sädgröna fält,
det svänger in bland gårdens träd, ty så är det beställt.

Det hurrar till, det surrar till med svajande gnäll.
Nu dansa vi vår dalkadrill till majande kväll.

Vem lufsar där med oknäppt väst? O fasa och skam!
Här dansar ju vår nådårspräst med krögarmadam.

Se krögarns dotter, snörd och fin! Av dansen yr och matt,
hon tar ett glas konvaljevin, med anisfrö försatt.

Hon makar på sin blåa stubb. »Låt mig beveka dig«,
en yngling viskar, »gack i skrubb, att jag må smeka dig.«

Mot aftonen vid väderspel och kjolvindens fläng,
då yrar som ett tjäderspel, o spelman, din sträng.

Säg, främling, varför häver du det ljudande böl?
»Det sker av stor tacknämlighet för sjudande öl.«

Men akta dig för krögare, de vakta på din pung.
De se du dricker trögare, när du blir mätt och tung.

När krögarn smilat dagen lång, blir käften led och trött.
Då skriar han med gny och bång, och du blir grovt bemött.

Då viner han: »Jag arme man, mitt vinhus var snyggt,
I, gökar, haven gjort det som ett svinhus så styggt.«

Så fösas vi vid skymningen och klaga med varann,
att det skall slösas mynt och tid på denna dranktyrann.

Vi vila oss vid vägarne i svalka och blåst
och sucka, att för ägarne väl stugan nu är låst.

Ur bukig kopparflaska häller månen sitt mjöd;
däri vi vilja plaska, till dess dagen står röd.

Norges nationalsång: Ja vi elsker dette landet

Ja vi elsker dette landet

Text: B Bjørnsson Musik:  R Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømme på vår jord.
Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlik.
Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Ja vi elsker dette landet framfördes första gången 17/5 1864. I regel är det bara de första verserna som sjungs.

Norges vapen

Svenska dikter del II Bort gå de

Svenska dikter del II Bort gå de

Verner von Heidenstam skrev dikten ”Bort gå de” vid skaldekollegan Frödings begravning. Verner von Heidenstam föddes 1859. Den unge adelmanen debuterade med en samling dikter kallad Vallfart och vandringsår 1888. Han var en av de främsta av de så kallade ”nittiotalisterna”, dessa fokuserade sin litteratur främst på romantisk istället för de tidigare författarna som hellre hade sitt fokus på realism. Heidenstam blev medlem i svenska akademin 1912 och fick nobelpris 1915. Mest kända verk är nog novellsamlingen Karolinerna. De sista åren bodde Verner von Heidenstam vid sin herrgård Övralid vid Vättern. Denna sjö inspirerade honom mycket. Verner von Heidenstam avled i maj 1940.

Bort gå de

(Gustaf Frödings jordafärd )

Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.
Klockorna dåna. Tungt slå de,
mullra och kvida de,
sjunga sin sång till de dödas färd.

Milslångt borta jag sitter.
Ändå hör jag klockornas slag.
Hela vårt land i vinterns glitter
höra de klockor, som ringa i dag.
Sommar var du och blommande vår,
sävens sus bland sjöarnas stränder.
Sov, vår sångare, sov på din bår,
lyft på tusendes händer!

Vitt blev ditt hår. Långt blev ditt skägg.
Solen sken in på bibelns ord,
där du satt vid din vägg
som Job på sin hög av aska och jord.
Förunderligt stort är ett människoöde.
Dröm och saga och skummande flöde,
vågor och lågor och stormars kör,
men hon själv är det sköraste rör.

Dö, dö, det är rösten hon hör,
när hon skapar och frågar och spanar.
Allt fåfängligt,
allting jordiskt dör, dör,
men hon själv blir det verk, som hon danar.

Skald, stig genom nattens dörr
kungarak till skuggornas skara!
Oförgängligt
strängaspelet, ditt silverklara,
ljuder ännu för oss som förr.

Svenska dikter del I Det eviga

Svenska dikter del I Det eviga

Esaias Tegnér skrev dikten det eviga 1810. Den blev tidigt en klassiker och läses ännu i radio vare år på nyårsafton. Esaias Tegnér föddes 1782 och avled 1846. Han var biskop, professor, riksdagsman för prästerskapet, medlem i svenska akademin och götiska förbundet. Mest kända verk är romanen Frithiofs saga och dikten Karl XII samt förstås det eviga.

