Ålands självstyrelsedag

Nionde juni är Ålands självstyrelsedag. Den firas då den 9/6 var första gången det åländska landstinget sammanträdde 1922. Efter 1809 blev Åland skilt från Sverige liksom övriga Finland. Efter första världskriget ville Åland tillhöra Sverige men nationerna förbund ansåg att öarna skulle förbli finska. Dock har Åland som ovan nämnts självstyre.
IKF sänder en tanke till Ålands folk!

Ålands flagga

Nationaldagsfirande i Odensvi

På nationaldagen firades traditionsenligt med nationaldagsfrukost vid Dybecksgården i Odensvi strax utanför Köping. Stämningsfullt med musik, folkdans och fika vid nationalsångens upphovsman Richard Dybecks gård. Den vackra landsbygden i området bidrog säkert till inspiration för skalden. SVT var på plats och filmade vilket jag inte sett tidigare, möjligen får nu platsen mer förtjänt uppmärksamhet.

 

Bild

Minnessten

/S

Pingst

Pingsten är som så många andra högtider på våren rörlig och kan infalla mellan 13/5- 10/6. Den firas av de kristna till åminnelse av att Jesus från Nasarets lärjungar ska uppfyllts av den helige ande och fått i uppdrag att börja missionera.
Namnet pingst kommer från grekiskans pentekosté som betyder den femtionde, för pingsten infaller 50 dagar efter påsk.
Förr firades pingsten med lek och dans. Unga flickor kund utses till pingstbrudar vid festerna men sånt var inte alltid populärt bland prästerna.
Kyckling är en maträtt som förknippas med pingst. Förlovningar är vanliga vid pingst och det har varit tradition länge i Sverige.
Pingsthelgen är tre dagar, pingstafton, pingstdagen och annandag pingst. Annandag pingst är sedan 2004 inte längre en röd dag. Den avskaffades då sjätte juni, nationaldagen blev helgdag. Makthavarna var snåla och kunde inte tänka sig en extra. helgdag.
En del nyhedningar uppmärksammar pingsten då de sänder en tanke till alla de hedningar som dödats av missonerande kristna.

Ha en trevlig nationaldag!

Ha en riktigt trevlig nationaldag alla som älskar Sverige. Låt oss fira vår nationalstat och minnet av att Gustav Vasa valdes till kung sjätte juni 1523. Lyssna inte på alla sverigehatare som trots att de hatar Sverige ändå bor i detta vackra land.

Ett fyrfaldigt leve för Sverige och den svenska flaggan!