Guld och blot

timboholmskatten

I Skövde. äldre tider Skadevi, det vill säga en plats tillägnad gudinnan Skade hittades 1904 en guldskatt vid en gravkulle. Gravarna vid Timboholm som området heter dateras till 400-500 talet och skatten som hittades vägde 7,4 kg. Denna skatt är den största som hittats i Sverige.

Några medlemmar i Ideella Kulturföreningen förrättade den sjätte januari vid Timboholm ett blot. Man offrade och drack mjöd till makternas ära och till de döda hedningarna som ligger där begravda önskades en god jul. Alla makter inbjöds med främst Oden, Tor, Frej, Tyr och Skade.

Osiris, trettonhelgen och dagens asatro

Guden Osiris och hans bror Set var söner till jordens gud Geb och himmelsgudinnan Nut. Geb och Nut hade även döttrarna Isis och Neftys. Osiris gifte sig med sin syster Isis och Set med Neftys. De båda bröderna blev ovänner då Set avundades sin bror Osiris makt och lät döda honom. Kroppen lät Set försvinna. Isis lyckades efter lång tids letande få tag i och begrava kroppen. När Set fick nys om detta grävde han upp och styckade kroppen i 13 delar. Åter begav sig Isis sig ut på jakt efter sin döde make. Hon lyckades med hjälp av systern Neftys sätta ihop den igen. Den döde får nu åter liv och de båda makarna skaffar sig nu sonen Horus. Denne Horus tar upp kampen mot sin farbror Set. Osiris som både levt och dödats och återuppstått blir nu härskare för de döda. Han låter de dödas hjärtan vägas på en våg. Syndarna bestraffas medans de goda själarna får sin belöning i Aaru.

I Egypten hade man den sjätte januari en fest till Osiris ära. Troligen ligger treenigheten Osiris, Isis och Horus bakom den treenighet de kristna skapade. Men den kristna innehåller ingen kvinna utan bara fadern, sonen och den mystiska helige ande. Det sistnämnda har de lärda tvistat om. senare uppstod en ny treenighet då man vid tiden för Osiris fest lät de tre vise männen komma till Jesus för att hyla honom som konung. Minnet av detta firas i den kristna världen idag som trettondagen. I Sverige börjar dock firandet som det brukar dagen innan. Aftnar är ofta mer populära än dagar vare sig det är påskafton, pingstafton, midsommarafton eller alla aftnars aftnar julafton. Vid trettonhelgen hände det förr att ungdomar gav sig ut och sjung för folk. De kallades stjärngossar och bar ofta runt på en stjärna. Det dracks ofta och myndigheterna gjorde vad de kunde för att stoppa detta. Seden med stjärna och gå och sjunga är inte helt utdöd men om inget görs kommer den snart att vara det. Då försvinner den sista länken till det gamla Egyptens mytologi.

Trettonhelgen har ju med de tre vise männen att göra så varför inte hednisera helgen och istället för tre kungar låta de tre gudarna Oden, Tor och Frej bjudas in på blot? Dessa tre är ju på sätt och vis asatrons treenighet.

Egyptisk 3

Osiris omgiven av sonen Horus med falkhuvud och Isis. Isis blev mycket populär även i det romerska riket och även germanerna kom i kontakt med denna gudinna.

Nordisk 3

Tor, Oden och Frej är en hednisk treenighet. Längst ner i bilden ligger Loke bunden med Sigyn sittande hos sig. Loke är lite like Set kan man tycka. Avståndet från antiken Egypten till dagens nyhedningar är inte så stort, det geografiska avståndet är nog större.

Förfrågan till hedningarna

Ideella Kulturföreningen ställer frågan om det finns intresse hos Sverigevänliga hedningar att bilda ett religiöst samfund? Ett samfund för de som under organiserade former vill blota och tillbe de makter våra förfäder dyrkade. Det var länge sedan någon i Sverige försökte med organiserad hedendom, men just därför är det kanske dags med ett nytt försök? Varför ska asatron vara oorganiserad då asatro erkänts som religion redan på 1970-talet på Island. Danmark och Spanien har kommit längre än vad vi har. Det finns ett samfund i Sverige som inte ens vill använda ordet asatro. På den nivån är hedendomen i Sverige. Sverige där det mytiska Uppsala tempel en gång stod.

Det har gjorts försök förut men den har inte lyckats, varför? Ett svar är att många hedningar är individualister som sällan har behov av något samfund, enskilda och mindre grupper träffas mer eller mindre informellt. Det kan ju vara bra, men man kan då inte bygga något inför framtiden. Vi lever i ett land där kristna kan starta en friskola och där muslimer kan få skadestånd då de vägrar skaka hand med en kvinna. Varför ska vi låta andra religioner kunna ställa krav och påverka samtidigt som vi bara står bredvid? Det viktigaste med ett organiserat samfund är att vi höjer vår religions status. Ännu idag anses monoteistiska religioner ha en särställning, vilket i sin tur gör att asatron inte riktigt ses som en religion av många.

Så låt oss göra ett försök att ändra på detta. Men för att lyckas få i gång verksamhet måste intresse finnas.

För att ett asatrosamfund ska fungera måste några krav ställas:

Samfundet ska vara opolitiskt och inte ägna sig åt politik. Undantag är om det är frågor som rör själva samfundet. Politiska debatter och diskussioner får inte förekomma i samfundet. Undantag om det är frågor som rör samfundet. Samfundet respekterar valhemligheten. Samfundet tar inget ansvar för den enskildes åsikter och handlingar utanför samfundets verksamhet.

Samfundet ska vara öppet för svenska medborgare och nordbor som bor i Sverige.

Samfundet ska kunna ta ut avgifter av medlemmar för att kunna bedriva verksamhet. Medlemmarna prioriterar samfundet före andra aktiviteter, undantag kan ske. Aktivt deltagande för att vara med i samfundet.

Uttryckligen vara emot djuroffer och förstås också offer av människor. Respektera lag och ordning.

Och slutligen det viktigaste, det är ett religiöst samfund, inte ett kulturellt. Man måste vara troende hedning. Får man frågan om man är hedning, nyhedning eller asatroende så ska man kunna svara kort och gott ja. Medlemmarna i samfundet får inte vara med i kristna, judiska, muslimska och buddistiska samfund, föreningar eller politiska partier. Man får inte vara medlem i frimureri eller annat hemligt samfund. De som prytt sina kroppar med kristna, judiska eller muslimska symboler år inte vara med i samfundet. Ej heller de som genomgått någon form av omskärelse. Samfundet ska vara för den enskildes rätt att själv tolka sin tro. Medlemskap i andra hedniska samfund och föreningar accepteras. Samfundet ska verka för att ha kontakt med likande hedniska grupper i världen.

Att starta ett samfund är ett stort steg. Ett samfund är inte en förening man går med i och slutar betala medlemsavgift när man tröttnat. Går man med i ett samfund är tanken att man ska vara med. Samfundet ska dock kunna utesluta medlemmar som missköt sig. Den som är medlem men av något skäl vill lämna samfundet måste uttryckligen meddela detta.

Arbete med samfundet kommer att ta tid, omkring ett och ett halvt till två år kommer det att ta. Men ju fler vi blir desto fortare går det.

Ni som läser detta och är intresserade hör av er. Namn och adress måste dock uppges för vidare information kommer ske via brev. Uppgifter kommer inte lämnas ut eller användas i andra syften än i att starta ett samfund.

Sprid gärna förfrågan till hedningarna till de ni tro är intresserade. Må asarna vara med er!

Ideella Kulturföreningen

ideellkulturkamp@hotmail.se