Det eviga

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
Väl flyga som örnar hans rykten;
Men någon gång brytes det vandrande svärd
Och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
Det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
Lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld
Och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: Kring himmel och jord
Genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: Ej rotas där ut
Från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut,
Så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
Sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Och viljan, som stängdes i lågande bröst,
Tar mandom, lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
Och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
De stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
Som färgade bågen i skyar.
Det sköna, du bildar, är mera än stoft,
Och åldern dess anlet förnyar.
Det sköna är evigt: Med fiken håg
Vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt,
Och bilda det sköna med glädje!
De tre dö ej ut bland människors ätt,
Och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav må du ge igen,
Blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Idag för sjuttio års sedan nionde maj 1945

Idag för sjuttio års sedan nionde maj 1945

HMS Formidable träffas av kamikazeattack

1937 byggdes det brittiska hangarfartyget HMS Formidable. Hon var med under många av krigets skeenden och var nu i Stilla havet. Några dagar tidigare hade hon anfallits av japanska självmordsbombare, kamikaze men dessa hade inte gjort större skada. 17:05 den 9 maj anfölls hon igen av en självmordspilot. En brittisk sjöman dog men 18 flygplan som stod på däck förstördes. Inte heller denna gång fick Formidable någon större skada.

Vidkun Quisling överlämnar sig

Vidkun Quisling, mannen som styrt Norge under tyskt överinseende under stora delar av andra världskriget överlämnar sig till norska polisen. Vidkun Quisling hade varit ledare för den nationalsocialistiska regeringen som upphörde att verka vid krigsslutet. Quisling fängslades, dömdes och avrättades. Han ansåg sig vara oskyldig till landsförräderi.

Kanalöarna ger upp

Kanalöarna som ligger mellan Storbritannien och Frankrike ockuperades 1940 av tyskarna. Dessa var de enda brittiska områden som tyskarna lyckades invadera. Det fanns många tyska soldater på öarna, men dessa var avskurna från land när invasionen av Normandie lyckats. De allierade valde att hellre belägra öarna än att sätta in trupper. Denna taktik får sägas ha lyckats. Dagen efter att Tyskland gett upp strök tyskarna på Kanalöarna flagg.

Josef Stalin håller tal till innevånarna i Sovjetunionen

Josef Stalin, Sovjetunionens ledare håller ett radiotal. Han avslutar det med orden:

Kamrater! Det stora fosterländska kriget har slutat med vår fullständiga seger. Krigsperioden i Europa är till ända. En period av fredlig utveckling har inletts. Jag lyckönskar er till segern, mina kära landsmän och landsmaninnor! Ära åt vår heroiska Röda armé, som värnat vårt hemlands oberoende och hemfört segern över fienden! Ära åt vårt stora folk – segrarfolket! Evig ära åt de hjältar, som fallit i striderna mot fienden och givit sina liv för vårt folks frihet och lycka!

Kriget är dock inte över för Sovjetunionens del. I Baltikum strider de så kallade ”skogsbröderna mot röda armén och gör så in på 1960-talet.  Även i Ukraina och Polen (se nedan) som Sovjet anföll redan 1939 pågår strider i några år. I augusti startar Sovjetunionen krig mot Japan.

Polacker och röda armén strider mot varandra i Polen

Grajewo, Polen blev skådeplats i ett nytt krig. Ett krig mellan polacker och röda armén som med kommunistiska polacker hjälp ockuperade landet. I Grajewo hade många polacker fängslats men dessa befriades av patriotiska polacker. Strider uppkom och några soldater från röda armén stupade. Attacken leddes av Jan Tabortowski ”Bruzda”, många polacker hade alltid ett ”krigsnamn”. Samtidigt befriande polacker Dąbrowa Tarnowska och omkring 80 fängslade kunde fly. Staden Białystok befriades 9 maj och över 100 fångar frigavs. Detta bortglömda krig pågår fram till 1947.

