Bilder av Ull

Skidasen, jaktasen, bågasen, Tors styvson och Sivs son Ull har många konstnärer genom åren försökt avbilda från heden tid till nutid. Här är några bilder som ska föreställa Ull. Hell Ull!

Ull 1

Ull 2

Ull 3

Ull 4

Ull 5

Ull 6

Ull 7

Ull 8

Ull 9

Bilder av Frigg

Balders moder, Nannas svärmor, Fullas härskarinna, Asar och asynjors drottning och Fjörgyns dotter Frigg har många konstnärer försökt avbilda genom åren. Här är några bilder av Frigg. Hell Frigg!

Frigg 1

Frigg 2

Frigg 3

Frigg 4

Frigg 5

Frigg 6

Frigg 7

Frigg 8

Frigg 9

Bilder av Heimdall

Lokes ovän, gudarnas väktare, Frejas smyckes sökare, Odens son och nio mödrars son Heimdall är en gud som många konstnärer försökt avbilda. Här är några bilder som ska föreställa Heimdall. Hell Heimdall!

Hemidall 1

Heimdall 2

Heimdall 3

Heimdall 4

Heimdall 5

Heimdall 6

Heimdall 8

Heimdall 9

heimdall VII

Bilder av Tor

Vigners och Hloras fosterson, Geirröds dråpare, Tjalves och Röskvas brödherre och Odens son Tor är en av de mest kända gudarna i den nordiska tron. Många konstnärer har avbildat honom. Här kommer några bilder som sträcker sig över en tio sekler. En tusenårig konstresa kan man säga. Hell Tor!

Tor 1

Tor 2

Tor 3

Tor 4

Tor 5

Tor 6

Tor 7

Tor 8

Tor 9

Det meningsfulla lidandets religion

Oden offrar sitt öga i Mimers brunn, sedan går han och hänger sig.

Tyr mister sin hand då Fenrisulven ska fjättras.

Balder han mördas.

Hemidall, Tor och Frej stupar vid ragnarök vid sidan av Oden och Tyr.

Asatron är i sanning lidandet religion, men och det är värt att notera, det är det meningsfulla lidandets religion. Oden han offrar sig själv för att på så vis bli den visaste av alla makter i världsalltet. utan detta offer hade kanske jättarna med Vaftrudner varit mäktigare än gudarna? Om inte Tyr gått med på att riskera sin hand då hade ulven inte blivit fjättrad och tillfogat skada för både asar och människorna i Midgård. De gudar som stupar vid ragnarök gör det utan att klaga, utan att försöka fly. De vet också att de ska dö, men efter ragnarök så finns ingen Loke, ingen Midgårdsorm eller Fenrisulv. De dör en meningsfull död, bättre död kan ingen få.

Solgudinnan dödas av ulven Skoll. Men innan hon dödas har hon och hennes make Glen skaffat sig en dotter som kommer att bli en ny sol. Den gamla solen offrar sig för den nya.

Vad man vi då lära oss av detta?

Förebrå inte gudarna att det finns ondska, orättvisa eller lidande.

Om gudarna kan lida, ja då kan du det också. Livet handlar inte om att undvika lidande och svårigheter, utan att klara av och hantera lidande och svårigheter. Den som vet att livet kan vara svårt och eländigt har lättare att klara av svårigheter och prövningar och kan göra något bra och meningsfullt av sin tillvaro.

Livet på jorden och i Valhall är en kamp för tillvaron, kämpa!

Gudarna löser inte dina problem, men de kan hjälpa dig att ta hand om dina problem. Hjälp till självhjälp är gudarna gåva till oss i Midgård.

Glöm inte att gudarna och gudinnorna också ibland gråter och klagar. Alla grät då Balder dog. Men snart kommer Balder igen och tårarna var nog inte förgäves.