Tiburtiusdagen

14 april har Tiburtius namnsdag. Denne herre ska ha varit ett helgon som avrättats på 200 talet. I Sverige och i Norge har dagen i äldre tider varit av betydelse. Runkalendern har den 14/4 ett träd som symbol och man sa att Tiburtius var första sommardagen. I Norge kallade man dagen sommersmål och man har hävdat att i förkristen tid blotade man. Kanske var det nu man höll sigrblotet för årets kommande segrar och bragder?

Gammal klokskap säger att ormar som dödats innan denna dag och stöts till pulver kan användas som medicin. Björnen sägs även vakna till liv denna dag och går ut ur sitt ide.