HMS Formidable

HMS Formidable

Quisling

Vidkun Quisling

Jan Taborowski Bruzda

Jan Tabortowski alias ”Bruzda”

Idag för sjuttio år sedan åttonde maj 1945

Idag för sjuttio år sedan åttonde maj 1945

Slovakiska regeringen i exil ger upp i Kremsmünster

Slovakien blev självständigt tack vare tyskarna i mars 1939. Ledaren för den nya staten blev Josef Tizo. Slovakien deltog sedan i kriget på axelmakternas sida. I april föll huvudstaden Bratislava och den slovakiska regeringen flydde till Tyskland. Regeringen som nu var i exil hamnade i Kremsmünster i nuvarande Österrike. När amerikanska styrkor anlände gav man upp och den slovakiska stats som skapats våren 1939 upphörde de jure att existera 8 maj 1945.

Kung Georg V låter sig hyllas

Den brittiske monarken Georg V blev föremål för stora hyllningar denna dag. Hundratusentals britter sökte sig till det kungliga slottet Buckingham Palace i London. Kungen stod med sin drottning och sina två döttrar på balkongen och lät sig hyllas. Kungen hade låtit bjuda in den förre premiärministern Winston Churchill att närvara. Georg V var en konstitutionell regent men spelade en viss politisk roll under kriget. Främsta insatsen var nog ändå hans tal till sina undersåtar och att han under blitzen besökte utbombade områden och visa sin sympati med folket som bodde där, han var vad man idag kallar en viktig del av det psykologiska försvaret. Han höll även ett radiotal samma dag.

Bornholm bombas av sovjetiskt flyg

9 april 1940 tog tyskarna och gick in i Danmark som efter kort militärt motstånd gav upp. Dagen därpå kom tyska trupper till Bornholm. I princip hände inget av militärhistoriskt intresse på den lilla ön för än i maj 1945. Enligt tyskarnas kapitulation till västmakterna skulle soldaterna där ge sig till amerikanska och brittiska trupper, men Bornholm låg väldigt nära den sovjetiska intressesfären och de västallierade ville inte stöta sig med sina allierade för en liten ös skull. Gerhard von Kamptz tyskarna befälhavare på Bornholm lät meddela att hans trupper, kanske så många som 15 000 man var beredda att gå i krigsfångenskap i väst. Men de tänkte inte acceptera att gå i sovjetisk fångenskap. 7 maj besköt tyskarna sovjetiskt flyg och detta besvarades med bombningar av ön. Bombningarna av städerna Nexø och Rønne kostade 10 danskar livet och ett större antal tyska och baltiska liv. Många flyktingar hade kommit till ön. Von Kamptz såg sig tvungen att ge upp och han och hans mannar gick i sovjetisk fångenskap dagen därpå den 9 maj. Den tyske befälhavaren satt själv nio år i fångläger.

De sovjetiska bombningarna skadade tusentals hus och Sverige lät efter kriget skänka 300 hus till ön. Bornholm var ockuperat fram till april 1946 av Stalins trupper.

President Truman fyller år

Förenta staternas president Truman fyller 61 år. Samma dag som kriget i Europa är slut. Han kommenterade att det var hans bästa födelsedag någonsin.

General Leclerc dödar sina landsmän

Franska trupper infångade i maj soldater som var i tysk uniform. Några av dessa var fransmän som stridit i den franska SS divisionen Charlamange. General Leclerc tillkallade dessa män och frågade argt varför de hade tysk uniform. En av soldaterna frågade då i sin tur varför Leclerc hade amerikansk uniform. De franska soldaterna hade amerikansk uniform men franska insignier. Leclerc blev så arg på detta att han gav order om att fångarna skulle avrättas. De sköts i grupper om fyra åt gången. Alla vägrade ha ögonbindel och det sägs att de ropade ”Vive la France” när de sköts. 12 fransmän dödades av sina landsmän denna dag. Amerikanska trupper begravde de döda några dagar senare.

Franska trupper dödar civila i Algeriet

8 maj är känt som dagen då demokratin segrade över fascismen. Men segrarmakterna var inte några hjältar.

I Algeriet som varit en del av det franska väldet fanns det algerier som ogillade det som de ansåg vara en fransk ockupation. En och annan i Algeriet och i andra delar av Nordafrika som styrdes av fransmännen hade nog helst sett att en annan sida vunnit kriget.

En längre tid hade det varit konflikter mellan algerier och fransmän som resulterat i att fransmän mördats. Totalt kanske över 100 fransmän hade fått sätta livet till.

