Ett år!

Idag är det ett år sedan Ideella Kulturföreningens blogg började. Och mycket har hänt. Över 3350 besök på bloggen. Vi har fått igång ett informationsbrev som skickas ut regelbundet via e-post, men också någon gång via brev.

Vi har haft flera sammankomster i bland annat Uppland, Västmanland och Västergötland.

Och en skrift har föreningen gett ut. ”Jul och blotkalendern”.

Intresset ökade mer än vad vi vågade hoppas på.

Tack för ett bra år!

Henrik Andersson, ordförande

Första svenska tryckta boken 1483- 2013.

Första boken

1483 i dagens Riddarholmen tryckte Johann Snell den första boken i Sverige. En tryckning av den kända  Dialogus Creaturum Moralizatus gjordes. Dailogus Creaturum Moralizatus eller på svenska Skapelsns sedlärande samtal handlar om djur, växter, himlakroppar och fabeldjur som för olika samtal om olika ting med en moralisk slutkläm. Året efter gjorde Johanns Snell ett annat känt arbete nämligen en tryckning av Uppsala stifts mässbok.

Johann Snell föddes i Einbeck i dagens Niedersachsen. Första gången han nämns är 1476. Senare flyttade han till Rostock och lärde sig trycka böcker. Efter sina studier startade Snell tryckeri i Lübeck men där fanns det redan en etablerad tryckerinäring så efter ett tag sökte han sig norrut. I Danmark närmare bestämt i Odense tryckte han 1482 den första boken De Obsidione et Bello Rhodino. Den handlar om johannitriddarnas kamp mot turkarna. Året efter tryckte Snell som redan har nämnts den första boken i Sverige.

Johann Snell återvände dock till Rostock och avled 1519.   

Vi tackar Johann Snell för hans kulturella insats på årsdagen av tryckningen av Dialogus Creaturum Moralizatus. Boken trycktes 1983 upp i faksimil.

Io Saturnalia!

I det gamla Rom firades från 217 f.kr en fest som hette Saturnalia. Festen var tillägnad den gåtfulle guden Saturnus. Saturnus var hos grekerna känd som Kronos. Denne Kronos var far till gudarna men hade fått veta att hans barn skulle bli mäktigare än han. Så han åt upp dem. Sonen Zeus lyckades undkomma och tvingade sin far att spy upp de barn han ätit. Zeus blev senare den högste guden.

Kronos/Saturnus blev senare en gud för såväl tiden om för skörden. Saturnalia firades som en skördefest och var från början en fest som hölls enligt julianska kalendern den 17 december. Festen blev trots ett visst motstånd från myndigheterna till slut en hel vecka och slutade den 23 december. Då övergick den till firande av solen sol invictus.

Saturnalia var en glad fest. Man åt och drack. Presenter utdelades och det fanns inslag av utklädning. Man vände även upp och ner på den sociala ordningen. Slavar blev för en tid herrar och herrar blev en tid slavar.

En modern människa av idag skulle inte ha något problem med att fira de fester som sedan kallats för saturnalier.

När kristendomen kom blev festen till Saturnus en del av det nya firandet. Vår jul är än idag påverkad av firandet av Saturnus.

Man har velat se att Saturnus är den samme som den nordiske guden Heimdall, också han en gåtfull gud, äldre än de andra gudarna.

Io Saturnalia!

Lusse!

Idag firas den unika julseden lusse. En ljusets högtid. I gamla tider innan den gregorianska kalendern infördes så var det tiden då vintersolståndet inföll. Nu kan man säga att lusse är ineldningen till julen. Från 13/12- 13/1 är det jul. Så kära läsare ha en trevlig lusse och fira lussebruden!