I städerna Sétif och Guelma kom det till en våldsam och mycket blodig uppgörelse mellan de två folkgrupperna. Oklart är vad som hände men algerierna hade burit på nationella flaggor och delat ut flygblad att fransmännen skulle lämna landet. Oklart är vem som sköt först. Men de flesta algerierna var obeväpnade och många var helt enkelt vanliga civila som kom i vägen för franska soldater som helt enkelt sköt rätt in i folksamlingarna. Striderna följde och pågick fram till 22 maj. Kanske dog över 6000 algerier i denna bortglömda konflikt.

  1. SS Grenadier Division Nibelungen ger upp

Den sista Waffen-SS-divisionen sattes upp i mars 1945. Manskapet kom från lärare och elever från utbildningar, överlevande från Nord och Hitlerjugend-divisionerna, delar av Himmlers eskortbataljon och andra enheter. I april kom Nibelungen i strid med amerikanska styrkor och man kapitulerade till dessa åttonde maj. Nibelungen kommer från Richard Wagners operor om germanska hjältar och gudar. Ett passande slut för såväl Waffen-SS som NSDAP. Totalt sattes det upp 38 divisioner som slogs under siegrunan.

Jozef Tiso

President Tizo. Slovakiens ledare under andra världskriget.

Bornholm 8 maj

Bornholm efter sovjetisk ”befrielse”.

33_ Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne (französische Nr_ 1) Leclerc POW

Leclerc med käppen i hand förhör sina landsmän som stridit på östfronten. Kort efter bilden togs avrättades männen utan rättegång.

Idag för sjuttio år sedan sjunde maj 1945

Idag för sjuttio år sedan sjunde maj 1945

U 2336 sänker två fartyg

U 2336 han knappt delta i kriget, men blev ändå historisk. För U 2336 var den sista av tyska rikets undervattensfarkoster som deltog i strid. 18 april lämnade U 2336 Kiel och for till Norge. Där var hon en tid tills hon löpte ut på sitt första och enda uppdrag 1 maj. Befälet ombord hette Emil Klusmeier.

Strax ute vid skotska kusten vid Firth of Forth siktades allierade fartyg och på kvällen den 7 maj sänkte U 2336 fartygen Avondale Park som var brittiskt och Sneland I som var norskt. Totalt dog nio sjömän i attacken.

14 maj kom U 2336 tillbaks till Tyskland, nästan en vecka efter kapitulationen.

Nobelpristagaren Knut Hamsun skriver nekrolog över Adolf Hitler i Aftonposten

Norges främste författare Knut Hamsun sympatiserade med nationalsocialismen och träffade Adolf Hitler 1943. Under de sista dagarna av kriget skrev Hamsun en nekrolog över den tyske ledaren. Nekrologen publicerade i Aftonposten. Följande kan vara intressant att citera:

”Jag är inte värdig att tala högt om Adolf Hitler och till någon sentimental rörelse inbjuder hans liv och gärning inte. Han var en krigare, en mänsklighetens krigare och en förkunnare av evangeliet om alla nationers rätt. Han var en reformatorgestalt av högsta rang, och hans historiska öde blev att han fick verka i en tid av den mest exempellösa råhet, en råhet som till slut fällde honom. Så torde den vanlige västeuropén se på Adolf Hitler, och vi, hans nära anhängare, böjer nu våra huvuden vid hans död.”

Författaren till dessa rader arresterades och dömdes efter kriget. Knut Hamsun avled 1952.

Skottlossning i Amsterdam

Folket i Hollands huvudstad började fira att de allierade vunnit kriget. Kanadensiska trupper skulle anlända och det var vad som kan beskrivas som feststämning. Men det fanns fortfarande tyska trupper kvar i staden. Vad som hände är inte riktigt klarlagt, men tyskar började plötsligt skjuta mot folkmassorna vid Damtorget och kanske över 30 personer dog och över 100 skadades. Det blev eldstrid mellan holländare och tyska soldater från kriegsmarine innan det blev eldupphör. En förklaring har varit att soldaterna var berusade, en annan att några av dem arresterats av motståndsmän trots att det var avtalat att så inte fick ske.

 Sneland I

Sneland I som sänktes av U 2336.

Aftonposten med nekrolog

Aftonposten med Hamsuns nekrolog i övre högra hörnet.

Aftonposten

Nekrologen nobelpristagaren skrev.

Idag för sjuttio år sedan sjätte maj 1945

Idag för sjuttio år sedan sjätte maj 1945

Axis Sally sista sändning

Att försöka skada fiendens moral med olika medel är nog lika gammalt som kriget självt. Under andra världskriget försökte tyskarna få soldaterna, främst de västallierade att känna modlöshet genom radiosändningar som riktades västerut. En av de som skötte denna psykologiska krigföring var Mildred Gillars, av onkel Sams soldater kallad ”Axis Sally”.

Mildred Gillars var född i USA men kom och blev kär i en tysk herre med ett väldigt svenskt klingade namn, Paul Karlson. Gillars hade nog planer på att resa hem till USA när kriget kom men hennes fästman var emot. Hon lovade att stanna. Paul Karlson inkallades men stupade ganska omgående på östfronten. Redan 1940 hade Gillars börjat arbeta på Reichs-Rundfunk-Gesellschaft som den tyska radion hette. Från att från början ha gjort mest opolitiska sändningar började nu Mildred Gillars med mer politisk aktivitet. Från slutet av 1942 fram till maj 1945 var Gillars röst i etern i programmet ” Home Sweet Home” där man försökte få soldaterna i amerikanska armén att få hemlängtan och ge upp hoppet om att de kunde vinna kriget. Även i andra program var Gillars med. En del av texterna hon läste upp var mer eller mindre antisemitiska. Med en annan kvinna av amerikanskt ursprung Rita Zucca samarbetade hon och det fanns de som trodde att det var samma person.

Sjätte maj gjorde Axis Sally sin sista sändning. Hon greps efter en tid och dömdes till fängelse men släpptes 1961. Mildred Gillars föddes 1900 och dog 1988, 87 år gammal.

Bulgariska frivilliga kommer ut i strid

Bulgarien var ett land som slöt sig till axelmakterna. Bulgarien deltog i invasionen av Jugoslavien. Landet bröt dock aldrig med Sovjet och nekade till att starta krig mot Stalins rike trots flera påtryckningar från de andra axelstaterna i Europa.

1944 invaderades Bulgarien av sovjetiska trupper och landet bytte sida. Alla bulgarer tyckte inte om detta och en bulgarisk frivillig styrka sattes upp. Den fick namnet Legion Broneiztrebitelna. Waffen Grenadier Regiment der SS (Bulgarisches nr1) 600-700 bulgarer gick med i Waffen-SS då deras hemland bytt sida i kriget.

Tyskarna hoppades att de skulle bilda grunden till en bulgarisk division. I krigets slutskede, 6 maj kom truppen ut i strid sydväst om Wien. Det betyder att den bulgariska legionen var den sista waffen-ss förbandet som sattes in i kriget. De flesta bulgarerna var tidigare soldater men även studenter och 12 flickor som studerat medicin var med som sjukvårdare. Legion stred som nämnts sista dagarna av kriget och även en tid efter.  Även i SS Jagdverbande fanns några bulgarer med.

Heinrich Himmler avtackas

SS-reichführer Heinrich Himmler hade inlett förhandlingar med svenske röda korsets ombud greve Folke Bernadotte. För att visa vilja till förhandling gick Himmler med på att släppa skandinaver som var placerade i KZ-läger. När Adolf Hitler fick veta detta lät han avskeda Himmler. 29 maj avskedades Himmler av sin ledare. I Flensburg hade den nya regeringen samlats och Himmler begav sig dit. Den nye ledaren för Tyskland Dönitz lyssnade på Himmlers förklaring varför han agerat som han gjort. Dönitz vidtog inga åtgärder mot Himmler men lät förklara att kriget skulle avslutas. Himmler erbjöd sina tjänster om Dönitz ansåg sig ha nytta av honom. Statschefen tackade nej. Himmler stannade dock kvar i Flensburg men avtackades av Karl Dönitz för ”sina tjänster för riket”. Detta skedde den 6 maj, dagen innan kapitulationen skulle undertecknas.

U-881 går under

Den tyska undervattensbåten U-881 började byggdes 1942 och deltog i operationer i Atlanten 1944. Befälhavare var Karl-Heinz Frischke. Den 6 maj 1945 sänktes U-881 av det amerikanska fartyget USS Farquhar. U-881 var den sista tyska u-båten som sänktes under kriget, alla i den 54 man starka besättningen dödades. U-881 ligger som vrak på koordinationerna 4343°18′N 47°44′W.

Axis Sally

Axis Sally

Leende Himmler

Heinrich Himmler